Helytörténeti órák

A Helyismereti Gyűjtemény állományára épülő szaktárgyi óra egy adott témát vagy kérdéskört az óra keretében, de a könyvtárhasználat eszközeivel, forrásaival dolgoz fel a tanulókkal. Az órákon a könyvtárhasználati tudás nem célként, hanem eszközként jelenik meg és komplex módon támaszkodik az addigi ismeretekre és jártasságokra.

A könyvtárhasználati szakórákon, a helyismereti gyűjtemény használata során a digitális írástudás, az IKT-kompetencia fejlesztése mellett komplex módon, a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével fejlesztjük a kompetenciáik számos elemét, pl. a társas, a szociális kompetencia, szövegértés, olvasás, anyanyelvi, kognitív kompetencia, kritikus gondolkodás, stb. Olyan órákat tervezünk, amelyeket változatos, korszerű módszerekkel teszünk érdekessé, izgalmassá, ezáltal hatékonnyá.

Az órát a szaktárgy oktatója vezeti, de az előkészítésben aktívan segít a könyvtárpedagógus.  Az óra egy-egy szakaszában vagy óratípustól függően akár teljes egészében tarthatja az órát a pedagógus (történelem tanár) végzettségű könyvtáros.

A foglalkozások célja kettős: a tanulók új szaktárgyi ismereteket sajátítsanak el és ezzel párhuzamosan elmélyítsék könyvtárhasználati tudásukat, amely segítségével tovább bővíthetik a megszerzett ismereteiket.

A foglalkozások többforrásúak, nyomtatott dokumentumokra, elektronikus forrásokra építenek.

A foglalkozások keretei:

  • tanóra
  • szakkör
  • tanulócsoport
  • versenyfelkészítés stb.

Az órák előkészítése időigényes feladat, ezért kérjük, hogy a tanulócsoportok érkezését a szaktanár, tanító időben egyeztesse a könyvtárossal.

A foglalkozások javasolt témái (ezek kívánságra módosíthatók és újakat is szívesen megvalósítunk):

Sopron és a rómaiak

Középkori Sopron

Lackner Kristóf

Mátyás király és Sopron

Széchenyi és Sopron

Széchenyi István könyvei a városi könyvtárban

Az első világháború és Sopron

Páneurópai Piknik

Irodalmi séta Sopronban

Jeles személyek Sopronban

 

 

könyv
194076db
cd
4052db
dvd
4093db
videó
3260db
hanglemez
3575db
hangoskönyv
2081db
to top