110 évvel ezelőtt született Földi Lőrinc

110 évvel ezelőtt, 1913. július 3-án született Kiskunfélegyházán Földi Lőrinc pedagógus, a Soproni Felsőfokú Óvónőképző igazgatója.

Kubikus-napszámos családból származott. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában, az egyetemet pedig Szegeden végezte. Tanulmányait szülei egyedül nem tudták volna biztosítani, ezért – kiváló tanulóként – tandíjmentességet és egyéb kedvezményeket élvezett, és társai korrepetálásával is kiegészítette anyagi forrásait. Történelem-földrajz szakos gimnáziumi tanárként nem sikerült az egyetem elvégzése után rögtön elhelyezkedni, így belépett a honvédségbe. 1941 augusztusában a soproni hadapródiskolába katona-tanárként alkalmazták. Amikor a hadapródiskolát 1944 végén Nyugatra telepítették, Sopronban maradt és megmentette az iskola felszerelését, könyvtárát a bombázások elől.

A felszabadulás után a demokratikus honvédség állományában szolgált tovább a soproni kiegészítő parancsnokságon, majd fél évig Budapesten a Honvédelmi Minisztériumban a tisztképző iskolák közismereti tárgyainak felügyelőjeként. Kérvényezte, hogy helyezzék rendelkezési állományba, hogy visszaköltözhessen Sopronba. Így 1951-től a soproni Széchenyi István Gimnázium tanára lett, 1954-ben igazgatóvá nevezték ki. 1964-ben vette át az Óvónőképző Intézet vezetését.

Felesége Boros Judit tanárnő volt, két lányuk született.

Pedagógiai munkásságán kívül élénk közéleti, társadalmi tevékenységet folytatott a Honvédelmi Szövetségben, tagja volt a Győr-Sopron Megyei Tanácsnak, a Hazafias Népfront Sopron Városi Elnökségének. Fontos szerepe volt a Soproni Ünnepi Hetek elindításában és fenntartásában. Az újraindított Soproni Szemle szerkesztőbizottsága mindig számíthatott munkájára, a Soproni Városszépítő Egyesület 1968. évi újjáalakulásakor első elnökévé Földi Lőrincet választották. Munkássága elismeréséül az oktatásügy kiváló dolgozója lett és megkapta a Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozatát.

Földi Lőrinc 1970. június 21-én hunyt el Sopronban.

Földi Lőrinc mellszobrának avatására a Vas-és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium melletti szoborparkban, 2009. december 12-én került sor. A mellszobor Kutas László szobrászművész alkotónak és Walter Dezső öregdiák adományozónak köszönhető.

Irodalom:

Mollay Károly: Földi Lőrinc (1913-1970). In: Soproni Szemle 1970 (24. évf.) 4. sz. p. 382.

Németh Kálmán: Szoborállítás Földi Lőrincnek Sopronban. In: Soproni Szemle 2010 (64. évf.) 3. sz. p. 384-385.

Internet:

Dr. Katona György dékán ünnepi beszéde. A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának honlapja. Hozzáférés: http://www.bpk.nyme.hu/index.php?id=14643&L=1&id=14643 Letöltés ideje: 2023. 06. 12.

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top