Helytörténeti órák

A Helyismereti Gyűjtemény állományára épülő szaktárgyi óra egy adott témát vagy kérdéskört az óra keretében, de a könyvtárhasználat eszközeivel, forrásaival dolgoz fel a tanulókkal. Az órákon a könyvtárhasználati tudás nem célként, hanem eszközként jelenik meg és komplex módon támaszkodik az addigi ismeretekre és jártasságokra.

A könyvtárhasználati szakórákon, a helyismereti gyűjtemény használata során a digitális írástudás, az IKT-kompetencia fejlesztése mellett komplex módon, a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével fejlesztjük a kompetenciáik számos elemét, pl. a társas, a szociális kompetencia, szövegértés, olvasás, anyanyelvi, kognitív kompetencia, kritikus gondolkodás, stb. Olyan órákat tervezünk, amelyeket változatos, korszerű módszerekkel teszünk érdekessé, izgalmassá, ezáltal hatékonnyá.

Az órát a szaktárgy oktatója vezeti, de az előkészítésben aktívan segít a könyvtárpedagógus.  Az óra egy-egy szakaszában vagy óratípustól függően akár teljes egészében tarthatja az órát a pedagógus (történelem tanár) végzettségű könyvtáros.

A foglalkozások célja kettős: a tanulók új szaktárgyi ismereteket sajátítsanak el és ezzel párhuzamosan elmélyítsék könyvtárhasználati tudásukat, amely segítségével tovább bővíthetik a megszerzett ismereteiket.

A foglalkozások többforrásúak, nyomtatott dokumentumokra, elektronikus forrásokra építenek.

A foglalkozások keretei:

 • tanóra
 • szakkör
 • tanulócsoport
 • versenyfelkészítés stb.

Az órák előkészítése időigényes feladat, ezért kérjük, hogy a tanulócsoportok érkezését a szaktanár, tanító időben egyeztesse a könyvtárossal.

A foglalkozások javasolt témái (ezek kívánságra módosíthatók és újakat is szívesen megvalósítunk):

 • Sopron és a rómaiak
 • Középkori Sopron
 • Lackner Kristóf
 • Mátyás király és Sopron
 • Mesterségünk címere – A céhes ipar Sopronban
 • Széchenyi és Sopron
 • Széchenyi István könyvei a városi könyvtárban
 • Az első világháború és Sopron
 • Magyarok maradtunk! – Az 1921. évi népszavazás, A Hűség napja
 • Páneurópai Piknik
 • Irodalmi séta Sopronban
 • Jeles személyek Sopronban
 • Legendák, mesék, mesés történetek Sopronról
 • A Fertő és a Fertő-táj legendái, meséi

Óvodások számára ajánljuk:

 • Játékos könyvtárismertető foglalkozás
 • A népmesék világa ( A kacsalábon forgó kastély ; Legyőzzük a hétfejű sárkányt )
 • Különböző tematikus foglalkozások ( Az évszakok sora ; Ünnepeink – Húsvét , Március 15. stb.
 • Legendák, mesék, mesés történetek Sopronról, Fertő tóról és a Fertő-tájról

Iskolásoknak ajánljuk:

Kérjük a kedves pedagógusokat, hogy néhány nappal a tervezett látogatás előtt telefonon vagy e-mailben egyeztessék velünk a foglalkozás témáját és az időpontot!

 

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top