A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

MI történt október 16-án?

 2018.10.16.

180 évvel ezelőtt, 1838. október 16-án a Halász utcában nyílt meg az első soproni óvoda.

Mi történt október 15-én?

 2018.10.15.

225 évvel ezelőtt, 1793. október 15-én született Tamásiban (ma: Rábatamási) Szegh József Pál ciszterci szerzetes. Az itáliai Monteortonéban hunyt el 1848. szeptember 6-án.

Mi történt október 14-én?

 2018.10.14.

25 évvel ezelőtt, 1993. október 14-én került sor Házi Jenő főlevéltáros emléktáblájának avatására a nevét viselő utcában.

30 évvel ezelőtt, 1988. október 14-én hunyt el Budapesten Fekete Zoltán talajkutató, agrogeológus és agrokémikus, a Kertészeti Egyetem tanára, Fekete Zoltán (1877-1962) erdőmérnök professzor fia. A Bars vármegyei Zsarnócán született 1911. március 31-én.

110 évvel ezelőtt 1908. október 14-én Bakonybélben hunyt el Récsey Viktor Alfonz bencés tanár, könyvtáros, régész. Nagyszombaton született 1858. Július 11-én.

75 évvel ezelőtt, 1943. október 14-én született Sopronban Asbóth Miklós nyugalmazott könyvtárigazgató, helyismereti könyvtáros, helytörténész. Kalocsán hunyt el 2014. július 23-án.

Mi történt október 12-én?

 2018.10.12.

30 évvel ezelőtt, 1988. október 12-én hunyt el Sopronban Walter Mihály, pedagógus, iskola-igazgató. 1902. szeptember 17-én született Sopronban.

MI történt október 8-án?

 2018.10.08.

355 évvel ezelőtt, 1663. október 8-án született Kismartonban Esterházy Krisztina Josefa, a kismartoni ágostonrendi kanonokapácák fejedelemasszonya, Esterházy Pál nádor lánya. 1728. december 7-én hunyt el.

Mi történt október 6-án?

 2018.10.06.

100 évvel ezelőtt, 1918. október 6-án kezdődött a tanév a selmecbányai M. kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola hallgatói számára. Az I. Világháborút követő cseh megszállás miatt az intézménynek menekülnie kellett, a tanévet 1919-ben már Sopronba átköltözve fejezték be.

85 évvel ezelőtt, 1933. október 6-án Győrben hunyt el Fetser Antal római katolikus püspök. Nagykárolyban született 1862. január 14-én. 1914 decemberétől lett győri püspök. Saját költségén szanyi birtokán hadikórházat létesített, amit később árvaházzá alakított át. Püspöksége idején számos győri templomot felújíttatott. 1926-ban Rábacsanakon építtetett neoromán plébániatemplomot. Nevéhez fűződik a kórházi lelkészség megszervezése.

Mi történt október 5-én?

 2018.10.05.

105 évvel ezelőtt, 1913. október 5-én új épületben a Deák téri Lenck-villában nyílt meg a városi múzeum állandó kiállítása.

Mi történt október 4-én?

 2018.10.04.

680 évvel ezelőtt, 1388. október 4-én kelt Nagy Lajos azon oklevele, melyben Kismarton (ma: Eisenstadt) megkapta az országos vásártartás privilégiumát.

Mi történt október 3-án?

 2018.10.03.

125 évvel ezelőtt, 1893. október 3-án született Budapesten Mika Ferenc jogász, tisztviselő, műkedvelő természettudós, a Kitaibel Pál Természettudományi Asztaltársaság alapító tagja. 1977-ben hunyt el.

110 évvel ezelőtt, 1908. október 3-án Budapesten hunyt el Szentirmay Elemér (1866-ig Németh János). Horpácson született, 1836. november 9-én, ahol apja kormányzó főtiszt volt Széchenyi Lajos gróf uradalmaiban.

Mi történt október 2-án?

 2018.10.02.

25 évvel ezelőtt. 1993. október 2-án hunyt el Horváth Gyuláné Ruzsa Jolán erdőmérnök. Sopronban született 1936-ban.

könyv
193377 db
cd
4307db
dvd
4932db
diafilm
3015db
hanglemez
3575db
hangoskönyv
2225 db
to top