140 évvel ezelőtt született Mentes Domonkos plébános

140 évvel ezelőtt, 1878. szeptember 13-án született Süttörön (Fertőd) Mentes Domonkos plébános.

Szülei Mentes József gazda és neje Saródi H. Veronika rkk. Vallásos szülői nevelést kapott. Elemi iskoláit Süttörön kezdte, de tanult Kismartonban és Sopronban is. Tanárai hamar felfigyeltek rá, kiemelkedett szorgalmával és jó képességeivel. A templomban már kiskorától kezdve szolgálatot teljesített az oltár körül. Plébánosa és tanárai biztatására szülei beíratták a Győri Czuczor Gergely Bencés gimnáziumba. Itt tudatosult benne, hogy a papi hivatást választja és a győri papnevelő intézetben folytatta tanulmányait. Első szentmiséjét 1901. július 7-én mutatta be. Állomáshelyei: Szomód, Moson, Császár és Kapuvár. Győrben székesegyház karkáplánként működött és ellátta a Tanítóképző intézet hittanári feladatköreit is 1909-től 1918-ig. Végül Fertőrákosra került plébánosnak. Mivel Fertőrákos nagyrészt németajkú közösség, így elhívta Borbála testvérének németül tudó Margit lányát. Másik testvére, Veronika pedig Gizellát küldte a plébánia területének gondozására, rendben tartására. Az I. világháború után a nehéz viszonyok között fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy javítsa a tanítás-nevelés esélyeit a községben. 1922-ben tervet készített új iskola, benne óvoda és lakás felépítésére. Erre sajnos akkor nem volt mód. A megvalósításra az infláció miatt csak 1926-ban, a pengő bevezetése után kerülhetett sor. 1929. nyarán a soproni Boór cég állt neki a kivitelezésnek és egy év múlva készen is lett az épület.
Testvére, Mihály is gyakran látogatta, szabadidejükben szívesen sétáltak a környéken. Mihály költészetére hatott a Fertőrákoson töltött idő, sok verse született itt. Mihállyal ellentétben Domonkos inkább elmélkedő típus volt. Szentbeszédeit leírta és ezek később kiadásra is kerültek, Krisztus szenvedése és a hét szentség címen (Győr, 1915.) Hittankönyv-sorozata is készült Hitelemzések címmel (Győr, 1940.) Amikor püspöke a neszmélyi nővérek lelki vezetését bízta Domonkosra, két unokahúgával költözött oda. A II. világháborút is ott élték át.

A rend feloszlatása után el kellett hagyniuk a zárdát és egy magánlakásban húzták meg magukat. Domonkos állapota megromlott, nem tudott kemény fizikai munkát végezni, ekkor a hívek siettek a segítségére, anyagilag és erkölcsileg is támogatást kapott tőlük. 1958. február 21-én hunyt el.

Irodalom:
Hérics Istvánné: Dr. Mentes Mihály. Eszterháza Alapítvány, 2016. p. 14-15.
Hérics Istvánné: Mentes Domonkos, 1878-1958, Dr. Mentes Mihály, 1891-1960. Fertőd: Eszterháza Alapítvány, 2018. p. 13-18.
Internet:
Magyar Katolikus Lexikon weboldala. Hozzáférés: http://lexikon.katolikus.hu/M/Mentes.html Letöltés: 2018. 08. 23.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top