105 évvel ezelőtt született Földi Lőrinc pedagógus

105 évvel ezelőtt, 1913. július 3-án született Kiskunfélegyházán Földi Lőrinc pedagógus, a Soproni Felsőfokú Óvónőképző igazgatója.

Kubikus-napszámos családból származott. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában, az egyetemet pedig Szegeden végezte. Történelem-földrajz szakos gimnáziumi tanárként nem tudott az egyetem elvégzése után rögtön elhelyezkedni, így belépett a honvédségbe. 1941 augusztusában bekerül a soproni hadapródiskolába katona-tanárnak. Amikor a hadapródiskolát 1944 végén Nyugatra telepítették, Sopronban maradt és megmentette az iskola felszerelését, könyvtárát a bombázások elől. A felszabadulás után a demokratikus honvédség állományában szolgált tovább a soproni kiegészítő parancsnokságon, majd fél évig Budapesten a Honvédelmi Minisztériumban a tisztképző iskolák közismereti tárgyainak felügyelőjeként. 1951-től a soproni Széchenyi István Gimnázium tanára lett, 1954-ben igazgatóvá nevezték ki. 1964-ben vette át az Óvónőképző Intézet vezetését.
Pedagógiai munkásságán kívül élénk közéleti, társadalmi tevékenységet folytatott mint a Győr-Sopron Megyei Tanács tagja, a Hazafias Népfront Sopron Városi Elnökségének tagja, továbbá a Honvédelmi Szövetségben stb. Ennek elismeréséül többek között az oktatásügy kiváló dolgozója lett és megkapta a Népköztársasági Érdemérem ezüst fokozatát. A Soproni Szemle szerkesztőbizottsága a város minden élő kérdése iránt érdeklődő tagját vesztette el Földi Lőrincben, amikor 1970. június 21-én elhunyt Sopronban.

Földi Lőrinc mellszobrának avatására a Vas-és Villamos-ipari Szakképző Iskola és Gimnázium melletti szoborparkban, 2009. december 12-én került sor. A mellszobor Kutas László szobrászművész alkotónak és Walter Dezső öregdiák adományozónak köszönhető. Halálának 40. évfordulóján volt tanítványai, a Széchenyi István Gimnázium egykori diákjai és mindazok a soproni polgárok, akik még életében ismerték és tisztelték, hálás szívvel emlékeztek Földi Lőrincre, a kiváló nevelőre, pedagógusra, a város közéletében is jelentős szerepet vállaló személyiségére.

Irodalom:
Mollay Károly: Földi Lőrinc (1913-1970). In: Soproni szemle. 24. évf. 4. sz. (1970). p. 382.
Németh Kálmán: Szoborállítás Földi Lőrincnek Sopronban. In: Soproni szemle. 64. évf. 3. sz. (2010). p. 384-385.
Internet:
Dr. Katona György dékán ünnepi beszéde. A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának honlapja. Hozzáférés: http://www.bpk.nyme.hu/index.php?id=14643&L=1&id=14643 Letöltés ideje: 2018. 06. 26.

könyv
187460db
cd
4588db
dvd
5537db
diafilm
1471db
kotta
177db
hangoskönyv
1184db
to top