110 évvel ezelőtt született Winkler Oszkár

winkler_o110 évvel ezelőtt született
Winkler Oszkár
építész

110 évvel ezelőtt, 1907. január 19-én született Sopronban Winkler Oszkár építész, a város modern arculatának megálmodója. A középiskoláit szülővárosában, a reáliskolában (ma Széchenyi István Gimnázium) végezte, ahol jelesre érettségizett. Jutalmat kapott “példás viselet, kiváló szorgalom és jeles előmenetelért”, valamint a Berzsenyi Önképzőkörben tanúsított munkásságáért. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett építészmérnöki oklevelet 1930. február 5-én.

Az egyetemi tanulmányok befejezése után hosszabb-rövidebb tanulmányutakat tett. Sopron város ösztöndíjával hat hónapra a Berlin-Charlottenburgi egyetemre iratkozott be vendéghallgatóként, mely döntő hatással volt szakmai életének alakulására. Ezután Olaszországba utazott, ahol három hónapig a történeti építészet emlékeit tanulmányozta. Külföldről hazatérve néhány évig fővárosi tervező irodákban dolgozott, majd 1934-ben visszatért Sopronba, ahol 1945-ig tervező, illetve tanácsadó irodát tartott fenn. 1945-1948 között az Országos Építésügyi Kormánybiztosság Sopron és Vas megyei Kirendeltségét vezette, ahol az újjáépítést irányította. Számos tervpályázaton eredményesen vett részt. Lakóházakat, lakónegyedeket, oktatási-, művelődési-, egészségügyi, ipari épületeket tervezett. Több mint száz épülete valósult meg magántervezői gyakorlata során. Nevéhez köthető többek között a Károly-kilátó, az István menedékház megtervezése, a Líceumi Diákotthon bővítése a Hunyadi utcában, a Villanytelep családi házainak tervezése a Vitnyédi utcában. Későbbi munkái közé tartozik a soproni neológ zsinagóga helyén épült lakóház a Templom utcában (1960), a Soproni Nevelőotthon iskolája (Kubinszky Mihállyal együtt). Az 1950-es évek végén városrendezési feladatokban, Sopron város általános rendezési tervének első és második ütemének elkészítésében is részt vállalt. Alkotó korszakának utolsó szakaszában a Kőfaragó téren és környékén tervezett köz- és lakóépületeket. Építészeti munkásságáért a díj alapításának évében, 1953-ban Ybl Miklós díjjal tüntették ki.
1948 májusában a Budapesti Műszaki Egyetem Sopronban működő Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karán (ma Soproni Egyetem) az Építéstani tanszék tanszékvezető egyetemi tanárává nevezték ki, ahol nyugdíjba vonulásáig, 1975-ig tevékenykedett. 1963-ban a műszaki tudományok kandidátusává nyilvánították, 1965-1969 között az újonnan szervezett Faipari Mérnöki Kar dékánja volt. 1972-ben „Pro Urbe Sopron” éremmel tüntették ki. 1981-ben az Erdészeti és Faipari Egyetem tiszteletbeli doktori címben részesítette.

Halála után 2007-ben elhelyezték emléktábláját a Frankenburg utca 6-os szám alatt. Az emléktábla Kutas László alkotása, továbbá ő készítette még az építész mellszobrát, mely az egyetem botanikus kertjében található. Dr. Winkler Oszkárról nevezte el a Soponi Városszépítő Egyesület azt az emléktáblát, mellyel minden évben egy, az előző évben magvalósult, építészeti, városképi szempontból kiemelkedő épületet jutalmaznak. Ilyen díjban részesült például a Szent György utcai Szent Pál Katolikus Szakkollégium (2009), A Harrer-chocolat csokoládéüzem és cukrászda (2010) és a sopronbánfalvi kolostor (2011).Winkler Oszkár 1984. december 19-én hunyt el Sopronban.

Irodalom:
Winkler Gábor: Winkler Oszkár (1907-1984) élete és munkássága. – Sopron: NYME Faipari Mérnöki Kar, 2002.
Internet:
Sopron Anno weboldala: Dr. Winkler Oszkár. Hozzáférés módja: http://sopronanno.hu/bejegyzes/dr-winkler-oszkar Letöltés ideje: 2016. 12. 28.

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top