Családfakutatás

Helyismereti Gyűjteményünkben egyre többen keresik azokat az anyagokat, amelyek segítségével felkutathatják családjuk múltját.

Ehhez szeretnénk segítséget adni, a teljesség igénye nélkül megmutatunk néhány lehetőséget. (Az internetes linkek letöltése: 2020.10. 13.):

Belső források. Mielőtt hozzánk ellátogatnak ezeket a forrásokat érdemes összegyűjteni:

 • dokumentumok, melyeket családunkban felelhetünk: anyakönyvi kivonatok, családi Biblia dátumokkal, naplók, végrendeletek, hagyatéki ügyiratok, periratok, iskolai értesítők, levelek. Ezeket érdemes másolni (szkennelés, fénymásolás, fényképezés stb.)

 • temetői sírok, sírfeliratok

 • családi tudás, amelyet a rokonok őriznek: adatok, történetek, legendák, jó, ha több személytől is megkérdezik. Ezeket érdemes rögzíteni.

 • fotók családi eseményekről

Külső források.

Levéltári anyagok:

 • anyakönyvek: születési, keresztelkedési, házassági, halálozási anyakönyvek. (A halotti anyakönyvek 30 év, születési anyakönyvek 100 év, házassági anyakönyvek 75 év elteltével kutathatók szabadon – a védelmi idő az utolsó anyakönyvi bejegyzéstől számítandó.)

1625-től vált kötelezővé a katolikus plébániákon az anyakönyvek vezetése. A plébánosok feljegyzéseiből kiderülhet a halál oka, az elhalálozott kora, foglalkozása, lakcíme. A kutatás megkezdése előtt ki kell derítenünk, hogy az adott település, ahol az anyakönyvezés történhetett, mely egyházmegyéhez tartozott.

Az 1895-től kezdődött el a polgári anyakönyvezés, ezek a források a megyei levéltárakban találhatók. A Magyar Nemzeti Levéltár által megőrzött anyakönyveket folyamatosan digitalizálják.

Az anyakönyvek megtalálhatók még a hatósági anyakönyvi hivatalokban, elektronikus adatbázisokban.

A településnevek is változtak, az azonosításában lehetnek segítségünkre az alábbi források:

Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon. 1-3. köt. Bp.1997.

Kovacsics József: Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. Győr-Moson-Sopron megye. 19. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal, 1991-

Magyarország történeti helységnévtára Sopron megye, 1773-1808. 3. Budapest: KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, 1987-

Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2019. január 1.

https://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2019.pdf

Könyvtárban elérhető dokumentumok: válogatva, néhány példával:

 • Könyvek:

Heimler Károly: Sopron topográfiája Sopron: Röttig-Romwalter Nyomda, 1936

Thirring Gusztáv: Sopron házai és háztulajdonosai 1734-től 1939-ig Sopron: Székely és Társa, 1941

Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok, 1535-1848 I-II. kötet Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982

Horváth Zoltán: A dualizmus kori Sopron gazdasági élete a vagyonos polgárság családtörténetének tükrében, 1858-1911 [Budapest]: Typotex, cop. 2018

Genealógia. Szerk. Kollega Tarsoly István et al. 1-3. köt. Bp. 2012-2015.(A történelem segédtudományai)

Kis füzetben nagy segítség a családkutatáshoz. 1-2. köt. Szolnok, 2012-2014

Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal Budapest: Helikon Kiadó, 1987-1988

 • Címtárak:

Sopron szabad királyi város Civitas fidelissima és Sopronvármegye Általános
Címtára és utmutatója Sopron: Székely és Társa, 1932

Sopron és Sopronvármegye ismertetője 1914-1934 Sopron: Székely és Társa, [1934]

Kb. 1400 szócikk, külön Sopron, majd a többi település betűrendjében. Név, foglalkozás, születési év/hely, tanulmányok, életpálya, katonai részvétel az I. világháborúban, közéleti tevékenység, házastárs, gyermek, hősi halott a családban

Röttig-féle Sopronmegyei Naptár és Cimtár 1911. : tartalmazza Sopron megye összes hivatalos és kereskedelmi adatait, valamint Sopron szab. kir. város teljes lakjegyzékét és cégtárát Sopron : Röttig Gusztáv és Fia Könyvnyomda, S.a.

A magyar ipar almanachja. Bp.1929

 • Utcanévjegyzékek:

Hárs József: Mesélő utcák Sopronban: Sopron megyei jogú város történei utcanévjegyzéke: Balf, Brennbergbánya és Görbehalom, Sopronkőhida, Nagy- és Kis-Tómalom Sopron: Papírmanifaktúra Kft., 2006

Sopron szabad királyi város területén levő utczák, házak és háztulajdonosok jegyzéke… Sopron: Litfass utódja Röttig Gusztáv kő, fény és könyvnyomda, 1899

 • Napilapok, folyóiratok:

a könyvtárunkban megtalálható lapok listáját itt találja:

1945 előttiek cím szerint honlapunkon

1945 előttiek a megjelenés éve szerint honlapunkon

 • Iskolai évkönyvek:

könyvtárunk katalógusában a tárgyszóhoz az „iskolai évkönyv” kifejezést beírva a Helyismereti Gyűjteményben megtalálható soproni iskolák évkönyvei láthatók (116 találat).

Sopron város és vármegye tanintézeteinek iratai Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárában: Repertórium Sopron: Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2007

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája. 1-12. köt. Bp. 1989.

Digitalizált munkák:

Adatbázisok:

 • Arcanum Digitális Tudománytár: Az ADT felületén számos forrás – szakmai folyóiratok, könyvek, lexikonok, adattárak stb. – könnyíti meg a kutatómunkát. A teljes szövegű keresésnek köszönhetően a dokumentumban előforduló összes kifejezésre, személy- és helyiségnévre rá tudunk keresni. A böngészés, a találati lista és a tartalomjegyzék áttekintése díjtalan, a dokumentumok megjelenítéséhez előfizetés szükséges. Beiratkozott olvasóink számára ingyenes. A Teljes címlista, „ Családtörténet, helytörténet” címke alatt genealógiai munkák is találhatók.

 • Hungaricana: A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által támogatott digitalizálás és internetes közzététel. A Képcsarnok szolgáltatás mellett a Könyv és dokumentumtár a közgyűjtemények (győri, soproni múzeum és levéltár, iskolai értesítők stb.) saját kiadványainak tára, Mapire történelmi térképtár, a Térképek és Építészeti Tervek tára, a Levéltár az oklevelek, királyi könyvek, levéltári gyűjtemények stb. tára, valamint a Budapesti időgép a Budapesti Levéltár térkép és adattára adatbázis áll a kutatók rendelkezésére.

 • Katonaősök kutatásához:

az I. világháború magyar katonahőseinek adatbázisa

katonaősök kutatása

hadisír nyilvántartó

Regisztrációhoz kötött vagy előfizetős adatbázisok:

 • FamilySearch: Nemzetközi (mormon) adatbázis – regisztrációhoz kötött. Személyes fiók létrehozásával családi kapcsolatokat építhetünk a kereső használatával, ahol földrajzi hely, vagy téma szerint is kereshetünk. Elérhető anyagok: születési, házassági és elhalálozási anyakönyvek; népszámlálási adatok; örökösödési végzések, földhivatali feljegyzések, katonai behívók stb. Angol nyelvű, de magyar családi vonatkozással is szolgál az elcsatolt részeket is beleértve.

 • GENi és a MyHeritage: A két alkalmazás segítségével grafikus táblát kapunk, amelynek mentésére, nyomtatására, megosztására van lehetőségünk. Arra is mód van, hogy a családfa csak bizonyos ágát archiváljuk. A közösségi oldalakon megszokott papírforma szerint tudjuk meghívni az ismerőseinket a rokoni kapcsolatok építésére. Képekkel, dokumentumokkal még színesebbé tehetjük családi profilunkat. Van ingyenes, csupán regisztrációhoz kötött, és van előfizetős szolgáltatása is.

 • MACSE Magyar Családtörténet-kutató Egyesület: Az anyakönyvi adattárban a polgári anyakönyvek indexelve vannak, de a keresési eredményeket csak előfizetők és indexelők tekinthetik meg. Az itt elérhető adattárak: Anyakönyv (Digitalizált és/vagy feldolgozott anyakönyvek), Családfa, Családkönyvek, Emlékmű, Erdélyi névtár, Gudenus, Gyászjelentés, Helységnévtár és Sírkő. A felület további előnye, hogy tartalmazza a legfontosabb kutatóhelyeket is.

 • Győri Egyházmegyei Levéltár

Forrásanyaga: Anyakönyv (kereszteltek, bérmáltak is stb.), Lélekösszeírás, Egyéb névsorok, összeírások, Végrendeletek, Birtok- és címeradományozás, Peres iratok, Iskolai levéltár

Az egyes településekre vonatkozóan: https://gyeleveltar.hu/?q=hu/node/78

 • Egyéb hasznos linkek (letöltve: 2020.10. 13.):

Genealógia, Családfakutatás https://genealogia.blog.hu/

Magyar Nemzeti Levéltár https://mnl.gov.hu/mnl/ol/genealogiai_tajekoztato

https://mnl.gov.hu/mnl/baml/csaladtortenet_kutatas

https://oktatolapok.mnl.gov.hu/hetediziglen-csaladtortenet

Magyar Zsidó Levéltár

Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete: https://melte.hu/

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top