A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt június 5-én?

 2023.06.05.

130 évvel ezelőtt, 1893. június 5-én született Sopronban Becht Rezső magántisztviselő, szépíró, helytörténész. A Soproni Szemlében jelentek meg színvonalas munkái. Szülővárosa Lackner-éremmel, Pro Urbe Sopron kitüntetéssel ismerte el szépírói érdemeit, közéleti tevékenységét.
Sopronban hunyt el 1976. július 6-án.

Bővebben: http://www.szivk.hu/becht-rezso/

130 évvel ezelőtt, 1893. június 5-én született a Sopron megyei Vágon Bolgár Imre rádiókritikus, újságíró. A Rádiowelt című bécsi folyóirat főmunkatársa, a legnagyobb németországi rádióújság bécsi kritikusa volt. Az ausztriai Dornbachban hunyt el 1932-ben.

105 évvel ezelőtt, 1918. június 5-én alakult meg 43 fővel a Soproni Evangélikus Líceumi Diákszövetség, amely az országban a legelső, öregdiákokat összefogó szövetség volt. 1918. december 3-án hagyta jóvá a belügyminiszter (134.845/ VI. a/1918. sz.) a Soproni Evangélikus Líceumi Diákszövetség alapszabályát.

85 évvel ezelőtt, 1938. június 5-én Sopronban hunyt el Storno Ferenc (ifj.) festőművész, restaurátor. Többek között városunkban a Szent Jakab-kápolna, a soproni Szent János-templom festése, a Szent Mihály-temető 10 m magas keresztjének készítése őrzi keze nyomát. Környékünkön a süttöri templom két mellékoltárát, a kapuvári templom oltárát, a fertőbozi templom főoltárképét festette.
Sopronban született 1851. november 6-án.

Mi történt június 4-én?

 2023.06.04.

175 évvel ezelőtt, 1848. június 4-én Sopron város zenészei koncertet adtak a a Neuhofban (Erzsébet-kertben), az eseményekben részt vevők tiszteletére, támogatására.

35 évvel ezelőtt, 1988. június 4-én Nagycenken átadták a Kastély Szállót. Az 54 ágyas, 19 fürdőszobás hotelt Pozsgay Imre a Politikai Bizottság tagja avatta fel.

30 évvel ezelőtt, 1993. június 4-én vette fel Rauch András nevét az evangélikus líceum kórusa. Sopron első világi zeneszerzője Rauch András (1592–1656), a katolikusoktól elvett Szent Mihály templom evangélikus orgonistája is volt. Bárdos Kornél szerint: „a város legértékesebb ének- és zenekarának az evangélikus egyház és gimnázium együttesét kell tartanunk, amely a 17. században Rauch András vezetése alatt európai nívót ért el, de folyamatosan Wohlmuth János (1686–1724), majd Knogler Dániel (működése: 1720–1772) alatt is az értékes zene otthona.”

Mi történt június 3-án?

 2023.06.03.

90 évvel ezelőtt, 1938. június 3-án felavatták a soproni református hitközség első harangját. A harangot Seltenhofer Frigyes és Fiai cég készítette, súlya 408 kg, “á” hangú.

80 évvel ezelőtt, 1943. június 3-án hunyt el Budapesten gróf sárvár-felsővidéki Széchenyi Bertalan nagybirtokos, belső titkos tanácsos, cs. és kir. kamarás, a felsőház elnöke, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, a MTA igazgatósági tagja. Sopronban született 1866. október 24-én.

30 évvel ezelőtt, 1993. június 3-án hunyt el Scholz János zenész, professzor, zenekutató, műgyűjtő. Sopronban született gazdag kereskedő családban 1903-ban.

Bővebben: https://www.szivk.hu/scholz-janos/

Mi történt június 2-án?

 2023.06.02.

360 évvel ezelőtt, 1663. június 2-án tűzvész pusztított az ún. Hosszú soron, mely akkor a mai Móricz Zsigmond utcát, a Széchenyi tér déli oldalát és a Rákóczi utcát jelentette.

90 évvel ezelőtt, 1938. június 2-4. között Könyvnapot tartottak Sopronban. Az első könyvünnepet 1929-ben tartották városunkban is.

65 évvel ezelőtt, 1958. június 2-án hunyt el Budapesten Somogyi Gyula író, színmű- és hangjátékíró, újságíró. Sopronban járt középiskolába. Csornán született 1884. március 31-én.

30 évvel ezelőtt, 1993. június 2-án megnyitották a Scarbantia Foruma állandó régészeti kiállítást, rendezte Gömöri János, a műemléki építész Sedlmayr János volt. Az ókori Sopron fórumának, illetve a fórum egy részletének feltárása, publikálása, és bemutatása fontos új eredmény volt a Pannonia-kutatásban.

20 évvel ezelőtt, 2003. június 2-án hunyt el Sopronban Barabits Elemér erdőmérnök, növénynemesítő, díszfatermesztő. A József Nádor Műszaki Egyetem erdőmérnöki karán szerzett oklevelet, erdészként külföldi fafajok honosításával, arborétumok fejlesztésével, új fafajták,- és változatok kialakításával foglalkozott. 1963-1973-ig a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos főmunkatársa volt, 1970-ben itt doktorált. Az egyetemi botanikus kert vezetőjeként felújította és kibővítette azt. Elsőként kapta meg a hazai kertészeti nemesítők részére alapított Magyar Gyula Nemesítői Nagydíjat (1995), majd Újhelyi Imre-emlékérmes (1997) és Fleischmann Rudolf-díjas (2002) lett. A Soproni TIT Barabits Elemér Kertészeti Szabadegyeteme, valamint egy utca is viseli a nevét városunkban.

Bővebben: https://www.szivk.hu/barabits-elemer/

Mi történt június elsején?

 2023.06.01.

110 évvel ezelőtt, 1913. június elsején Fertőendréden átadták a népházat. Fellobogózták a házakat, a szépen díszített diadalkapun érkeztek az előkelő vendégek. A földnevelésügyi miniszter képviselője, Nagy Albert hercegi kormányzó kíséretében Dr Baán Endre főispán, Hajas Antal alispán, Dr. Czillinger József főispáni titkár automobilon érkeztek az ünnepély színhelyére. Megjelent Zalka László győri kanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő, a járás képviseletében Ghyczy Ödön szolgabíró, a gazdaszövetség részéről Meskó Pál s számos vidéki gazdaköri vezető. Az ünnepség a 9 órai szentmisével kezdődött, körmenetben vonult a tűzoltók díszes csapata a népházba, melynek mind a 3 termét, folyosóját lelkes közönség töltötte meg. Lukáts József plébános beszentelte a népházat és mások mellett, avató beszédet is mondott.

65 évvel ezelőtt, 1958. június elsején megnyitották az évek óta nem működő balfi fürdőt, a volt bányászüdülő épületében kádfürdőt rendeztek be. A távolabbi tervekben a teljes újjáépítés szerepelt.

40 évvel ezelőtt, 1983. június elsején megnyitották az északi városrészben, a Bástya utcában levő Lokomotív Touristhoz tartozó háromcsillagos Hotel Sopront. A 112 szobához fürdőszoba tartozott, 200 személyes konferenciaterme a rendezvényeknek adott helyet. (Tervező: Bajnay Zsolt, Kereskedelmi Tervező Vállalat). A Soproni Vasutas Szakszervezeti Bélyeggyűjtő Kör az új Sopron szálló megnyitása alkalmával bélyegkiállítást rendezett.

Mi történt május 30-án?

 2023.05.30.

130 évvel ezelőtt, 1893. május 30-án alakult meg a hidegségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

125 évvel ezelőtt, 1898. május 30-án született Sopronban Bokor Rezső (1945-ig vitéz előnévvel) erdőmérnök, talajbiológus, címzetes egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa. Erdőmérnöki oklevelét 1924-ben szerezte Sopronban, majd ösztöndíjjal külföldön (a bécsi, berlini, göttingeni tudományegyetemeken, az eberswaldi erdészeti főiskolán) folytatta tanulmányait, Göttingenben doktori oklevelet nyert. Erdészeti Tudományos Intézet Sopronban dolgozott, nemzetközi viszonylatban is komoly elismerést ért el a talaj-mikrobiológia területén. Jelentős szakirodalmi munkásságot fejtett ki. Sopronban hunyt el 1959. március 17-án.

110 évvel ezelőtt, 1913. május 30-án született Lövőn Horváth Dénes platina-diplomás főgyógyszerész, gyógyszertechnológus, gyógyszerhatástan-toxikológus szakgyógyszerész, megyei vezető szakfelügyelő, a magyar gyógyszerésztársadalom és a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság kimagasló egyénisége. Lövőn, majd Sopronban többek között a Fehér Angyal gyógyszertárban is dolgozott. A soproni asszisztensképzés és Patikamúzeum (1968) alapítója volt. Sopronban hunyt el 2010. december 17-én. Munkásságát egyebek mellett platina díszoklevéllel (2010), Gyógyszerészért Életmű-díjjal (2009) ismerték el, 2009-ben Sopron város díszpolgára lett. A soproni evangélikus temetőben van a sírja.

Bővebben: https://www.szivk.hu/horvath-denes/

75 évvel ezelőtt, 1948. május 30-án hunyt el Győrben dr. Vitnyédi Németh István római katolikus pap, költő. Vitnyéden született 1894. december 2-án. 1919-ben szentelték pappá, Gyarmaton, majd Csornán volt segédlelkész. 1923 és 1927 között Győrött káplán, illetve 1923. november 11. és 1928. január 15. között a Dunántúli Hírlap felelős szerkesztője. 1927-től Ácson, 1946-tól Hidegségen plébános. 1935-ben egyházjogi doktorátust szerzett Budapesten. Verseit elsősorban katolikus lapok és folyóiratok közölték.

Bővebben: https://www.szivk.hu/vitnyedi-nemeth-istvan/

30 évvel ezelőtt, 1993. május 30-án volt Sarródon a faluközpont műszaki átadása. Itt alakították ki a könyvtár, a kultúrház, az ifjúsági klub. az orvosi rendelő és a postahivatal helyiségeit. Az emeleten szolgálati lakások lesznek. A teljes átadást a sarródi búcsú napján, augusztus végén tervezték.

Mi történt május 28-án?

 2023.05.28.

10 évvel ezelőtt, 2013. május 28-án elhelyezték az első VOLT-székeket Sopronban. A székeket a fesztivál színhelyén a fellépő sztárok névjegyeikkel, rajzaikkal látták el. A város vezetése és a rendezők elhatározták, hogy a város több közterületére kerülnek ki Zámbó István alkotásai. (pl.: GySEV pályaudvar, Deák tér, Liszt Ferenc Konferencia Központ)

Mi történt május 27-én?

 2023.05.27.

170 évvel ezelőtt, 1853. május 27-én született Sopronban farádi dr. Szilvásy Márton ügyvéd, udvari tanácsos, országgyűlési képviselő. A századforduló idején Sopron legnépszerűbb közéleti férfija volt, a kor divatja szerint, gavallér módra öltözködött. 1915 és 1918 között Sopron országgyűlési képviselője és sok éven át a Kaszinó lelke és igazgatója volt. Sopronban hunyt el 1918. április 4-én.

90 évvel ezelőtt, 1933. május 27-én szombaton ünnepélyes megnyitóval adta át a közönségnek az új bérlő, ifj. Jäger Mihály, a soproni Pannónia-szálló éttermeit. Külföldről jött a híres pesti cigányprímás, Berkes Berci, aki nyolc évig játszott az Emike-kávéházban is. Pannónia kerthelyiségének árnyas fái alatt remek tekepálya, egész sor fehérterítős asztal és fedett tánchelyiség várta a vendégeket.

80 évvel ezelőtt, 1943. május 27-én az Anger-réti szórólöveg-laktanya épületében kezdte meg működését az Erzsébet Kórház tüdőosztálya, amely 1947 kora tavaszán költözött át a belgyógyászat földszinti helyiségeibe.

Mi történt május 26-án?

 2023.05.26.

35 évvel ezelőtt, 1988. május 26-án hunyt el a németországi (NSZK) Oberhachingban Közi-Horváth József római katolikus pap, közíró, országgyűlési képviselő. 1949-től az emigráció egyik szervezője. Agyagoson (ma: Agyagosszergény) született 1903. szeptember 25-én. A  község egykori szülöttjének, posztumusz díszpolgárának, Msgr. Dr. Közi Horváth József pap-politikus-íróról elnevezett népfőiskola (2011) az Ő szellemi örökségét ápolja.

Bővebben: https://www.szivk.hu/kozi-horvath-jozsef/

Mi történt május 25-én?

 2023.05.25.

10 évvel ezelőtt, 2013. május 25-én adták át a Fertő tavi és rábaközi kerékpárosutakat összekötő, a Hanság-főcsatornán átívelő hidat, amely báró Berg Gusztáv nevét viseli. A névadó emléktábláját a híd magyar oldalán dédunokái leplezték le.

könyv
189583db
cd
4638db
dvd
5645db
diafilm
1517db
kotta
177db
hangoskönyv
1217db
to top