A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt szeptember 27-én?

 2022.09.27.

145 évvel ezelőtt 1877. szeptember 27-én született Sopronban Schöller Károly orvos, röntgenológus. Nevéhez fűződik a szervezett röntgenasszisztensnő-képzés kialakítása és vezetése. Budapesten hunyt el 1968. március 6-án.

100 évvel ezelőtt 1922. szeptember 27-én született Sopronban Gömöry András szívsebész, egyetemi tanár. Magyarországon elvégezte az első nyitott szívműtétet, az általa készített első magyar szív-tüdő-készülék segítségével. Debrecenben hunyt el 2002. december 28-án.

Mi történt szeptember 26-án?

 2022.09.26.

25 évvel ezelőtt 1997. szeptember 26-án a soproni önkormányzat 59 szociális bérlakás alapkövét – mint arról a Kisalföld is beszámolt – tette le és megkezdte az építkezést a Tómalom utcában. A terveket Supka-Kovács Tamás és Töős György építészek készítették. A lakások átadását egy évvel későbbre tervezték.

Mi történt szeptember 25-én?

 2022.09.25.

145 évvel ezelőtt 1877. szeptember 25-én született Kispécen Németh Sámuel az Evangélikus Líceum egyik legkiválóbb igazgatója, jeles helytörténész. Sopronban hunyt el 1975. október 16-án.

https://www.bdeg.hu/hu/nemeth-samuel

Mi történt szeptember 24-én?

 2022.09.24.

205 évvel ezelőtt, 1817. szeptember 24-én árverésen vásárolta meg Seltenhofer Frigyes Keresztély (kb. 1800-1846) a korábbi Pfistermeister-Köchel-Mahr-műhelyt, ami a 1819-1840 között működött a Győri út elején. Apáról-fiúra, Frigyesről Frigyesre (I-IV.) szállt a vállalat és megszakítás nélkül kiváló áruival, mind a bel,- mind a külföldön megbecsülést szerzett a hazai, különösen a soproni iparnak.

125 évvel ezelőtt 1897. szeptember 24-én született Sopronban Pap (Pollák) Károly kiváló regényíró és novellista, a XX. századi próza tragikus sorsú alakja. Buchenwaldban hunyt el 1945 januárjában. Sopronban a Fenyvertár utca 5. számú ház falán emléktábla őrzi emlékét, amelyet Szakál Ernő készített 1962-ben, ezzel a felirattal:„E házban született 1897. szeptember 24-én Pap Károly író. Vértanúhalált halt 1945-ben.” Emlékét Sopronban utca és botlatókő is őrzi.

Bővebben: https://www.szivk.hu/pap-karoly/

60 évvel ezelőtt 1942. szeptember 24-én az egykori kaszinó épületének homlokzatára felkerült a Magyar Művelődés Háza felirat. Ekkor oszlott fel a Társadalmi Egyesületek Szövetsége (TESZ) és Soproni Magyar Szövetség néven alakult újjá. Még ebben az esztendőben megvette a város a tulajdonostól, a Soproni Takarékpénztártól az épületet és Magyar Művelődés Házának nevezték el. Sopron nem adta oda a Volksbundnak a „Kaszinót”. Ebben jelentős része volt az egyetemi hallgatóságnak, hogy sem székházának, sem „Deutsches Haus”-nak nem tudta megszerezni. Az erősödő német befolyás ellen komoly náciellenes társadalmi akció volt a „Magyar Művelődés Háza” elnevezése.

Mi történt szeptember 22-én?

 2022.09.22.

155 évvel ezelőtt 1867. szeptember 22-én ünnepség keretében avatták fel az ország első tornacsarnokát a soproni Papréten. Rösch Frigyes 1867 tavaszán tett építésére javaslatot, terveit a városi képviselő-testület támogatta és május 27-én elkezdték az építkezést. Az átadáskor Pest, Debrecen, Nagykanizsa, Szombathely, Bécs, Baden, Florisdorf, Mödling, Neunkirchen, Wiener-Neustadt, Sechshaus, Loebersdorf és Vöslau tornászai és tűzoltói vettek részt. A tornacsarnok Mechle Ferenc tervei alapján készült, az eredetileg csak tornateremből és néhány kisméretű kiegészítő helyiségből álló épületet rövid időn belül további termekkel bővítették. A nagy tornaterem magas tetős tömegét két oromfalas, magasabb épületszárny veszi közre. Rösch Frigyes, 1866-ban alapította a soproni Torna- és Tűzoltóegyesületet.

Mi történt szeptember 21-én?

 2022.09.21.

120 évvel ezelőtt 1902. szeptember 21-én született Vulkapordányban (ma: Wulkaprodersdorf, Ausztria) Menyhárd István Ybl-díjas építészmérnök, statikus, a műszaki tudományok doktora. Hídszerkezeteken kívül főleg korszerű acélbetonszerkezeteket tervezett. A Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozata a legkiválóbb statikus mérnökök és szerkezettervezők kitüntetésére díjat alapított, amelyet az elismert szerkezettervező mérnökről neveztek el. Szakirodalmi publikációi is jelentősek. Budapesten hunyt el 1969. augusztus 25-én.

Bővebben: https://www.szivk.hu/menyhard-istvan/

Mi történt szeptember 19-én?

 2022.09.19.

175 évvel ezelőtt 1847. szeptember 19-én adta első hangversenyét Sopronban az Altdörfer Keresztyén által alapított énekkar, amelyet 1859-től Liederkranz-nak (Dalfűzér) neveztek el. Műsorukon szerepelt három dal Kreutzertől, Reichardtól, utána beszéd következett az egyesület céljáról, majd három kórusmű az Eurante (Weber), Varázsfuvola (Mozart) és a Granadai éji szállás (Kreutzer) operákból. Három hónapi tanulás eredménye volt a szép sikerű koncert.

30 évvel ezelőtt 1992. szeptember 19-én adták át a Szent. Margit Óvodát. Nagy László prépost ajánlotta fel házát a soproni Árpád-házi Szent Margit Plébániának, katolikus óvoda létesítésre. Az egyházközség nevében Hetény János plébános vállalta a szervezést, két évig tartottak a munkálatok. Az épületet Pápai Lajos megyéspüspök szentelte fel.

Mi történt szeptember 17-én?

 2022.09.17.

95 évvel ezelőtt 1927. szeptember 17-én született Sopronban Kubinszky Mihály Széchenyi- és Ybl Miklós-díjas építész, építészettörténész, vasúttörténész, a Nyugat-magyarországi Egyetem adjunktusa, docense, majd tanszékvezető egyetemi tanára. Irányításával készült el a Soproni Asztalosárugyár, a Petőházi Cukorgyár, a fertődi laktanya építése és a soproni Hunyadi János Általános Iskola újjáépítése, dolgozott a fertődi Eszterházy-kastély rekonstrukciós munkáin is. A soproni GYSEV-pályaudvar felvételi épületének felújításában is részt vett. A Soproni Városszépítő Egyesület elnöke volt 1987-től. Szülővárosa díszpolgári címmel tüntette ki 2002-ben. 2016. október 19-én hunyt el. Az első tanévtől fogva oktatott az Alkalmazott Művészeti Intézetben, amit 1996-os nyugdíjba vonulása után is folytatott, már professor emeritusként. A Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI) Építőművészeti Tanszéke diplomadíjat nevezett el róla.

175 évvel ezelőtt 1847. szeptember 17-én született Sopronban Hahnenkamp Rudolf kereskedelmi akadémiai igazgató. 1858-1859 között Széplakon cseregyerekként tanult meg magyarul. 1859 és 1867 között a soproni bencés gimnáziumban tanult, 1867-től 1871-ig a bécsi egyetemen bölcseletet, matematikát, fizikát hallgatott. Bécsben szerzett főgimnáziumi tanári oklevelet. 1871-ben nevezték ki a soproni főreáliskolához helyettes, majd rendes tanárnak, 1886-ig dolgozott itt. 1886-ban a soproni állami középkereskedelmi iskola igazgatója lett. Sopronban hunyt el 1906. március 16-án.

Mi történt szeptember 15-én?

 2022.09.15.

95 évvel ezelőtt, 1927. szeptember 15-én alakult meg az Ágfalvai “Hajnalpír” Munkás Dalegyesület, az Agendorfer Arbeiter Sängerbund. A munkásdalkört Tasch Pál evangélikus tanító vezette, bányászokból és ipari munkásokból tevődött össze. Elsősorban a községen belüli rendezvényeken, fogadásokon, temetésen szerepeltek.

35 évvel ezelőtt, 1987. szeptember 15-én írták alá Kemptennel a testvérvárosi szerződést. Allgäu részéről dr. Josef Höss (1931-) főpolgármester, Sopron részéről Markó József (1932-2016) tanácselnök.

Mi történt szeptember 11-én?

 2022.09.11.

115 évvel ezelőtt 1907. szeptember 11-én hunyt el Kochmeister Frigyes nagykereskedő, pénzügypolitikus és árvaház alapító, a BÉT (Budapesti Áru- és Értéktőzsde) egyik alapítója és elnöke. Sopronban született 1816. november 22-én.

könyv
186355db
cd
4553db
dvd
5479db
diafilm
1471db
kotta
177db
hangoskönyv
1179db
to top