A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt december 7-én?

 2019.12.07.

100 évvel ezelőtt, 1919. december 7-én született Lövőn Keresztényi József jogász, sportújságíró, olimpiatörténész, tanár, könyvtáros, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. Budapesten hunyt el 1992. június 30-án.

100 évvel ezelőtt, 1919. december 7-én avatták fel Sopronban Gyóni Géza (1884-1917) emléktábláját az Orsolya-téren.

75 évvel ezelőtt, 1944. december 7-én tartotta első ülését Sopronban a nyilasok vezette országgyűlés. Sopronban összesen 29 ülést tartottak, az utolsó ülésre 1945. március 16-án került sor. 29 soproni ülésen kívül a nyilas vezetés Budapesten 11 ülést tartott, összesen tehát a képviselőháznak 40 ülése volt.

MI történt december 6-án?

 2019.12.06.

75 évvel ezelőtt, 1944. december 6-án hunyt el Sopronban Tomosovszky (Tomasovszky) Lajos vegyész, főiskolai tanár. Selmecbányán a Bányászati és Erdészeti Akadémián tanított, majd a főiskola áttelepülése után Sopronban a kohómérnöki osztályon oktatott, dékán is volt. Fő kutatási területe a szervetlen és elektrokémia volt. Bombatámadás áldozata lett. Tiszaújlakon született, 1869-ben.

75 évvel ezelőtt, 1944. december 6-án légitámadás érte Sopront. Angolszász bombázók hét hullámban, 49 percen át bombázták a várost. A Sopront érő első légitámadás egyben a legtöbb áldozatot is követelte. A Bécshez, mint fő vasúti csomóponthoz való közelség és kelet–nyugati vasúti forgalom elfoglalt kiemelkedő szerepe miatt Sopront a második világháború során kilenc légitámadás érte.

Mi történt december 4-én?

 2019.12.04.

10 évvel ezelőtt, 2009. december 4-én hunyt el Weisz Ferenc, a kiváló kosárlabdázó és később edző, sportvezető, sportújságíró, a soproni városi könyvtár igazgatóhelyettese, a Sopron Sportjáért-díj kitüntetettje. Sopronban született 1933-ban.

330 évvel ezelőtt, 1689. december 4-én földrengés volt Sopronban. A jelenségről Bruckner Gottlieb krónikaíró számolt be.

MI történt december 3-án?

 2019.12.03.

110 évvel ezelőtt, 1909. december 3-án született Kunmadarason Nagy László orvos, az Állami Szanatórium igazgató-főorvosa (1956-1984). Budapesten hunyt el 1986. december 3-án.

330 évvel ezelőtt, 1689-ben készítette Wolmuth János soproni orgonista tanítványa Stark János Jakab számára kéziratos virginálkönyvét. (Keltezése: 1689. december 3.) A zeneelméleti alapokat és a zongora elődjére írt egyszerű darabokat tartalmazó összeállítás az első magyar hangszeres tankönyv.

Mi történt december 2-án?

 2019.12.02.

125 évvel ezelőtt, 1894. december 2-án született Vitnyéden Németh István római katolikus plébános, püspöki tanácsos, író, költő. Győrben hunyt el 1948. május 30-án.

75 évvel ezelőtt, 1944. december 2-án Kamenszky Árpád soproni polgármester rendeletet bocsátott ki, amely a város férfi lakosságát erődítési munkálatokban való kötelező részvételre utasította. Ebből a célból az érintetteket összeíratták és december 5-től a földmegmunkáló szerszámaik központi (tűzoltó laktanya) beszolgáltatására is kötelezték. A rendelettel ellenszegülőknek karhatalmi beavatkozást és statáriális eljárást helyeznek kilátásba.

90 évvel ezelőtt, 1929. december 2-án Antal Géza püspök felszentelte Sopron református templomát, amely 1927-től épült a Deák téren a lelkészlakással együtt, a Végh Kálmánné ajándékozta telken. Az egyházközösség lelkipásztora Maller Kálmán volt.

Mi történt december 1-jén?

 2019.12.01.

205 évvel ezelőtt, 1814. december 1-jén a soproni evangélikus konvent, a gyülekezeti könyvtár állományába tartozó kéziratokat adományozott a Nemzeti Múzeumnak.

75 évvel ezelőtt, 1944. december 1-jén betiltották az Oedenburger Zeitungot, amely leghosszabb életű kiadvány volt a város német nyelvű lapjai közül. 1868-ban alapították.

Mi történt november 30-án?

 2019.11.30.

25 évvel ezelőtt, 1994. november 30-án ünnepélyes keretek között átadták és felszentelték a soproni Erzsébet-kórház műtéti-diagnosztikai tömbjét.

75 évvel ezelőtt, 1944. november 30-án Kamenszky Árpád polgármester jelentése szerint a városban közel negyvenezer menekült, vagy áttelepített ember tartózkodik, a városban öt minisztérium, a Kúria, a képviselőház és a felsőház, és tucatnyi más magyar államszervet helyeztek el.

105 évvel ezelőtt, 1914. november 30-án hunyt el Seltenhofer Frigyes, a Seltenhofer Frigyes fiai harangöntöde és tűzoltószergyár társtulajdonosa. A vállalkozást dédapja, Seltenhofer Frigyes (1789-1846) alapította 1816-ban.

280 évvel ezelőtt, 1739. november 30-án hunyt el Sopronban Liebezeit Zsigmond György, orvos, a hallei Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Naturae Curiosorum (a Német Tudományos Akadémia elődje) tagja. Sopronban született 1689. november 11-én.

400 évvel ezelőtt, 1619. november 30-án vonultak be Sopronba Bethlen Gábor seregei. Bethlen győzelmes felvidéki hadjárata során érkezett Sopronba, ahol ünnepélyes keretek között fogadták. A város megszállása 1621. május 22-ig tartott.

Mi történt november 28-án?

 2019.11.28.

75 évvel ezelőtt, 1944. november 28-án Sopronkőhidára szállították a nyilas hatalomátvétel napján letartóztatott Jávor Pál színészt. Naplója szerint rabtársai voltak: Kádár Gyula vezérkari ezredes, Kemény Gábor rendőrfőtanácsos, Gyuriss Aladár rendőrtanácsos és Szebeny József, a „Beszkárt” vezérigazgatója.

25 évvel ezelőtt, 1994. november 28-án hunyt el Sopronban Pantzer Gertrúd harkai tanító, iskolaigazgató. Sopronban született 1919. március 22-én.

Mi történt november 27-én?

 2019.11.27.

25 évvel ezelőtt, 1994. november 27-én Fertődön a Muzsikaházban megnyitották az állandó helytörténeti kiállítást. A rendezvényt Fülöp Géza polgármester és dr. Környei Attila múzeumigazgató nyitotta meg, Dominkovics Péter főlevéltáros tartott tárlatvezetést.

75 évvel ezelőtt, 1944. november 27-én Mindszenty Józsefet letartóztatták a veszprémi püspöki palotában. Mindszenty József korábban Apor Vilmos és Shvoy Lajos püspökkel, valamint Kelemen Krizosztom bencés főapáttal közös emlékiratban fordult Szálasi Ferenchez, hogy ne tegye ki a Dunántúlt az utóvédharcok pusztításainak. December 22-től 28-ig a sopronkőhidai fegyházban tartották fogva, majd december 28-tól 1945. április 1-ig az Isteni Megváltó Leányai zárdájában volt őrizet alatt.

130 évvel ezelőtt, 1889. november 27-én született Sárospatakon Finkey József bányamérnök, az MTA tagja, az érc- és szénelőkészítés első egyetemi tanára. Sopronban hunyt el 1941. április 7-én.

155 évvel ezelőtt, 1864. november 27-én hunyt el Kralicon Töpler (később Töply) Ottó, 1948-1949-es honvéd. A világosi fegyverletétel után besorozták a császári hadseregbe. 1850-től hadnagy, 1854-től főhadnagy, 1859-től százados. Sopronban született 1828-ban.

Mi történt november 26-án?

 2019.11.26.

75 évvel ezelőtt, 1944. november 26-án munkaszolgálatos zsidótranszportot indítottak Budapestről Fertőrákosra. Ekkor kerül a térségbe Szerb Antal író is. A Pozsonytól Kőszegig húzódott az ún. Niederdonau erődvonalon kb. 35.000 munkaszolgálatost kényszeríttetek sáncásásra 1944 végétől 1945. március végéig.

könyv
192.206db
cd
4383db
dvd
5111db
diafilm
3061db
hanglemez
3563db
hangoskönyv
2281db
to top