A(z)   Évfordulónaptár kategória archívuma

Mi történt december 11-én?

 2023.12.11.

305 évvel ezelőtt, 1718. december 11-én a feljegyzések egy nagy üstökös megfigyeléséről számoltak be Sopronban és környékén.

185 évvel ezelőtt, 1838. december 11-én született Sopronban Kalmár Sándor tengerésztiszt, matematikus, világ körüli utazó. Az adriai tengerpart térképezési munkáit irányította. Mint címzetes altengernagy ment nyugdíjba. Bécsben hunyt el 1919. augusztus 28-án.

Mi történt december 8-án?

 2023.12.08.

125 évvel ezelőtt, 1898. december 8-án született Sopronban Missuray-Krug Lajos mérnök, tisztviselő, író, költő, a Dunántúli Közművelődési Egyesület főtitkára. Édesanyja Missuray Mária Lujza, édesapja Krug Lajos iskolaigazgató, pedagógiai író, szerkesztő és karnagy volt. A soproni főreálban volt középiskolás, kezdetben írásai „A Diák” című lapban jelentek meg, első könyvét Sopronban adták ki 1930-ban Tüzek a végeken címmel. A nyugatmagyarországi felkelés (1935) négy kiadást ért meg, a kötet ma is forrásműnek számít a felkelőharcok legteljesebb kronológiájával, a résztvevők jellemrajzával, hősi halottak neveinek felsorolásával. Az 1930-ban megindult írói pályáján négy verseskötet (Vérszerződés, Vándorfürt, A búzakalász legendája, Széljegyzetek a bibliámon) következett. Több száz költeménye jelent meg hazai lapokban, közülük számosat németre is lefordítottak. Az orosz megszállás elől Nyugatra menekült, sorsa tragédiába torkollott, a Soproni Világosság c. lap 1946 októberében írt arról, hogy bombatámadás áldozata lett. Halála pontos helyét és idejét nem tudjuk.

35 évvel ezelőtt, 1988. december 8-án hunyt el Budapesten Lengyel Sándor grafikus. Már 14 évesen az 1944–45-ös tanévtől a budapesti Iparművészeti Főiskola hallgatója volt. Az I–III. évfolyamon díszletfestészetet, a IV. évfolyamon grafikát tanult. Tanulmányai mellett, hogy eltartsa magát, munkát vállalt. A főiskoláról ezért eltanácsolták, így oklevelet nem szerzett. 1949-től dolgozott önálló tervezőként. Az 1960-as évek népszerű, sokat foglalkoztatott reklámgrafikusa volt. (Ismert plakátja az 1970-es évekből: Omnia és ez a kisöcsém Rio, vagy Ali baba pörköltkávé) Kereskedelmi kiadványok, kártyanaptárak, plakátok tervezése mellett diafilmkészítéssel is foglalkozott. Tizenhárom diafilmet illusztrált, amihez 652 képet festett. (A beszélő köntös (1961, Az aranykoporsó 1962, Piroska és a farkas 1981). 1969-ben megkapta az év legjobb plakátja verseny nívódíját. Sopronban született 1930. február 8-án.

Mi történt december 7-én?

 2023.12.07.

295 évvel ezelőtt, 1728. december 7-én hunyt el Esterházy Krisztina Josefa, a kismartoni ágostonrendi kanonokapácák fejedelemasszonya, Esterházy Pál nádor lánya. Ő volt a kolostor elöljárója, vezetője, spirituális és gazdasági értelemben is, pályája egy 18. századi női karrier. Kismartonban született 1663. október 8-án.

130 évvel ezelőtt, 1893. december 7-én született Kapuváron Hevesy Iván művészettörténész, kritikus, a magyar fotó- és filmelmélet úttörője, az Iparművészeti Főiskola tanára. Budapesten hunyt el 1966. január 29-én.

115 évvel ezelőtt, 1908. december 7-én született Vallán (ma: Wallern im Burgenland) Perényi László karnagy, zenepedagógus, főiskolai tanár. 1933-ban a budapesti Zeneakadémia tanítóképző intézeti és zenetanári szakán szerzett oklevelet, itt többek között Kodály Zoltán is a tanára volt. Budapesten hunyt el 1993. november 16-án.

Mi történt december 6-án?

 2023.12.06.

40 évvel ezelőtt, 1983. december 6-án hunyt el Budapesten Grubich Vilmos orvos, sportélettani kutató, az orvostudományok kandidátusa. 1950-től dolgozott az Országos Testnevelési és Sport Intézetben, melynek vezetője is volt. Kópházán született 1914. május 20-án.

Mi történt december 5-én?

 2023.12.05.

165 évvel ezelőtt, 1858. december 5-én született Szolnokon Bileczky Ede címzetes tábornok. 1906. novemberben a magyar kir. 18. soproni gyalogezredhez helyezték át, hadkiegészítő parancsnoki beosztásba került. Érkezésekor már viselte a Bronz Katonai Érdemérmet vörös szalagon. A Hadkiegészítő parancsnokságot töb, mint egy éven át irányította, ezután csapatszolgálat következett. A soproni I. zászlóalj és az 57. sz. Népfelkelő járás parancsnoki tisztét vette át. A helyőrségi templomban 1903. november 28-án kötött házasságot Bauer Alojziával, aki tehetős soproni családból származott. Kitüntették 1910-ben a Katonai Érdemkereszttel, és kinevezték különleges beosztású tisztnek, egyben az ezredparancsnok helyettese lett. Ezredessé 1911. november 1-jén lépett elő. Nyugdíjas állományba 1912. szeptember 1-jén helyezték és megkapta a 3. osztályú Vaskorona Rend kitüntetést. A háború ideje alatt a soproni Vöröskeresztnél dolgozott. Munkája elismeréseként 1917. június 21-én a Vöröskereszt hadidíszítményes Díszérmét nyerte el. A cs. és kir. 1917. szeptember 2-án címzetes tábornoknak nevezte ki. Több alkalommal adományozott a soproni Múzeumnak különböző tárgyakat. 1940. szeptember 16-án katonai tiszteletadással temették el a régi Szent Mihály temetőben. Fegyvergyűjteményét felesége a Múzeumnak ajándékozta. (Hegedűs Elemér nyugállományú alezredes kutatása alapján)

85 évvel ezelőtt, 1938. december 5-én hunyt el Sopronban Horváth Rezső pedagógus, a főreáliskola, majd a felső kereskedelmi iskola nyelvtanára. Cikkei jelentek meg a Középiskolai Tanáregyleti Közlönyben, és az Egyetemes Philológiai Közlönyben. A galíciai Czarny Dunajecben született 1857. november 25-én.

Mi történt december 3-án?

 2023.12.03.

170 évvel ezelőtt, 1853. december 3-án született Eszterházán Angyal Armand Győr rendőrfőkapitánya (1888-1918), zeneszerző, ügyvéd. Győrben hunyt el 1931. április 9-én.

105 évvel ezelőtt, 1918. december 3-án hagyta jóvá a belügyminiszter (134.845/ VI. a/1918. sz.) a Soproni Evangélikus Líceumi Diákszövetség alapszabályát. 1918. június 5-én alakult meg 43 fővel a Soproni Evangélikus Líceumi Diákszövetség, amely az országban a legelső, öregdiákokat összefogó szövetség volt.

65 évvel ezelőtt, 1958. december 3-án hunyt el Dénesfán Cziráky György politikus, nagybirtokos. Sárosdon született 1885. május 3-án. A Magyaróvári Gazdasági Akadémián gazda oklevelet szerzett. Nyugat-európai tanulmány útja után Vas megyei birtokán gazdálkodott. A Tanácsköztársaság idején rövid időre letartóztatták. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (1919-1922), a legitimista Keresztény, Nemzeti, Földmíves és Polgári Párt tagja (1922-1923), utóbbi programjával nemzetgyűlési képviselő.

Mi történt december 2-án?

 2023.12.02.

175 évvel ezelőtt, 1848. december 2-án Sopron császári megszállás alá került. A megszállók forradalom felszámolását és a restaurációt kezdték el. Murmann Sámuel távozott Sopronból.

95 évvel ezelőtt, 1928. december 2-án Bartók Béla Sopronban járt. Az Anya és Csecsemővédő Egylet javára koncertezett a Kaszinóban. A Felsődunántúli Hétfői Újság ezt írta: „…. a negyedórákon át zúgó tapsförgeteget Bartók azzal köszönte meg, hogy négy ráadást is adott.” (Győr 1928. december 3., p. 2.) Altdörfer Keresztély soproni zenetanár volt az első, aki hallotta Őt Nagyszöllősön, 1889-ben (Bartók ekkor nyolc éves volt) „…nagy jövőt jósolt neki”. Városunkban Bartók négyszer koncertezett. Emléktáblája a Pócsi utca elején a Magyar utca, Istvánbíró utca közötti ház falán található (Sz. Egyed Emma munkája). 1947-től Sopronban utca viseli nevét.

30 évvel ezelőtt, 1993. december 2-án hunyt el Sopronban Szabó Jenő író, műfordító, a soproni helytörténetírás jeles alakja. Sopronban született 1910. február 25-én.

Bővebben: https://www.szivk.hu/szabo-jeno/

Mi történt december elsején?

 2023.12.01.

100 évvel ezelőtt, 1923. december 1-jén hunyt el Budapesten gróf sárvár-felsővidéki Széchényi Miklós egyházi vezető (győri megyéspüspök), tanácsos, kanonok, műgyűjtő. Sopronban született 1838. január 6-án.

80 évvel ezelőtt, 1943. december 1-jén született Sopronban Király Jenő, Balázs Béla-díjas esztéta, filmesztéta, a műfajelmélet szakirodalmának meghatározó jelentőségű megalkotója, egyetemi oktató (ELTE Közművelődési Tanszék). Édesapja Sopron legendás orvosa, Király Jenő volt. 2017. augusztus 27-én hunyt el.

Mi történt november 30-án?

 2023.11.30.

80 évvel ezelőtt, 1943. november 30-án hunyt el Győrben Ferenczy (Ferenczi) György Viktor bencés szerzetes, tanár. Sopronban született 1894. március 4-én. Szülővárosa bencés gimnáziumában kezdte középiskolai tanulmányait és a győri bencéseknél érettségizett. A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium tanára volt. Saját készítésű eszközökkel gyarapította a szertárat. Kis könyve jelent meg az elektrosztatikáról, cikkei a Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapokban. A jól átgondolt, alaposan előkészített kísérletezés híve volt. Legnagyobb munkája a Jedlik-életrajz. A tanítás mellett didaktikai, szakirodalmi írásokat is közölt. Tanulmányai megjelentek a bencés gimnázium évkönyveiben.

Mi történt november 29-én?

 2023.11.29.

110 évvel ezelőtt, 1913. november 29-én született Dabronyban Ferenczy Vilmos Szilsárkány-Sopronnémeti evangélikus lelkésze (1945–1981). Győrben hunyt el 2001. február 27-én.

45 évvel ezelőtt, 1978. november 29-én hunyt el Sopronban Autheried Éva matematika-természettan-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanár. Sopronban született 1917. február 4-én. A Szegedi Tudományegyetemen 1937-ben matematika-természettan szakos tanári diplomát, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1949-ben ábrázoló geometria szakos tanári diplomát szerzett. Első tanári diplomájának megszerzése után élete végéig Sopronban lakott és dolgozott. Először a Tiszti Leánynevelő Intézetben, majd több középiskolában tanított. Leghosszabb ideig, 1958-tól 1969-ben történt nyugdíjazásáig a soproni Széchenyi Gimnázium tanára volt, ahol matematika szakkört szervezett, osztályfőnöki teendőket is vállalt. Biztatására több diákja vált a Középiskolai Matematika Lapok (Kömal) olvasójává és feladatok megoldójává. Tanítványai az iskola Templom utcai kapualjában emléktáblát (2003) és tantermet (206. terem) avattak (2014) emlékére.

könyv
191826db
cd
4690db
dvd
5724db
diafilm
1517db
kotta
180db
hangoskönyv
1232db

vissza a teljes verzióra

to top