A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt május 21-én?

 2022.05.21.

125 éve, 1897. május 21-én Sopronban született Papp (Pollák) Dezső (Desiderius) tudománytörténész, egyetemi tanár. A Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen doktorált. 1945-től Argentínában élt, az Argentín Tudománytörténeti Társaság elnöke volt. Darwin-monográfiáját (Madrid: Espasa-Calpe, 1983) nemzetközi körökben is nagy elismeréssel fogadták. Buenos Airesben (Argentína) hunyt el 1993. január 1-jén.

 

Mi történt május 15-én?

 2022.05.15.

85 éve, 1937. május 15-én jelent meg a Soproni Szemle első évfolyamának első és második füzete egy kötetben, amelyben Csatkai Endre, Mollay Károly és Storno Miksa írásai is megjelentek, Heimler Károly volt a lap felelős szerkesztője és alapítóelnöke.

 

Mi történt május 14-én?

 2022.05.14.

90 évvel ezelőtt 1932. május 14-én született Sopronban Solt Herbert, a XX. század második felének egyik jelentős soproni építésze. A városban több helyen látjuk ma is az általa tervezett épületeket. Többek között a Besenyő utcai, a Kórház utcai és a Győri utcai háztömböket, a Szent Mihály temető Pozsonyi úti bejáratát. Sopronban hunyt el 1999. november 12-én.

60 évvel ezelőtt 1962. május 14-én hunyt el Budapesten Báthy Anna (Stampf Anette), európai hírű énekesnő. Sopronban a Jókai u. 20. szám alatt lakott, apja a városban törvényszéki elnök volt. Báthy Anna többször fellépett a Frankenburg Irodalmi és Művészeti Kör rendezvényein. Beregszászon született 1901. június 13-án.

Mi történt május 12-én?

 2022.05.12.

125 évvel ezelőtt 1897. május 12-én hunyt el Győrben Mayerhofer József plébános, iskolaigazgató. Szanyban volt Káplán, a Fertő tóról és a Fertő-vidék madárvilágáról írt munkát. Okán (ma: Oggau, Ausztria) született 1810. június 5-én.

Mi történt május 10-én?

 2022.05.10.

125 éve született 1897. május 10-én Sopronban Margaret Mahler (Schönberger Margit) magyar orvos, pszichiáter, pszichológus, pszichoanalitikus, gyermekpszichológus. Fő kutatási területe az anya és a gyermek kapcsolata, a társasszemléletű fejlődéslélektan. New York-ban hunyt el 1985. október 2-án. 1986. augusztus 1-jén végrendeletének megfelelően a soproni zsidó temetőben helyezték el hamvait, férje hamvaival együtt, szülei síremléke mellett. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2017. május 24-én tartott ülésén, a 37/2017. számú határozatával „A” kategóriában a nemzeti sírkert részévé nyilvánította a sírhelyet (2017/44. Sírhely C-196). Sopronban 1997. május 10-én a Mahler-konferencia keretében szülőházának falán, a Várkerület 77. szám alatt, emléktáblát avattak emlékére.

Mi történt május 6-án?

 2022.05.06.

160 éve, 1862. május 6-án Győrszigeten született dr. Gaár Vilmos jogász, politikus, táblabíró. 1884-től Győrben, majd Sopronban ügyvédjelölt, 1893-ig Sopronban ügyvéd volt. A Litfass nyomda adta ki a 1887-ben a „Sopron város népességi mozgalma az 1871-1882. években” munkáját. A Frankenburg Irodalmi Kör főtitkáraként is tevékenykedett. A Sopron című hetilap tulajdonosa és felelős szerkesztője, a Soproni Hírlap szerkesztője volt. 1925-ben nyugdíjazták. Önálló kötetei mellett rendszeresen publikált jogi szaklapokban. Budapesten hunyt el 1939. július 17-én.

75 évvel ezelőtt, 1947. május 6-án született Sopronban Kalmár Sándor repülőmodellező, a körrepülő sebességi kategóriában világbajnok, többszörös világrekorder, tízszeres világkupa győztes, a FAI-CIAM Penaud diplomájának 2013-as kitüntetettje, sokszoros magyar bajnok és rekorder. Számos mai sportrepülőgép fejlesztése kötődik nevéhez. Sopronban hunyt el 2013. november 27-én, december 6-án helyezték hamvait a soproni Szent Mihály temetőbe.

Mi történt május 5-én?

 2022.05.05.

90 évvel ezelőtt, 1932. május 5-én avatták fel a Soproni Egyetem kertjében a főiskolás felkelők és az elesett főiskolások emlékoszlopát, amit ma Tüzek a végeken vagy Őrtüzek néven ismerünk. Alkotója Baumann Béla szobrászművész.

90 évvel ezelőtt, 1932. május 5-én avatták fel a Népszavazás emlékművét a Széchenyi téren. „Az 1921-es voksoláson tett hűségének elismeréséért készítették, melyen Sopron és a környező falvak lakói Magyarországhoz való tartozásukat bizonyították.” A zászlórúd tetején turulmadár ült őrködve a magyar nép felett.

Így írtak erről a korabeli lapok: „1932-ben, az átadáskor 9 órától este 6 óráig egyetemi ifjak, frontharcosok, turulisták és cserkészek álltak díszőrséget. Délelőtt 11 órakor valamennyi gyár szirénája megszólalt. A munka mindenütt félbeszakadt és a lakosság egyperces felállással fejezte ki tiltakozását Trianon ellen. A hűségzászlónál egybegyűlt közönség és egyetemi ifjúság a szirénabúgás elhangzása után áhítatos csendben várta az egy perc leteltét, majd a Hiszekegy után Gerecs Szaléz bencés tanár néhány szavas fohászt mondott és az ifjúság a elénekelte Himnuszt. A hazafias manifesztációt az ifjúság díszmenete fejezte be.”

1997. december 14-én a soproniak összefogásának köszönhetően, dr. Gömöri János régész kezdeményezésére, megújult a Széchenyi téri népszavazási emlékmű. A Hűségzászló csúcsára visszahelyezték a turult, restaurálták a koronát. Minden évben december 14-én a város új díszpolgára a zászlónál mondja el az ünnepi beszédet, a város vezetői és a civil szervezetek pedig megkoszorúzzák az emlékművet.

Mi történt május 4-én?

 2022.05.04.

50 évvel ezelőtt, 1972. május 4-én született Sopronban Bokor Zoltán közlekedésmérnök, egyetemi tanár, dékán. Okleveles közlekedésmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán szerzett 1995-ben, majd 1996-ban közgazdász diplomát nyert a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1995 és 1998 között a BME Közlekedésgazdasági Tanszékének PhD-ösztöndíjasa volt. A GYSEV Rt. Soproni Igazgatóságán is dolgozott, kutatásai középpontjában a vasúti gazdálkodási rendszerek korszerűsítése volt. 2016-tól a Széchenyi István Egyetem munkatársa lett. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet és vezetői bizottság tagja, elnöke volt. 2016. márciusban hunyt el.

Mi történt május 3-án?

 2022.05.03.

410 évvel ezelőtt 1612. május 3-án hunyt el Németújváron (ma: Güssing, Ausztria) Beythe (Bejthe) István püspök, egyházi író, természettudós, botanikus. Sopronban 1574-től magyar prédikátor, 1585-től a Fertő és a Balaton közti kerület szuperintendense volt. Munkásságának fontos része a növénytan tudományos kutatása. A magyar növényszavak gyűjtése Beythe érdemének tekinthető, de a gyűjtött nevek Clusius munkájában láttak napvilágot. Műve az első magyar flóraleírásnak tekinthető. Németújváron született 1532-ben.

Mi történt május 2-án?

 2022.05.02.

115 éve hunyt el 1907. május 2-án Palánkán Illés Nándor erdőtiszt, főerdőtanácsos, a magyar erdészeti szakirodalom jelentős úttörője, a selmeci botanikus kert megalapítója. Királyfiapusztán (ma: Szlovákia) született 1836. május 15-én.

könyv
185514db
cd
4549db
dvd
5376db
diafilm
1471db
kotta
159db
hangoskönyv
1175db
to top