120 évvel ezelőtt hunyt el Altdörfer Keresztély

120 évvel ezelőtt, 1898. április 29-én hunyt el Sopronban Altdörfer Keresztély orgonista és zeneszerző, a soproni Dalfüzér férfikar alapítója és karnagya.

1825. június 16-án született Gutenberg, Württembergben. Tanulmányairól keveset tudunk, az bizonyos, hogy az esslingeni tanítóképezde zenemestere is volt. Az 1847. év elejétől Sopronban tevékenykedett, mint az evangélikus egyház orgonista-kántora és karigazgatója. (Lakóhelye: Sopron, Templom utca 15.) 1854-ben feleségül vette Petz Mária Angelikát, Petz Lipót soproni evangélikus lelkész leányát. (Ebből a házasságból született Viktor, a zongoraművész.) Nagy jelentőségű korálkönyve (1873, második kiadás: 1897), amely Sopron határain túl az egész dunántúli evangélikus énekügyre hatással volt. A soproni egyházközség énekkarát 1848-ban hozta létre, Evangélikus Templomi Énekkar néven. Az egyházi zene keretein kívül is jelentős Altdörfer Keresztély munkássága a soproni zenetörténet szempontjából: megalapítója és karnagya volt a Dalfüzér (Liederkranz) férfidalegyletnek, amely az egyházközségi kórusból nőtt ki. A dalegylet műsorának alig egynegyedét tette ki magyar vagy magyar szövegű alkotás. A „Dalfüzér” a szomszédos osztrák kisvárosok kórusaival is kapcsolatban állt, közös dalos ünnepeket rendeztek. Az első magyarországi dalosünnepet 1863-ban Sopronban tartották, melyre húsz hazai és osztrák kórus hatszáz tagját hívták meg. A „dalár- és népünnepély”-t a mai Erzsébet-kertben tartották, mely alkalomra Altdörfer Keresztély karnagy „férfikart szerzett”, amelyet a „Dalfüzér” nevében a szereplő dalosegyesületeknek ajánlott. Id. Storno Ferenc emléklapot is tervezett.

A szabadságharc bukása után a városban csak Altdörfer énekkara működött, minden műsorukban magyar népdalokat énekeltek és a karnagy maga is írt magyar kórusműveket. Fia, Viktor is Sopronban élt, így az Altdörfer család csaknem egy évszázadon keresztül hézagpótló szerepet töltött be Sopron város zenei művelődésében.

Irodalom:
Csatkai Endre: Sopron zenei művelődésének vázlata. In: Soproni Szemle 33. évf. 3. sz. (1979). p. 216-225.
Thier László: Adatok a soproni zenekultúra történetéhez I. A Soproni „Dalfüzér” Férfidalegyesület. In: Soproni Szemle 4. évf. 1. sz. (1940). p. 26-29.
Nagy Alpár: Húszéves a soproni „Liszt Ferenc” pedagógus énekkar. In: Soproni Szemle 24. évf. 2. sz. (1970). p. 151-155.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top