100 évvel ezelőtt született Rasztovits Ferenc

100 évvel ezelőtt, 1920. augusztus 24-én született Mosonszentmiklóson Rasztovics Ferenc címzetes kanonok, Pro Urbe Sopron 2000 díjas karnagy. Sopronban hunyt el 2000. szeptember 21-én.

Édesapja korai halála miatt fiatal éveit rokonoknál, Győrben és Szombathelyen töltötte. Érettségi után a győri Szemináriumba jelentkezett. A II. világháború idején „korengedménnyel” báró Apor Vilmos győri megyéspüspök szentelte pappá. Első állomáshelye 1944-1947 között Egyed község volt, itt élte át híveivel a front érkezését. A háború után újabb káplánhelyeken szolgált: Fertőszentmiklóson, majd Tatabányán. Mindkét helyen kórusokat szervezett. Közben elvégezte a Zeneakadémia orgonaművész- és karnagyképző szakát, így karkáplánná nevezték ki Győrbe, ahol a Székesegyház Palesztrina kórusának orgonistája és karnagya lett. 1956-ban megpályázta a fertőszentmiklósi plébániát, de nem nyerte el. Helyette a haláleset miatt megüresedő soproni városplébánia karnagyi tisztére nevezték ki. Előbb a Szentlélek- és a Szent Mihály-templomok orgonistája, majd a nagy hírű Szent Mihály énekkar karnagya lett. Egyházi ünnepeken, rádióban, kulturális eseményeken, külföldi fellépéseken szerepeltek, több Haydn és Mozart művet, zenés nagymisét is előadtak. Zenész, énekes és kántor nemzedéket nevelt fel. Eközben a növekvő paphiány miatt kántori tisztet is betöltött a városplébánián. Szentmiséit a mély hit, alapos felkészültség, a közérthető, mégis választékos kifejezésmód jellemezte. Életművéért 80. születésnapján dr. Pápai Lajos megyéspüspök levélben mondott köszönetet. Sopron önkormányzatától, a városért kifejtett kulturális és zenei tevékenységéért „Pro Urbe Sopron 2000” emlékérmet kapott.

Rasztovits Ferenc 2000. szeptember 21-én hunyt el Sopronban, 56 éves papi szolgálat után, melyből 43 év Sopronban telt. Szeptember 29-én kísérték utolsó útjára a Szent Mihály temetőben.

2015 óta emléktáblával jelölték meg a házat, ahol lakott, a Szent Mihály utca 8. szám alatt.

Irodalom:

Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2002. Sopron: Quint Reklámügynökség, 2001. p. 238.

Internet:

Cyberpress Sopron közéleti magazin weboldala hozzáférés: http://cyberpress.sopron.hu/article.php?id=2515 Letöltés ideje: 2020. augusztus 07.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top