15 évvel ezelőtt hunyt el Káspár Terézia

kaspar_t15 évvel ezelőtt hunyt el
Káspár Terézia
a soproni szoborpark életre hívója

1909. december 16-án született Sopronban. Édesanyja német származású, édesapja a GySEV főmozdonyvezetője volt. Hatan voltak testvérek, Terézia szülei harmadik gyermekeként született.

Az evangélikus elemi után az Orsolyitáknál tanult, itt szerette meg rajongásig a magyar klasszikusok, elsősorban Vörösmarty költészetét. A polgári után három évig járt a felső ipari iskolába. Remekül hímzett és horgolt, munkáival később díjat is nyert az egyik brüsszeli csipkekiállításon, de gerincbaja miatt nem alapozhatta jövőjét káprázatos kézügyességére. Tíz évig német nyelvre oktatta a soproni polgárcsaládok gyermekeit, majd miután elvégezte az ápolónői tanfolyamot, mint egészségügyi nővér a hadapródiskolához került. Az egészségügyi pályához további élete során is hű maradt, 1945-től 1956-ig a soproni kórház gyermekosztályán ápolta kis betegeit, 1956-től 1975-ig – nyugdíjba vonulásáig –, a Vasöntöde üzemorvosa mellett dolgozott, mint asszisztens nővér. Nyugdíjas korában kezdte el áldozatos kultúrmisszióját szülővárosa javára. Elhatározta, hogy szobrot állít azoknak a költőknek, akiktől valaha a legtöbb szépet és jót tanulta, elsőként Vörösmarty Mihálynak. A szoboralapítvány megtétele után széleskörű gyűjtésbe kezdett. 1990. október 23-án a Frankenburg út melletti parkban felavatták Sopron Vörösmarty-szobrát, Somogyi József Kossuth-díjas művész alkotását. Öt évvel később a Himnusz költője is szobrot kapott Sopronban. Törley Mária Kölcsey-szobra 1995-től a Deák tér új ékessége lett. A Káspár nővérek eladták Deák téri lakásukat, hogy a pénzből aztán új alakokkal népesíthessék be a szoborparkot, amit a Vörösmarty-szobor körül alakítottak ki. 1997 október 26-án leplezték le Arany János és Tompa Mihály bronz mellszobrát, Baksa Soós Krisztina és Nagy Benedek alkotását. Mindkét szobrot Káspár Terézia állíttatta a maga költségén. Minden nemes vállalkozásában méltó segítőtársa volt húga, Hermina. Ő végezte a kiterjedt levelezőmunkát, s az ő áldozatkészségéből készült el a Kossuth-relief, valamint a „béke katonájá”-nak, Gyóni Gézának a szobra a Deák téren. A Káspár nővérek nem csak szobrokat állítottak, de hosszú éveken át intézményeket és alapítványokat is támogattak. Segítették például az Ökumenikus Szeretetszolgálatot, az Erdélyi Kört, a Kölcsey Társaságot, a Máltai Szeretetszolgálatot és az öregek otthonát Gyenesdiáson. Az ő adományaiknak is köszönhetően készült el a Deák Téren álló II. világháborús emlékmű, amely az ő hősi halált halt két fivérük, Henrik és Árpád emlékét is őrzi. Az ő adakozó kedvüket hirdeti továbbá Sopronban az evangélikus templom két ólomüveg-ablaka, a temető nyolc pihenőpadja, a ravatalozó drapériája, a temető előkertjében pedig a Luther Márton és az aradi tizenhárom emlékére állított két, művészi mementó. 1997. március 15-én a Káspár nővéreket „Pro Urbe Sopron” kitüntetésben részesítette a város önkormányzata, és ugyanezen év november 26-án a Városszépítő Egyesület közgyűlése dísztagokká választotta őket. 2000. decemberében, a millenniumi zászló átadási ünnepségén Terézia és Hermina köthették fel az emlékszalagot.

Káspár Terézia 2001. november 19-én hunyt el Sopronban és 26-án helyezték örök nyugalomra az evangélikus temető ravatalozójában. A Káspár nővérek tiszteletére Sopronban a Deák tér 7-es szám alatt, egykori lakóházukon emléktáblát avattak.

Irodalom:
Sarkady Sándor: Káspár Terézia emlékezete (1909 – 2001). Soproni Szemle. 56. évf. 4. sz. (2002) p. 401-402.
Internet:
Emléktábla a városgyarapító testvérpár tiszteletére. Hozzáférés módja: http://www.sopron.hu/Sopron/portal/front_show?contentId=11903 Letöltés ideje: 2016. 10. 25.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top