Irodalom ajánló a járás városainak, falvainak kutatásához

Irodalom ajánló a járás városainak, falvainak kutatásához

1. Információk szerezhetők:

 • Beiratkozott olvasóink számára ingyenesen hozzáférhető az Arcanum Digitális Tudománytár, ebben például a Műemlékvédelem, a Soproni szemle folyóirat és a Kisalföld napilap is olvasható, letölthető. Részletesen egyéb adatbázisokról itt olvashat.

 • Az adott településsel kapcsolatban érdemes katalógusunkban is keresni.

 • A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér digitalizált állományában levő dokumentumok adatbázisba szervezve megtalálhatók, visszakereshetők, letölthetők, nyomtathatók saját célra, a szerzői jogra vonatkozó szabályok betartásával. Az adatbázis – a rendszeresen folyó digitalizálási munkának köszönhetően – folyamatosan bővül: könyveket, folyóiratokat, képeslapokat, kisnyomtatványokat és elektronikus dokumentumokat tartalmaz.

Az alább felsorolt dokumentumok könyvtárunk Helyismereti Gyűjteményében megtalálhatók. Bibliográfiánkat folyamatosan, a beérkezett új dokumentumokkal frissítjük.

2. A történeti Sopron vármegyére vonatkozó néhány általános munka:

Bél Mátyás: Sopron vármegye leírása I-III. Sopron: Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2006

Berényi Pál: Sopron megye Budapest: MTA (Magyar Tudományos Akadémia), 1895

Ősi Sopronmegyei nemzetségek szerk.: Horváth László Sopron: Sopron vármegye közönsége, 1940

Sopron és Sopronvármegye ismertetője Sopron: Székely és Társa, [1934]

Belitzky János: Sopron vármegye története: Első kötet Budapest: Stephaneum nyomda, 1938

Győr-Moson-Sopron megye kézikönyve Főszerk.: Tuba László (Magyarország megyei kézikönyvei ; 7.) Győr: CEBA Kiadó, 1998


Sopron és a megye múltja egykorú iratok tükrében összeáll.: Horváth Zoltán Sopron: Sopron Város Tanácsa, 1964

Nagy Imre: Sopron vármegye története Oklevéltár I. 1156-1411. 1. Oklevéltár II.: 1412-1653. Sopron: Sopron vármegye közönsége, 1891

Magyar-zsidó oklevéltár 6. Sopron 1600-1740 Szerk.: Scheiber Sándor, Grünvald Fülöp Budapest: Magyar Izraeliták Országos Képviselete, 1961.


Győr-Moson-Sopron megye földrajzi nevei. 1. A kapuvári járás Győr: Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola, 1998


Csatkai Endre: Sopron és környéke műemlékei Budapest: Akadémiai Kiadó, 1953

Tomek Ödön: Történelmi helyek és műemlékek Sopron-vármegyében Sopron: Zollner Dezső, [1902]

Simányi Frigyes: Kisalföld: tájházak, népi épületek, emlékházak. Budapest: Cser Kiadó, 2013.

Biczó Zalán: “Bemegyek szent templomodba”: a XX. században épült templomok a Győri Egyházmegyében Győr : “Szentlélek” Templom és Otthonfenntartó Alapítvány, 2007

Megszentelt helyek: A Fertő – táj Világörökség templomai [Brossura]: Civilek a Fertő-tájért Egyesület, 2009

Szakrális emlékeink: A Fertő – táj Világörökség út menti szobrai: Civilek a Fertő-tájért Egyesület, 2010

Templomaink tegnap és ma : Győr-Moson Sopron megye templomépítészete, 1897-2014 Szerk. Hartmann Gergely Győr : Győr-Moson-Sopron M. Építész Kamara, 2016

Károlyi Antal: A magyar falu építészete Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 1955


Csóka Lajos: Sopron vármegye katholikus egyházi és tanügyi viszonyai III. Károly és Mária Terézia korában Pécs: Dunántúl Könyvkiadó és Nyomda Rt., 1929

Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében / [szerk. Gönczöl Lászlóné, Kallós Lászlóné] 1-1-11. kötet Győr: Hungaro – Dalton Pedagógai Innovációs Egyesület: Emelj fel emlék! Alapítvány, 2009-

Mohl Adolf: Győregyházmegyei jeles papok: 8 szöveg- és 19 önálló képpel Győr: Győregyházmegyei Alap, 1933


Községi és városi pecsétek Győr-Moson-Sopron megyében a XVII-XVIII. században Gecsényi Lajos (szerk.) Győr: Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 1996


Sopron szabad királyi város Civitas fidelissima és Sopronvármegye Általános Címtára és utmutatója Sopron: Székely és Társa, 1932


Horváth Zoltán: A jobbágyvilág alkonya Sopron megyében Bp., 1976

Tóth Péter: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Sopron vármegyében Eisenstadt; Sopron: Burgenländischen Landesregierung: Soproni Levéltár, 1999


Kovacsics József: Magyarország történeti statisztikai helységnévtára Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 1991- Győr-Moson-Sopron megye. 19.

Magyarország történeti helységnévtára Sopron megye, 1773-1808. 3. Budapest: KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, 1987-

Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon 1-2. köt. Budapest Egeler Kft, 1997

Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2019. január 1. elérhető.


Alispáni jelentések Sopronvármegye … évi állapotáról évenként

A soproni kereskedelmi és iparkamarának… évi jelentései

A Magyar Korona országainak Gazdaczimtára Budapest: Pesti Könyvnyomda, 1897


Győr-Moson-Sopron megye települései Horváth Győző (szerk.) Győr: Hazánk Könyvkiadó, 1994

Győr-Moson-Sopron megye települései képeslapokon Szabó József (szerk.) Győr: Hazánk Könyvkiadó, 2005

3. A történeti Sopron vármegye területére vonatkozó sajtótermékek:

(Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája, 1779-1995 szerk. Horváth József Győr : Palatia Nyomda, 2000 munka alapján)

Nyugati Kapu. Sopron, 1999-2003; hetente. Elérhető: Arcanum Digitális Tudománytár adatbázisban

Oedenburger Zeitung. Sopron, 1879-1944; hetenként háromszor, majd hatszor.

Sopron. Sopron, 1871-1894; hetente, majd hetenként kétszer. (Folytatása: Sopron Soproni Újság

– Soproni Hírlap; Nemzetőr Soproni Újság – Sopron – Soproni Hírlap; Nemzetőr; Sopron;

megszűnt 1914-ben.)

Soproni Hírlap. Sopron, 1919-1945; hetenként hatszor.

Soproni Napló. Sopron, 1897-1914; hetenként kétszer, majd hatszor. (Folytatása: Soproni Napló

– Sopron megye, majd Soproni Napló – Soproni Hírlap; megszűnt 1919-ben.)

Soproni Szemle. Sopron, 1937-1944, majd 1955-től; évenként négyszer. Elérhető: http://soproniszemle.hu/sprn/index.php/2015/08/26/archivum/

Soproni Újság. Sopron, 1895-1897; hetenként hatszor.

Soproni Világosság. Sopron, 1946-1948; hetente, hetenként kétszer, majd háromszor.

Sopronvármegye. Csorna, majd Sopron – Csorna, 1914-1939; hetenként kétszer, majd hatszor.

Sopronvármegye Hivatalos Közlönye (1903-tól: Sopronvármegye Hivatalos Lapja). Sopron,

1901-1950; hetente, majd rendszertelenül.

Régi (1945 előtti) folyóirataink listája honlapunkról elérhető.

1945 előttiek cím szerint

1945 előttiek a megjelenés éve szerint

4. Válogatás Sopron járáshoz (2013 óta) tartozó községek, városok irodalmából:

(zárójelben a településre vonatkozó információ: elnevezés, összevonás, névváltoztatás stb.)

 1. Ágfalva (Agendorf)

Ágfalva településének alakulása, fejlődése

Böhm András: Ágfalvi mozaik Sopron, Patriot K. 1996.

Emlékezz! : válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938-1945 / a köt. összeállításában részt vettek Katona Csaba [et al.]; [közread. a] Magyar Országos Levéltár

Kücsán József: Kosárfonás Ágfalván

Krisch Magdolna: Német tájházak és emlékszobák Sopron: Escort 96 BT, 2002

Pásztor volt vagy béres?: a Magyar Katolikus Egyház a Harmadik Birodalom árnyékában: dokumentumok, 1938-1941 / Hetényi Varga Károly Budapest: Szt. István Társ., 2012.

A vasfüggöny két oldalán: élettörténeti elbeszélések a magyar – osztrák határvidéken / Molnár Csilla Sopron: NYME K. 2013

Csoltói József: 50 éves a Soproni Testvériség Német Nemzetiségi Néptánceggyüttes Sopron: Testvériség Néptánc Alapítvány, 2013

Krisch Magdolna: Német tájházak és emlékszobák Sopron: Escort 96 BT, 2002

 1. Csáfordjánosfa (Répcecsáford és Répcejánosfa összevonásával 1939-)

  Csatkai Endre:Sopron megyei kastélyok Sopron: Röttig-Romwalter Nyomda, 1940

 2. Csapod

Katona Imre: Csapod: falu a történelem sodrában Csapod: Bíró Family Kft., 2003

Csapodi tükör Szerk.: Nagy Imre [Csapod]: Csapod község önkormányzata, 2020

 1. Ebergőc

Kocsis Géza: Árpád-kori eredetű templomok Győr-Moson-Sopron megyében / Kocsis Géza; [közread. Underground Kiadó és Terjesztő] [Budapest]: Magánkiadás, cop. 2015.

 1. Egyházasfalu (Kisgógánfa és Dasztifalu egyesült Egyházasfaluval 1933-ban; Keresztényt is hozzácsatolták 1950-ben)

Az egyházasfalui plébánia története / Fábián István [fénymásolat] 1863.

 1. Fertőd város (1995 – várossá válás) (Fertőd: Eszterháza és Süttör egyesítésével 1950-)

Fertőd, Süttör-Eszterháza évszázadaiból Győr: Hazánk Könyvkiadó, 2006

Fertődi Kalendárium (évente 2009-től 2019-ig): [az Esterházy Pál Alapítvány kiadványa] szerk.: Bertha János

Marácz László: Fertőd helynevei [fénymásolat]: Budapest: ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport, 1983

Antal Zoltán: Fertődi Állami Gazdaság átalakulása [fénymásolat] Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000

Hérics Istvánné: In memoriam Szabó Atya [fénymásolat] [Fertőd]: Szerzői Kiadás, s.a.

Hokkyné Sallay Marianne: A fertődi Esterházy kastély Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1959.

Kubinszky Mihály: A fertődi gránátos-ház helyreállítása [fénymásolat] In: Műemlékvédelem, 1963. VII. évfolyam, 3. szám, p. 144-146.

Katona Imre: A fertődi kastély kialakulása Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959

Kubinszky Mihály: A fertődi kastély helyreállítása [fénymásolat] In: Műemlékvédelem, 1961. V. évfolyam, 3. szám, p. 149-162.

Tolnai Gábor: Az eszterházai haláltánc [fénymásolat] Budapest: Anonymus Kiadó, 1945. Megjelent: Századok és tanulságok XIII. Budapest: Anonymus, 1945.

Varga Kálmán: Esterházy “Fényes” Miklós és tündérvilága [Budapest]: Műemlékek Nemz. Gondnoksága, [2009]

Esterházy-kastély: Fertőd, Eszterháza [Fertőd]: Esterházy-kastély, 2015

Mőcsényi Mihály: Eszterháza fehéren-feketén 1998.

Bak Jolán: Ott egy jeles szép Kápolna emelkedett: Az Esterházy Kápolna újjászületése Budapest: Műemlékek Állami Gondnoksága, 2006

Kő kövön: Dávid Ferenc 73. születésnapjára / szerk. Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna [Budapest]: Vince K., 2013

Tolnay Gábor: Régi magyar főurak: Életforma és műveltség az újkorban: 26 képpel Budapest: Magyar Történelmi Társulat, [1939]

 1. Újkér (Új-Kér; Alszoporhoz csatolták Makkoshetyét, elnevezése: Szoporhetye 1928; Alszoport és Felszoport Újkérhez csatolták 1950)

Torma Margit: „Én többet aligha látlak benneteket…”: újkéri katonák az első és a második világháborúban Szombathely: Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2018.

Varga Ferenc: Adatok a felszopori kistemplom történetéhez

Kelemen István-Nemes András Az újkéri, Alexandriai Szent Katalin tiszteletére emelt plébániatemplom története Arrabona 49/1.: In: Tanulmányok T. Szőnyi Eszter emlékére p. 101-108.

Stánitz Antal: Újkér fejlődésének története 1945-1969-ig 1969.

 1. Fertőboz

Németh László: A világ közepe Sopron: Magánkiadás, 2018

Hárs József: Fertőbozi krónika TIT évkönyv (1998) p. 40-45.

Franz Krizanits: Egyet-mást Fertőboz/Holling-ról Wien: Szerzői Kiadás, 1995.

 1. Fertőendréd

Németh Alajos: Fertőendréd története Fertőendréd: Önkormányzat Fertőendréd, 1998.

Badál Ede Álmos: Endrédy Vendel: a ciszterci pedagógus és mártírsorsú zirci apát Zirc-Budapest: Zirci Ciszterci Apátság: Budai Ciszterci Szt. Imre Gimn., 2012.

Selmeczi Kovács Attila: Egy Fertő melléki község hagyományos gazdálkodása a visszaemlékezések tükrében In: Lélek és élet: Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére, p. 283-290.

 1. Fertőhomok

Kelemen István: Fertőhomok, 1274-2001: Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Közhasznú Társaság, 2001

A Fertőhomoki Tájház. Fertőhomok: Fertőhomok Község Önkormányzata, 2008

Kelemen István: Adatok a fertőhomoki horvátság történetéhez In: Arrabona 41/1-2., p. 65-82.

 1. Fertőrákos

Bán János: Fertőrákos politikai, gazdasági, egyházi és kulturális története. [Fertőrákos], Fertőrákos Község Önkormányzata – Fertőrákosi Német Kisebbségi Önkormányzat, 2000.

Hárs József: Fertőrákos. Bp., Száz magyar falu könyvesháza Kht., 2000. (Száz magyar falu könyvesháza)

Tóth István: A fertőrákosi Mithraeum: Pan libri no. VII, 2007

Gabrieli Gabriella: Fertőrákos: Mithraeum Budapest: TKM Egyesület, 2007 (TKM Kiskönyvtára)

Gergely Bernadett: A poncichter élet Fertőrákoson [Szakdolgozat] 2009. (német nyelven)

Makovnik Péter: Ásványbarát

Fertőrákos München: Karl M. Lipp Verlag, 1992

Péhl Gabriella: Vasfüggönyök Budapest: Századvég Kiadó, 2002.

 1. Fertőszentmiklós város (2010)

Rozsonits Géza: Fertőszentmiklós rövid története és látnivalói. [Fertőszentmiklós], [Rozsonits G.], [1992]

Kása Katalin: Fertőszentmiklós Győr-Moson-Sopron megye 10. városa [fénymásolat] Győr: Központi Statisztikai Hivatal Győri Igazgatósága, 2008

Horváth László: (Fertő-)szentmiklósi anyaegyházközség és filiái (1576-1815) In: In labore fructus: Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből p. 151-168

Hadarits Mariska: Hadarits Kálmán Fertőszentmiklósi plébános élete [fénymásolat] Sopron: Szerzői Kiadás, 1963

Kimutatás a fertőszentmiklósi templom építésére befolyt adományokról és az építésre kiadott összegekről [közread. Hadarits Kálmán] [fénymásolat] Fertőszentmiklós: s.n., 1937 (Sopron: Székely és Társa Könyvnyomda)

 1. Fertőszéplak

Lajber Imre: Fertőszéplak község története: A kezdetektől a II. világháborúig [fénymásolat]. Fertőszéplak: Polgármesteri Hivatal, 1993

Kücsán József: Fertőszéplak, Falumúzeum. Budapest: Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület, 1983

Gabrieli Gabriella – Kelemen István – Nemes András: A Széchényiek öröksége Fertőszéplakon In: Primus inter omnes: tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára p. 749-804.

Ihász Mónika Mária: Fertőszéplak kulturális értékei [Szakdolgozat] Győr: Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző, 2014

S. Lackovits Emőke: A lakáskultúra a Fertő mentén I.-II. Arrabona 17., p. 175-258. és Arrabona 19-20., p. 279-296.

Bede Béla: Magyar népi építészet: [200 kiemelt látnivalóval] Budapest: Corvina Kiadó, 2016.

 1. Gyalóka

Brummer Krisztián: Adalékok Gyalóka község történetéből [fénymásolat] Gyalóka: Tóth Jánosné, é. n.

Brummer Krisztián: Gyalókai krónika. Gyalóka: Gyalóka Község Önkormányzata, 2007.

 1. Harka (Magyarfalva 1947; Harka 1990-)

Korláth Ferenc: Magyarfalva község története 1245. évtől 1977. évig. Honismereti pályázat. Kézirat

Payr Sándor: Nagy György és a harkai iskola II. József korában Sopron : Piri és Székely, 1916

Payr Sándor: Nemesi akadémia Harkán II. József korában. Az első magyar cukorgyár Sopronban Sopron: Röttig Gusztáv és Fia Könyvnyomda, 1916.

 1. Hegykő

Hegykői zarándokok énekes füzete. Hegykő: Hegykői Egyházközség

A hímzés szívvel-lélekkel: a Népművészet Mestere Szigethy Istvánné Anda Erzsébet höveji hímző élete és állandó kiállításának helyszíne, a hegykői Csipkeház Hegykő: Szerzői Kiadás, 2016

Bíró Ildikó: A lényegből a lényegért: Reisner Ferenccel beszélget Bíró Ildikó Szentendre: Kairosz Kiadó, 2008

Túrázzunk! : Hegykő és környéke túratérképe Hegykő : Hegykő Község Önkormányzata, s.a.

 1. Hidegség

Sedlmayr János: Hidegség: középkori templom Budapest: TKM Egyesület, 1998 (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára)

Dominkovits Péter: Csapó György hidegségi plébános végrendelete [fénymásolat] In: Egyháztörténeti Szemle, 2004. 5. évfolyam 1. sz.

 1. Iván

Adalékok Iván község helytörténetéhez. Szerk.: Németh László. [Iván], Ivániak Baráti Köre, [1998].

Szabó János: Iván község településszerkezetének és népességszámának alakulásáról Iván: Iván község önkormányzata, 2006

Tudósítás a Sopron-megyében Iván helysége körül 1841. augustus 10-kén hullott kőesőről / Nendtvich Károly [fénymásolat]. Budapest: Beimel József

Dominkovits Péter: Báró Ebergényi László iváni uradalmának épületei egy 1713-as leírás alapján In: Ház és ember: a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Évkönyve Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 1995 p. 229-234.

 1. Kópháza

Polgár Miklós: Kőszegtől Kópházáig [fénymásolat]. 1985

Czistler István: Kópháza kegyhely. 1937

N[akovič] M[ihály]: A kópházi Boldogságos Szűz Mária bucsujáró templomnak eredete. Kismarton: Dick Ede, 1921

Molnár Csilla: A vasfüggöny két oldalán: élettörténeti elbeszélések a magyar – osztrák határvidéken Sopron: NYME K., 2013

Sárközi Ágnes: 140 év a kópházi iskola történetéből, 1879-2019 [Kópháza] : Nakovich M. Ált. Isk. és Óvoda, [2019]

Lovasné Szabó Ágnes: Az első világháború emlékei a kópházi parasztkultúrában Sopron: Szerzői Kiadás, 2017

Póczáné Németh Alojzia: Mesélő képek: Kópháza története képekben [Győr]: Palatia, [2016]

 1. Lövő

Balics Lajos: Lövő története. Győr: Győregyházmegyei Alap, 1930

Mohl Adolf: Lövő története: Lövő Község Polgármesteri Hivatala, 2008

Hazahívó : Lövő, 2017: az elszármazottak és a községben élők találkozója szerk.: Bausz Sándor Lövő: Önkormányzat, 2018.

 1. Nagycenk

Keszei Dénes: Nagycenk múltja és jelene. Monográfia. [Győr], [Győr-Sopron megyei Tanács], 1983

Varjú Sándor: Nagycenk gazdasági néprajza. Nagycenk-Sopron, Tassi-Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1998.

Keszei Dénes: Nagycenk és társközségei múltjából, jelenéből. Nagycenk, Nagycenki Nagyközségi Közös Tanács, [1990]

Keszei Dénes: Régi és újabb történetek Nagycenk múltjából. [Nagycenk], [Polgármesteri Hivatal], [1991]

Kenessei Károly: Nagycenk. Bp., Száz magyar falu könyvesháza Kht., [2003]. (Száz magyar falu könyvesháza)

Szabó Attila: A magyar Mekka: Nagycenk: Válogatás a Soproni Szemle tanulmányaiból. Nagycenk: Simon Péter, 2008

Szántó Antal: A nagycenki plébánia története. Nagycenk: Simon Péter, 2008. (Nagycenki füzetek; 1.)

Tóth Vilmos: A Széchényi család temetkezése Nagycenken [fénymásolat]. 2001. In: Halál és kultúra: tanulmányok a társadalomtudományok köréből 1. Budapest: Osiris, 2001. – p. 192-208.

Szabó Attila (szerk.), Magyar Balázs (szerk.): Alkotók Nagycenken 2009. (Nagycenki füzetek, 3.)

Huiber Edit: Beszélő múlt, amiről a cenki sírkövek mesélnek. (Nagycenki füzetek, 11.)

Kő András: A cenki István-nap: vendégségben Széchenyi Istvánnál. Budapest: Maecenas, cop. 2012

Gimes Endre: Nagycenk: útikalauz Győr: Győr-Sopron Megyei Idegenforgalmi Hivatal, 1977

Örsi Károly: Nagycenk, Kastélypark Budapest: TKM Egyesület, 1989 (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 72.)

Huiber Edit: „Nyugat felől az első hely…” régészeti emlékei: Nagycenk és környéke régészeti emlékei a “kezdetektől” a római korig [Szakdolgozat] [Pécs]: Pécsi Tudományegyetem, 2011.

 1. Nagylózs

Mikó Sándor: Nagylózs – egy Sopron környéki falu története. [Nagylózs], 1998

Csatkai Endre: A nagylózsi báró Solymossy-kastély. Sopron: Röttig-Romwalter Nyomda, 1940. (A Soproni Szemle kiadványai; 96.)

Hasza Péter: Báró Solymosy László ornitológus és a Solymosy család [Szakdolgozat]. 2007

Idősek emlékezete: Nagylózs egykor / [… gyűjt. és lejegyezte Hajdu Nóra és Szigeti Éva]. [Nagylózs]: [Önkormányzat], [2016]

Idősek emlékezete 2.: Nagylózs egykor [szerk. Szigeti Éva] Nagylózs: [Önkormányzat], 2019

Mikó Sándor: Nagylózs: Egy Sopron környéki falu története. Nagylózs: Önkormányzat Nagylózs, [1998].

Mikó Sándor: Nagylózs története [fénymásolat]. 1987. In: Műhely, 87/4. szám, 48-62. p.

A Nagylózsi Napközis Otthonos Óvoda Jubileumi Könyve 2010. szerk.: Horváth István Nagylózs: Polgármesteri Hivatal, 2010.

 1. Nemeskér

Payr Sándor: Gárdonyi apja és a Ziegler család Sopronban és Nemeskéren. Sopron: Székely és Társa, 1934

Tompa Eszter: Nemeskér helytörténete, jelene, fejlesztési lehetőségei [Szakdolgozat] 2000

Payr Sándor: A nemeskéri artikuláris evangélikus egyházközség története. Sopron: Székely és Társa, 1932

Tóth Csaba: A nemeskéri evangélikus egyházközség története. Lenti: Tóth Cs., 2014

Tóth Csaba: Tóth Ernő evangélikus kántortanító élettörténete, 1905-1997. Lenti: Szerzői kiadás, 2012

Tompáné Simon Sarolta: Nemeskér múltidéző képeskönyve Sopron: Nemeskérért Alapítvány, 2017

Gyarmati András – Kelemen István – Nemes András: A nemeskéri Szent László-templom története és műemléki helyreállítása [fénymásolat] In: Beatus homo qui invenit sapientiam: ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára, Győr Lekri Group. 2016, p. 257-276.

 1. Pereszteg (Pereszteghez csatolták Sopronszécsenyt 1906)

Békési István: A tanult peresztegiek, soproszécsényiek: Összeállítás. 2010

Radnai István: Egy levente naplója, 1944-45. Pereszteg: Szülőfalunkért Egyes. Pereszteg, 2015

Juhászné Sebestyén Andrea: Nagyanyáink receptjei: válogatás 19 peresztegi és sopronszécsenyi receptfüzetből. [Pereszteg]: Juhászné Sebestyén A., 2013

Békési István: Adalékok Pereszteg helytörténetéhez Pereszteg: Szerzői kiadás, 2019

Békési István: Peresztegről hoztam [Győr] : [Békési I.], 2013

Kopogtató Pereszteg: Szülőfalunkért Egyes. Pereszteg, 2017

Gonda Béla: A peresztegi Szabadság és a balfi Micsurin TSZ harca a nagy gabonatermesztésért: A Földművelődésügyi Minisztérium Kisérletügyi és propaganda, 195?

 1. Petőháza

Tömördi Máte: A Petőházi Cukorgyár 125 éve: Magyar Cukor Rt., é.n.

Tömördi Máté: A Petőházi Cukorgyár száz éve: Petőháza : Petőházi Cukorgyár, 1981

Horváth Ernő: A Petőházi templom, iskola és temetőkert históriája: Budapest: Petőháza Község Önkormányzata, 2005

Rozsonits Géza: Petőháza krónikája: Sopron : Edutech Kiadó, é.n.

Piskolti Béla: Petőháza története, 1990-2014 : a Petőházi Krónika különszáma. Petőháza : Oázis Közhasznú Nonprofit Kft., 2014.

Borbély Ákos: Volt egyszer egy cukoripar: [a cukorgyártás két évszázada Magyarországon]: a cukor szerepe a magyar gazdaság- és társadalomtörténetben. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013.

Horváth László: (Fertő-)szentmiklósi anyaegyházközség és filiái (1576-1815) In: In labore fructus: Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből p. 151-168.

Dominkovits Péter: Források a Sopron megyei birtokos nemesség XVII. századi úrszéki bíráskodásához: A Zeke család petőházi birtokán lefolytatott úrszéki perek és vizsgálatok iratai (1604-1630) / In: Arrabona 35/1-2. 1996, p. 219-308.

Dominkovits Péter: A petőházi Zeke család levéltára, 1283-1803 [Sopron] : MNL GYMSM Soproni Lvt., 2017

Horváth Ernő: A nemesek egykori kastélya Petőházán Budapest: Szerzői Kiadás, 2009

Horváth Ernő: A Petőházi templom, iskola és temetőkert históriája Budapest: Petőháza Község Önkormányzata, 2005

Kövesházi István: A petőházi labdarúgás 50 éve : 1947-1997 : jubileumi évkönyv [Sopron] : Petőházi Cukorgyár Sportegyesület, 1997.

 1. Pinnye

  Csatkai Endre:Sopron megyei kastélyok Sopron: Röttig-Romwalter Nyomda, 1940

 2. Pusztacsalád
 3. Répceszemere

Kovács András: Fejezetek Répceszemere község történetéből. Répceszemere: Répceszemere Község Önkormányzata, 2001.

 1. Répcevis ( Káptalanvis és Nemesvis egyesülésével 1928-)

Szabó József: Egy plébános emlékirataiból [fénymásolat].

Németh József: Répcevis [Brossura]. Budapest: Animula Pszichiátriai és pszichoterápiás szakkiadó, 1969.

Finta Mihály: Répcevis története Répcevis: Répcevisi Község Önkormányzata, é.n.

30. Röjtökmuzsaj (Röjtök és Muzsaj egyesülésével 1928-)

Bausz Gyuláné (Bartha Mária): Röjtökmuzsaj krónikája. Röjtök-muzsaj, Bausz Gyuláné, 1993. 192 p.

Komlós Géza: A röjtökmuzsaji “Nagyerdő” történetéből In: Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei, 3-4. szám, 1968, p. 17-25.

Csatkai Endre: A röjtöki kastély (A Soproni Szemle kiadványai; 90.) Sopron: Röttig-Romwalter Nyomda, 1940

Csorna Antal: A röjtökmuzsaji kastély és parkja [fénymásolat] Budapest: Hírlapkiadó Vállalat, 1978

31. Sarród (1921-1931 között idetartozott: Mexikópuszta és Antal-telep hodály)

Élő Dezső: Sarród monográfiája. Kiad. a Fertő-Hanság Nemzeti Park, 2000. [Az 1937-ben megjelent mű hasonmás kiadása.]

Ecsettel írt történet: a Ferenczi József Nemzetközi Alkotó- és Művésztábor 20 éves története szerk. Vessző Katalin Budapest: [Magánkiadás], 2012

32. Sopronhorpács (Horpács, Egyházashorpács; Kislédecet hozzácsatolták 1933)

Briber József: Sopronhorpács krónikája Sopronhorpács: Önkormányzat Sopronhorpács, 1994

Briber József – Pájer Imre: Sopronhorpács. Budapest, Száz magyar falu könyvesháza Kht., 2000 (Száz magyar falu könyvesháza)

A horpácsi prépostság Sopron: Röttig-Romwalter Nyomda, 1941

Sopronhorpácsi növénynemesítési és növénytermesztési kutató intézet, Sopronhorpács Budapest: Földművelésügyi Minisztérium, é.n.

Énekes Kálmán: A sopronhorpácsi kastély Sopron: Röttig-Romwalter Nyomda, 1937

Bazsó Gábor: Sopronhorpács: Plébániatemplom (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 566.)

Gimes Endre: Sopronhorpács: útikalauz [Budapest] : Panoráma, 1974: Győr-Sopron M. Ny.

Horler Miklós: Lapidarium Hungaricum: Győr-Moson-Sopron megye Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1995

33. Szakony (Alsószakony és Felsőszakony egyesítésével 1928-)

Vörös Frigyes: Szakonyi Krónika [fénymásolat] S.l.: Magánkiadás, 2002

Gömöri János: XI. századi temető Szakonyban [fénymásolat] s.l.: s.n., 1984

34. Und

35. Völcsej

Dokumentumok a völcseji iskola és a Hegy történetéből összeáll. Békési István Völcsej: Völcsej Község Önkormányzata, 2018

Békési István: “Nemes” Völcsej : fejezetek és dokumentumok a község történetéből Völcsej Völcsej Község Önkormányzata, 2017

Tompa Lajos – Tompáné Simon Sarolta: Völcsej képeskönyve Völcsej; Sopron: Völcsej Község Önkormányzata, 2018

36. Zsira (Salamonfa és Gyülevíz falukat hozzácsatolták1931)

Czingráber András: Képek a nyolcszáz éves Zsira történetéből Zsira: Hazafias Népfront Községi Bizottság, 1986

Czingráber András: Egy Répce menti település, Zsira község története Sopron: Zsira község önkormányzata, 2001

Göcsei János: Zsira, Kastély (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 374.) Budapest: TKM Egyesület, 1990

 

Sopronhoz csatolt régen önálló települések:

 1. Balf (Wolfs; Sopronhoz került Balf-gyógyfürdő 1953; Sopronhoz csatolták Balfot 1985)

Fényes Bence: A Kárpát-medence gyógyvizei és egy telephely részletes bemutatása: A balfi gyógyfürdőhely Szerzői Kiadás, 2007

Huszár László: A madárijesztők ürügyén Balf: Balf Alapítvány, 2004

Limbacher Frigyes: A Ruszt-Sopron-Pozsonyi borvidék: Szőlő- és borgazdaságunk történetének alapjai

Söptei Imre: Az erőt adó gyógyvizek világa: a Pannon Termál fürdői Szombathely: B.K.L.Kiadó, 2004

Gózon Lajos: Gyógyfürdőkórház Balf / grafika Gózon Lajos

Muck Tibor: Sopron: Balf, Brennbergbánya, Kőhíd-telep, Tómalom utcajegyzéke 1988 / Sopron: Soproni Városszépítő Egyesület, 1988.

Aktív európai emlékezet: I. balfi nemzetközi konferencia: 2008. május 23-25. Budapest: Holocaust Dokumentációs Központ, 2008

Winkler Barnabás: Az új balfi nemzeti irodalmi-történelmi emlékhely In: Az Anschluss és következményei-70 év távlatából: nemzetközi tudományos konferenciák: 2008. márc. 11. Budapest: 2008. május 23-25. Balf

2. Brennbergbánya (Sopron város része)

Hamberger József: A brennbergi szénbánya monográfiája Sopron: Litfass Károly könyvnyomda, 1885

Bán Imre: A brennbergi kőszénbányászat története 1759-től 1792-ig

A magyar bányászat évezredes története Budapest: Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, 1996

Becher Nándor: Brennbergbánya, 1753 – 1793 – 1953

Reményi Viktor: Brennbergbánya szociális fejlődése Sopron: Röttig-Romwalter Nyomda, 1941

Reményi Viktor: Brennbergbánya története, 1759-1933 Sopron: Urikán-Zsilvölgyi Magyar Kőszénbánya Rt, 1935

Bíró János: Brennbergbánya 1968

Payr Sándor: A brennbergi bánya felfedezése [fénymásolat] Sopron: Röttig Gusztáv és Fia Könyvnyomda, 1916

Buda Attila: Három bányászgeneráció válogatott iratai és emlékezései Zalaegerszeg: Magyar Olajipari Múzeum, 2008-

Becher Nándor: Mesél a brennbergi múlt 2001.

3. Sopronbánfalva (ma Sopron része, Sopronhoz csatolták: 1950-)

Rozsondai Károly – Sümeghy József: Falutanulmány és községrajz. Sopron, Röttig- Romwalter Ny., 1937

100 Jahre Wandorfer Kirchweihfest: 35 Jahre Wandorfer Kiritog in Schwäbisch Gmünd: vom 11. bis 13. September 1987 s.l. : s.n., [1987]

Dominekné Kerényi Tünde: A bánfalvi németek hagyományainak ápolása múltban és jelenben [Szakdolgozat] Sopron : Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai kar, 2020

Konrad Haspel: Értetek fáradozva: Wohlmuth Ferenc élete és vértanúsága Győr: Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Közp., 2014

Guzsik Tamás: A pálos rend építészete a középkori Magyarországon [fénymásolat] Budapest: Mikes Kiadó, 2003

Méri Edina: Sopronbánfalva [Sopronbánfalva]: Bánfalvi Idegenforgalmi és Kult. Egyes., [2015]

A sopronbánfalvai hegyi templom: viharos, de dicső mult, szomorú, mégis biztató jelen! Összeáll.: Varga József [fénymásolat] Sopron: Röttig-Romwalter Nyomda, 1938: Röttig-Romwalter Nyomda-Részvénytársaság

Bódi Ottó: A Sopronbánfalvi Hősi temető [Sopron]: Bánfalvi Idegenforgalmi és Kult. Egyes., 2016.

A gyűjtést folyamatosan bővítjük!

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top