110 évvel ezelőtt született Szabó Jenő

110 évvel ezelőtt, 1910. február 25-én született Sopronban Szabó Jenő író, műfordító, a soproni helytörténetírás jeles alakja.

Szülei Szabó Ferenc huszártizedes és Friedrich Gizella voltak. Sopronban és Budapesten járt középiskolába, majd távhallgatóként a pécsi egyetem jogi karára iratkozott be, ahol 1947-ben szerezte meg jogi diplomáját. Közben tisztviselői pályára lépett, 1929-ben Sopron város szolgálatába került. 1942-től Kamenszky Árpád polgármester személyi titkára volt. 1938-ban feleségül vette Trogmayer Rózsát, Dénes fiúk 1943-ban született meg. 1944 decemberében behívták katonának, Székesfehérvárra került. Itt esett szovjet hadifogságba. Miután 1945 júniusában hazakerült, városi tisztségei miatt internálták, csak kommunista íróbarátja, Molnár József közbenjárására szabadult. 1946. januárjában másodszor igazolták, visszakerült a hivatali pályára, rövid ideig a jegyzői posztot is betöltötte. 1951-ben mégis elbocsájtották a hivatalból, ekkor a Soproni Gépgyárba kerül könyvelőnek, majd 1956 októberétől 1970-ben történt nyugdíjba vonulásáig a Fémtömegcikk KTSZ főkönyvelője volt. Noha tisztviselői karriert futott be, Szabó Jenőt ifjú korától vonzotta az irodalom. Első regénye az 1933-ban megjelent Gránitasszony volt, ezt később Lövér című könyve (1942) követte. Novellái megjelentek a Sopronvármegyében, színdarabjait a soproni mellett a pécsi színház is műsorára tűzte. Az 1950-es évek átmeneti hallgatása után, a 1960-as években ismét publikálni kezdett. Az Életünk munkatársa lett. Itt a német nyelvterület irodalmának felelőse volt, műfordítóként német és osztrák verseket is fordított. Az 1980-as években számos helytörténeti cikke mellett jelent meg A Soproni Városszépítő Egyesület története (1984) és az Öt évszázad fekete krónikája (1987) című könyve.

A soproni helytörténetírás jeles alakja volt. Sopronban hunyt el 1993. december 2-án.

Irodalom:

Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2000. Sopron: Quint Reklámügynökség, 1999. p. 210.

Sarkady Sándor: Szabó Jenő 70 éves. In: Soproni Szemle 34. évf. 1. sz. (1980). p. 29-32.

Sarkady Sándor: Szabó Jenő 80 éves. In: Soproni Szemle 44. évf. 2. sz. (1990). p. 128-130.

Ifj. Sarkady Sándor: Szabó Jenő (1910—1993). [Megemlékezés.] In: Soproni Szemle 48. évf. 3. sz. (1994). p. 321-323., 1 kép.

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top