A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt április 6-án?

 2020.04.06.

100 évvel ezelőtt, 1920. április 6-án hunyt el Sopronban herceg Esterházy Miklós császári és királyi kamarás, m. kir. főpohárnokmester, az MTA igazgatósági tagja, az Aranygyapjas rend lovagja, Sopron vármegye örökös főispánja. Bécsben született 1869. június 5-én.

Mi történt április 4-én?

 2020.04.04.

145 évvel ezelőtt, 1875. április 4-én született Sopronban Naszódi Zsigmond író. Vitnyéden hunyt el 1906. április 13-án.

135 évvel ezelőtt, 1885. április 4-én hunyt el Budapesten id. Litschauer Lajos bányamérnök, szakíró, a selmeci akadémia tanára, bányafőtanácsos. Szilsárkányban született 1815. július 26-án.

30 évvel ezelőtt, 1990. április 4-én hunyt el Budapesten Vermes Miklós fizikatanár, Kossuth-díjas tankönyvszerző. Sopronban született 1905. április 4-én.

Mi történt április 3-án?

 2020.04.03.

115 évvel ezelőtt, 1905. április 3-én született Sopronban Vermes Miklós fizikatanár, Kossuth-díjas tankönyvszerző. Budapesten hunyt el 1990. április 4-én.

Mi történt április 2-án?

 2020.04.02.

250 évvel ezelőtt, 1770. április 2-án Mária Terézia jóváhagyta a selmecbányai császári és királyi Bányászati Akadémia alapítólevelét. Ezzel ért véget az 1762-ben kezdődött reform, mely során létrejött a három évfolyamos, Európában egyedülálló rendszerű bányászati-kohászati akadémia.

75 évvel ezelőtt, 1945. április 2-án kisebb méretű német légitámadás érte Sopront. Ekkor rongálódott meg például a színház tetőzete. Ez volt Sopron utolsó bombázása.

30 évvel ezelőtt, 1990. április 2-án hunyt el Martos András erdőmérnök, egyetemi adjunktus. A Somogy megyei Eddén született 1922-ben.

Mi történt április 1-jén?

 2020.04.01.

405 évvel ezelőtt, 1615-ben jelent meg Lackner Kristóf (1571-1631) Coronae Hungariae emblematica descriptio (A magyar korona emblematikus leírása) című munkája.

205 évvel ezelőtt, 1815 áprilisában dunántúli körútja során meglátogatta Sopront Richard Bright (1789-1858) angol orvos és utazó. 1818-ban megjelent útleírásában részletesen beszámolt tapasztalatairól, a városról és környékéről részletes leírást közölt.

75 évvel ezelőtt, 1945 áprilisában a szovjet katonai parancsnokság a sopronkőhidai fegyházat rendelkezési hatáskörébe vonta, és ki kellett üríteni a lakótelepet is. Megkezdődött az intézetnek hadifogolytáborrá való átalakítása, területét Cséri telep és János-telep irányába is kiterjesztették. Egyesek szerint 1945 pünkösdjén 22 ezer, mások szerint 33 ezer ember volt a táborban. Később a tábort megszüntették, helyette a fogvatartottakat a Badeni Hadbíróság börtönében helyezték el. A szovjet parancsnokság 1948. január 22-én a minisztérium rendelkezésébe adta a Sopronkőhidán lévő fegyházat. 1948. március 10-én az intézet visszatelepült.

205 évvel ezelőtt, 1815. április 1-jén hunyt el Sopronban verőczei gróf Pejachevich Károly császári és királyi kamarás, a soproni színjátszás mecénása, az első soproni kaszinó építtetője. Az itáliai Mantovában született 1745. november 2-án.

75 évvel ezelőtt, 1945. április 1-jén szabadult fogságából Mindszenty József. A veszprémi püspököt 1944. november 27-én tartóztatták le. Mindszenty József korábban Apor Vilmos és Shvoy Lajos püspökkel, valamint Kelemen Krizosztom bencés főapáttal közös emlékiratban fordult Szálasi Ferenchez, hogy ne tegye ki a Dunántúlt az utóvédharcok pusztításainak. December 22-től 28-ig a sopronkőhidai fegyházban tartották fogva, majd december 28-tól 1945. április 1-ig az Isteni Megváltó Leányai zárdájában volt őrizet alatt.

75 évvel ezelőtt, 1945. április 1-jén vonultak be Sopronba a szovjet csapatok. A III. Ukrán Front hadseregét Fjodor Ivanovics Tolbuhin marsall vezette.

50 évvel ezelőtt, 1970. április 1-jén új felszabadulási emlékművet állítottak fel a Deák téren. A helyén álló Kellner Sándor szobrot áthelyezték az általános iskola elé. A Kiss Kovács Gyula szobrász a hat méter magas oszlopra karját széttáró, libbenő női alakot tervezett, amelyhez Niké, a győzelem istennője szárnyas alakját vette mintául. A szobrot a soproni köznyelv Réz Rozi névre keresztelte. Az emlékművet 1990-ben bontották le. A városgondnokság telepén tárolt bronz szobrot 2006 őszén ellopták és valószínűleg beolvasztották.

Mi történt március 31-én?

 2020.03.31.

75 évvel ezelőtt, 1945. március 31-én Sopron katonai kiürítése után, Bónis Antal, ifj. Fábján Lajos és Garab József a várostoronyra fehér zászlókat tűztek ki, jelezve, hogy a város helyben maradt lakossága nem akar a bevonuló szovjet egységeknek ellenállni. Néhány óra múlva a polgármester és a város magyar katonai parancsnoka – a német egységek beavatkozásától tartva – a város érdekeire való hivatkozással levetette a kitűzött zászlókat.

75 évvel ezelőtt, 1945. március 31-én a balfi munkaszolgálatos gyűjtőtáborban a visszavonuló SS katonák 183 férfi és női foglyot a község Fertőrákos felőli peremére hajtottak és agyonlőttek.

75 évvel ezelőtt, 1945. március 31-én a visszavonuló német alakulatok felrobbantották a Sopron és Ágfalva között lévő vasúti felüljárót.

 

Mi történt március 30-án?

 2020.03.30.

175 évvel ezelőtt, 1845. március 30-án megalakult a Sopron-Bécsújhelyi Vasúttársaság. A társaság elnökévé Széchenyi Istvánt választották meg. A Sopron–Bécsújhely közötti vasútvonalat 1847. augusztus 20-án adták át a forgalomnak.

160 évvel ezelőtt, 1860. március 30-án Sopronban született Gerronnai Kossow Jenő jogász, a soproni zenei élet jeles képviselője. Pozsonyban hunyt el, 1921. január 24-én.

75 évvel ezelőtt, 1945. március 30-án indították el Brennbergbányáról Ausztriába azt az aranyvonat szerelvényt, melyben a nyilas kormányzat a túlnyomó többségében deportált zsidóktól összegyűjtött javakat szállította. A vonat korábban három hónapig állt Brennbergbányán. A főként magyar államvagyont szállító másik aranyvonat Fertőbozon állt 1944. decembere és 1945. január vége között.

75 évvel ezelőtt, 1945. március 30-án Brennbergbányán tartózkodó SS-katonák meggyilkolták dr. Ferenczi Sándor tartalékos zászlóst (civilben természetrajz tanár, ornitológus és a máramarosszigeti főgimnázium igazgatója volt), testvérét Ferenczi János szigorló erdőmérnök hallgatót, Neumann János másodéves kohómérnök hallgatót és Csaszlava Jenőné egyetemi könyvtárost. Csaszlava Jenő bányamérnök hallgató súlyos sérülésekkel túlélte a vérengzést. Az öttagú társaság a Mátyás király utcai erdélyi diákotthonból a közelgő szovjet csapatok hírére költözött ki az óbrennbergi Kovács-árokban kialakított óvóhelyre. 1945. június 17-én exhumálták a négy holttestet és mintegy száz egyetemi hallgató kísérete mellett temették el a régi Szent Mihály, illetve az evangélikus temetőben.

460 éve 1560. március 30-án I. Ferdinánd engedélyt adott Sopron városának, hogy Wolf (Balf) forrásánál fürdőt építsenek és a használatért díjat szedjenek.

Mi történt március 29-én?

 2020.03.29.

75 évvel ezelőtt, 1945.március 29-én Sopronban légitámadás áldozata lett Csík Ferenc olimpiai bajnok úszó, orvos. Kaposváron született, 1913. december 12-én.

75 évvel ezelőtt, 1945. március 29-én megkezdődött a Sopronkőhidai fegyház kiürítése is. A fegyintézetben őrzött politikai foglyokat gyalogmenetben indították útnak Németországba. Még magyar területen Makay Miklós vegyészmérnököt és dálnoki Veres Lajos vezérezredest magyar fegyőrök a menetoszlopból megszöktették. Más foglyokat (például Rajk Lászlót és feleségét) Németország területére hurcolták.

75 évvel ezelőtt, 1945.március 29-én Sopronban a nyugatra távozó nyilas országgyűlési tisztviselők Pálhegyi Jenőt, a városháza gondnokát a felsőház Budapestről Sopronba hurcolt egyes iratainak és a törvénytár könyvállománya egy részének elégetésére utasították. Pálhegyi az utasítást nem hajtotta végre, a dokumentációt elrejtette, így nem semmisült meg.

Mi történt március 28-án?

 2020.03.28.

75 évvel ezelőtt, 1945. március 28-án a soproni honvéd állomásparancsnok, azonnali hatállyal elrendelte Sopron vármegye egész területének kiürítését. Kiürítés alá kerültek az összes katonaköteles férfiak és leventék a már addig kiadott rendelkezések szerint, a rendeletet azonban nem tudták végrehajtani. Nyugatra vezényelték azonban a Rákóczi Főreáliskola hallgatóit.
A soproni főpostán állomásozó német híradó osztag előkészületeket tett a távíró- és távbeszélőközpont felrobbantására és a posta üzemanyagkészletének elszállítására. A tervezett német intézkedések megelőzésére a postai alkalmazottak figyelőszolgálatot szerveztek, és az elszállítás elől sikerrel megmentették a posta benzin- és olajkészletét is.

75 évvel ezelőtt, 1945. március 28-án Csornánál egy magyar zászlóalj átállt a Szovjet Hadsereg oldalára. Véget ért Csorna német megszállása.

75 évvel ezelőtt, 1945. március 28-án éjszaka szovjet légitámadás érte Sopront. A repülők a vasúti csomópontra hatszáz, nagy kaliberű bombát dobtak. Kisebb méretű légitámadás érte Sopronbánfalvát is.

75 évvel ezelőtt,  1945. március 28-án a vasúton visszavonuló német csapatok végigrobbantották a nicki Rába-hidat, a Répce árapasztója és a Család-patak, valamint a Fertőszentmiklós melletti Ikva-patak hídját. Eszterháza és Pamhagen állomások között levegőbe röpítették az országhatárt képező Hanság-csatorna hídját.

Mi történt március 27-én?

 2020.03.27.

130 évvel ezelőtt, 1890. március 27-én született Nagycenken Jobs Viktor orvos, a keszthelyi Dr. Jobs Szanatórium tulajdonosa, később a Hévízi Állami Gyógyfürdőkórház osztályvezető főorvosa. Budapesten hunyt el, 1978. november 30-án.

125 évvel ezelőtt, 1895. március 27-én született Cegléden Magyar Pál erdészmérnök, a magyar erdőtipológia létrehozója, Sopron város díszpolgára lett. Sopronban hunyt el, 1969. április 18-án.

110 évvel ezelőtt, 1910. március 27-én született Pozsonyban Peéry Rezső, író, kritikus és műfordító. 1950-től a soproni Leánygimnázium, majd a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatója, a Soproni Szabadegyetem vezetője. Stuttgartban hunyt el 1977. november 11-én.

105 évvel ezelőtt, 1915. március 27-én a Színház utca 35. szám alatt nyílt meg Sopron város közkönyvtára, a Széchenyi István Városi Könyvtár jogelődje.

75 évvel ezelőtt, 1945. március 27-én a sopronkőhidai fegyház politikai foglyainak egy csoportja szökést kísérelt meg. Az őrség fegyvert használt, többeknek mégis sikerült a menekülés.

könyv
192.206db
cd
4383db
dvd
5111db
diafilm
3061db
hanglemez
3563db
hangoskönyv
2281db
to top