Scheiber Ferenc

Scheiber Ferenc levéltáros Pancsován született 1873-ban. Életének nagy részét az ország határain kívül töltötte, a bécsi hajdani közös hadügyi levéltárnak volt tanácsosa, a császárvárosban élt. A levéltár feloszlatása után sikerült a Rákóczi-szabadságharc és 1848/49 rendkívül értékes iratanyagát hazamentenie. Nyugdíjas éveinek egy részét Bécsben töltötte, de amikor 1900 táján a magyar kormány külföldre nem fizetett ki nyugdíjat, hazaköltözött, mégpedig Sopronba.

Első dolga volt, hogy a városi levéltárban jelentkezett és felajánlotta szolgálatait. Számos európai nyelven írt és beszélt, így elvállalta az 1809-es francia megszállás aktáinak rendezését és leltárba foglalását és az idegen nyelvű iratanyag feldolgozását. Hajlott kora ellenére napról-napra megjelent a levéltárban és órákon át dolgozott az óriási számú, addig meg sem bolygatott papírtömegen. Munkájának köszönhető, hogy a kor összes, igen sokszor francia nyelvű iratanyagáról a kutatóknak ma 143 lapos fólió katalógus áll rendelkezésére, maga az anyag pedig teljesen rendezett és könnyen kezelhető. Például csak a névmutató maga 113 lap.

Scheiber Ferenc nagy nyelvtudását bárkinek örömmel állította szolgálatába és hamarosan az egész város ismerte. Szikár, hatalmas alakja szinte hozzátartozott az utca képéhez. A halálát megelőző években már csak a környékbeli gyerekek oktatásával foglalkozott, orosz leckéikben is nagy segítséget adott nekik. Véletlen baleset ölte meg 1957. október 3-án.

Irodalom:
László Ernő: Scheiber Ferenc 1873–1957 In: Soproni Szemle 12. évf. 3. sz. (1958). p. 280-281.

Scheiber Ferenc

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top