A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt november 28-án?

 2021.11.28.

345 évvel ezelőtt, 1676. november 28-án délután hatalmas tűz ütött ki a városban. Warkoweil György gyermekei okozták a tragédiát, gesztenyét akartak sütni (a mai Széchenyi téren, a Perkovátz Ház és a Posta körül volt a Warkoweil-telek), de közben figyelmetlenségük miatt felgyújtották saját otthonukat. Nemcsak a szép középkori eredetű épületek égtek le, de több templom is a lángok martalékává vált. Leégett az evangélikusok fából épült imaháza is, így elpusztult a sekrestyében őrzött iratanyag nagy része. Még a harangok is megolvadtak, és az egyik kolostorban két ferences rendi szerzetes is bennégett. Leégtek a Hátulsó utca, az Ógabona tér, a Szentlélek és Rózsa utca épületei, de még a mai Bécsi utca eleje is a tűz martalékává vált.

225 évvel ezelőtt, 1796. november 28-án született Szerdahelyen Bezerédj István reformpolitikus, az első magyar jobbágyfelszabadító. Hidja-pusztán hunyt el 1856. március 6-án. Sopronban utca őrzi emlékét.

https://www.szivk.hu/bezeredj-istvan/

Mi történt november 26-án?

 2021.11.26.

110 évvel ezelőtt, 1911. november 26-án született Beleden Dr. Pálfy Miklós evangélikus lelkész, Evangélikus Teológia Akadémiai dékánka, ószövetségi tanszék professzora, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára. Sopronban tanult teológiát, majd 1942-től Sopronban segédlelkész és német nyelvtanár, 1946-tól a soproni hittudományi kar tanára, ev. teológiai akadémiai tanár. Budapesten hunyt el 1972. november 12-én.

Mi történt november 25-én?

 2021.11.25.

320 évvel ezelőtt, 1701. november 25-én szentelték fel a városháztéren levő Szent Háromság-szobrot. A pestistől való megmenekülésük emlékére állíttatta gróf Löwenburg Jakab és Thököly Katalin. A szobor négy évig készült.

150 évvel ezelőtt, 1871. november 25-én született Lajtakörtvélyesen (ma: Pama, Ausztria) Werdenich Endre katolikus pap, teológus, egyetemi tanár. Sopronban a Soproni Katonai Reáliskolában tanított 1898-1900 között. Győrben hunyt el 1933. február 16-án.

Mi történt november 24-én?

 2021.11.24.

50 évvel ezelőtt, 1971. november 24-én hunyt el Sopronban, Nagy Gyula (írói álnevei: Giulio, Sitkei Vilmos, Sövényházi Gyula) római katolikus plébános, lapszerkesztő, a Soproni Társaskáptalan őrkanonokja. Szilben született 1885. június 5-én. 1952-ben a soproni Szent István-templom lelkésze, 1958-ban soproni kanonok

Mi történt november 23-án?

 2021.11.23.

225 évvel ezelőtt, 1796. november 23-án született Nagycenken Dussil Illés Jakab bencés pap, akadémiai igazgató, bölcsészdoktor. Sopronban 1829 és 1832 között gimnáziumi természettanár volt. Pozsonyban hunyt el 1849. augusztus 8-án.

120 évvel ezelőtt, 1901. november 23-án született Sopronban Papp Emília (Grynaeus Istvánné) festőművész. Budapesten hunyt el 1972. augusztus 26-án.

100 évvel ezelőtt, 1921. november 23-án elkészült a 12 pontból álló Népszavazási Szabályzat. Ennek megfelelően azok a 20. életévüket betöltött állampolgárok szavazhattak, akik 1919. január 1-je előtt, vagy 1921. január 1-je óta az érintett területen állandó lakóhellyel rendelkeztek. Titkos voksolást írt elő, amit először, 1921. december 14-én Sopronban, majd két nappal később a környező 8 faluban kell lebonyolítani.

Mi történt november 22-én?

 2021.11.22.

205 évvel ezelőtt, 1816. november 22-én született Sopronban báró Kochmeister Frigyes gyógyszeráru nagykereskedő, mérnök, főrendiházi tag. Vezető szerepet játszott a Budapesti Áru- és Értéktőzsde (BÉT) megalakításában, annak első elnöke volt. A Pesti Lloyd Társulat és a Magyar Általános Hitelbank létrehozásában és vezetésében részt vett. Több mint két évtizedig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt. Budapesten hunyt el 1907. szeptember 11-én.

55 évvel ezelőtt, 1966. november 22-án hunyt el Budapesten Vattay Antal altábornagy, vezérkari főnök. Sopronban született 1891. augusztus 13-án.

50 évvel ezelőtt, 1971. november 22-én hunyt el Sopronban, Rosenstingl Antal Sopron és a helyi katolikus konvent építészmérnöke. 1906. január 30-án született Sopronban.

Mi történt november 20-án?

 2021.11.20.

135 évvel ezelőtt, 1886. november 20-án született a Sopron-vármegyei Alsólászlón (ma Unterloisdorf) Perkovátz Félix, a soproni vendéglátóipari kultúra egyik úttörője. Sopronban hunyt el 1957. július 7-én.

https://www.szivk.hu/perkovatz-felix/

Mi történt november 19-én?

 2021.11.19.

20 évvel ezelőtt, 2001. november 19-én hunyt el Sopronban Káspár Terézia, a soproni szoborpark életre hívója, a város mecénása. Sopronban született 1909. december 16-án.

Mi történt november 18-án?

 2021.11.18.

450 évvel ezelőtt, 1571. november 18-án született Sopronban Lackner Kristóf, Sopron város egyik leghíresebb polgármestere. 1631. december 29-én hunyt el Sopronban.

Mi történt november 17-én?

 2021.11.17.

75 évvel ezelőtt, 1946. november 17-én a Városi Színházban a Gyermekbarát Egyesület első alkalommal avatóvizsgát és ünnepélyes úttörő avatást tartott.

könyv
185047 db
cd
4554db
dvd
5328db
diafilm
1471db
kotta
157db
hangoskönyv
1159db
to top