110 évvel ezelőtt született Mollay Károly

110 évvel ezelőtt, 1913. november 14-én született Sopronban Mollay Károly filológus, helytörténész, a Soproni Szemle főszerkesztője.

Így vallott családjáról: „Apám egy iparos családból származik, nagyapám csizmadia volt, apám lakatos a soproni Vasáru Gyárban, édesanyám pedig egy parasztcsaládból származik. Mindkét család német anyanyelvű volt és így német nyelvjárásban nőttem fel. Hozzá nyelvészeti szempontból ennek az az érdekessége még, hogy az iparosok és a parasztok nyelvjárása nem egyezik. Tulajdonképpen két nyelvjárásban nőttem fel. Ehhez a környezeti hatáshoz tartozik még, hogy mindkét család kétnyelvű volt, német és magyar, így tulajdonképpen két nyelven és két német nyelvjárással nőttem fel.” A fentiek ellenére az óvodában tanult meg magyarul.

Középiskoláit a Széchenyi István reálgimnáziumban végezte, ahol főként a természettudományi és művészeti oktatás jelentett sokat számára. Mégis bölcsész lett, 1937-ben az Eötvös Kollégistaként francia-német szakos diplomát, egy évvel később bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Az Eötvös Kollégiumban franciából Gyergyai Albert volt a professzora, az egyetemen Eckhardt Sándor, németből Koszó János, Petz Gedeon, Schwartz Elemér és Thienemann Tivadar.

Két évig tanított, majd 1942-ben az Eötvös Kollégium főiskolai tanára lett. 1943-ban megnősült, feleségül vette Balogh Erzsébetet. 1944-ben szerzett egyetemi magántanári képesítést „Scarbantia, Ödenburg, Sopron” című értekezésével.

1944-ben frontszolgálatra hívták be, hadifogságba került, ahonnan 1948-ban tért vissza. Ezalatt sajátította el az orosz nyelvet.

Ezután az Eötvös Kollégium tanára volt, majd az Idegen Nyelvek Főiskolájára került. 1954-től nyugdíjazásáig az ELTE német tanszékének docense, később tanszékvezető tanára. 1956-ban az egyetem forradalmi bizottságába választották.

1976-ban szerezte meg az akadémiai doktori fokozatot. A hazai német paleográfia megalapítója volt, tankönyvei, szöveggyűjteményei sok kiadást értek meg.

1938-tól a Soproni Szemle munkatársa, később annak főszerkesztője volt 25 éven át, 1955-ben a lap újraindulásában tevékenyen részt vett.

1971-ben Lackner Kristóf-emlékéremmel, 1987-ben Pro Urbe Sopron díjjal tüntették ki, Sopron város díszpolgári címét már súlyos betegen vehette át 1996-ban.

Mollay Károly Budapesten hunyt el 1997. április 3-án, a Szent Mihály temetőben nyugszik.

A Soproni Levéltár születésének 100. évfordulóján emlékkonferenciát szervezett, amelyen az érdeklődők életrajzba, várostörténetbe ágyazott szubjektív visszaemlékezést, majd a tanítványok különböző generációinak egy-egy Sopronhoz fűződő előadását hallgathatták meg. A Balfi út 24. számú ház falán, szülőházánál emléktáblát avattak ezen a napon.

Irodalom:

Boronkai Szabolcs: Emlékezés Dr. Mollay Károly professzor úrra In: Várhely 1997 (3. évf.) 1-2. sz. p. 137-139.

Környei Attila: Gondolatok a helytörténész Mollay Károlyról In: Soproni Szemle. 1997 (51. évf.) 3. sz.  p. 199-203.

Kiss Jenő: Mollay Károly nyelvtudományi munkásságáról In: In: Soproni Szemle. 1997 (51. évf.) 3. sz.  p. 203-207.

Turbuly Éva: Mollay Károlyra emlékezve In: Soproni Szemle. 1997 (51. évf.) 3. sz.  p. 193-198.

Kovács József László: Mollay Károly nyolcvan éves (Egy tanítvány szemével) In: Soproni szemle.1993 (47. évf.) 4. sz. p. 293-296.

Szende Katalin: „Én most is minden nap Sopronban vagyok…” Születésnapi beszélgetés Mollay Károllyal: Soproni Szemle. 1993 (47. évf.) 4. sz. p. 296–305.

Hiller István: Mollay Károly 70 éves. In: Soproni Szemle. 1983 (37. évf.) 4. sz.  p. 325-327.

Internet:

A hetvenes évek magyar nyelvészei: Pályaképek és önvallomások 35. Mollay Károly (1913-1997) – elérhetősége: http://www.bollakalman.hu/Kiadvanyok/NyPFuzetek/PkFuz_PDF/MollayK.pdf Letöltés: 2018.10.17.

Mollay emlékkonferencia Sopronban. Elérhetősége:http://www.fotomedia.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=15410:mollay-emlekkonferencia-sopronban&catid=12:muzeum&Itemid=17  Letöltés: 2023. 10.17.

 

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top