150 évvel ezelőtt született Czeke Marianne

150 évvel ezelőtt, 1873. október 18-án született Sopronban szentgyörgyi Czeke Marianne, az első magyarországi női könyvtárigazgató és irodalomtörténész, Brunszvik Teréz életének kutatója. Édesapja szentgyörgyi Czeke Miklós katonatiszt, ulánus ezredes. Édesanyja Mérey Paulina, soproni család sarja, mely család 1625-ben kapott nemességet. Az erről szóló oklevélen aláíróként Pázmány Péter is szerepel.

Marianne életének első 12 évében sok helyre eljutott családjával, mivel édesapját többször áthelyezték az Osztrák-Magyar Monarchiában. Édesapja váratlan halála miatt visszaköltöztek Sopronba. Német, illetve osztrák iskolákban sajátította el az elemi tudnivalókat, majd a soproni felső leányiskolában folytatta tanulmányait, de csak 5 osztályt végzett, mert édesanyja nem engedte továbbtanulni. Huszonhárom évesen nyugat-európai tanulmányútra indult. 1896–1897-ben Londonban, 1898-ban Párizsban, a Collège de France-ban tanult. A Francia Nemzeti Könyvtárban könyvtári gyakorlatot szerzett. Hazatérve elnyerte édesanyja engedélyét, és két év leforgása alatt, mint első nő, jelesen tette le az érettségit a soproni Szent Benedek-rend főgimnáziumában. Érettségi után, 28 éves korában beiratkozott Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi karának latin-görög szakára. 1905-ben – summa cum laude minősítéssel – bölcsészdoktori, 1906-ban latin–német–francia szakos tanári oklevelet szerzett a budapesti egyetemen. Megtanult latinul, görögül, angolul, franciául és németül.

Pályáját az Országos Nőképző Egyesület leánygimnáziumának tanáraként kezdte. majd 1906-ban, 33 éves korában, az Egyetemi Könyvtár igazgatója, Ferenczi Zoltán kinevezte, mint első nőt, könyvtárosnak, illetve könyvtárőrnek, de a könyvtári bizottság kikötötte, hogy ebből rendszert nem csinálnak. Itt elsősorban címleíróként és bibliográfusként dolgozott. Egyik legfontosabb műve a könyvtár Shakespeare-gyűjteményének katalógusa, amely 1920-ban látott napvilágot. Újkori magyar és egyetemes irodalom- és művelődéstörténettel is foglalkozott. Megírta Brunszvik Teréz életrajzát, kiadta naplóját. Francia és angol nyelvű regényeket fordított, nevéhez fűződik többek között Edgar Rice Burroughs Tarzan visszatér című regényének magyarítása. 1928-ban áthelyeztette magát az Országos Pedagógiai és Tanügyi Könyvtárba, ahol ennek 1934-es megszűnéséig „mindenesként” dolgozott (a távollévő igazgatót is helyettesítette). Ezután a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának tudományos munkatársa, főkönyvtárosa volt. Innen vonult nyugdíjba 1935-ben.

Czeke Marianne 1942. január 4-én hunyt el Budapesten.

Az első magyar könyvtárosnőnek rendkívül értékes és mozgalmas élete volt, tisztességes, pontos munkával, érdekes, egyedülálló és fontos kutatásokkal. Munkássága a mai könyvtárosok számára is példaértékű, példamutató.

Irodalom:

Gráberné Bősze Klára: Czeke Marianne, dr. az első magyar könyvtáros nő (1873-1942). In: Könyv és Nevelés. 8. évf. 3. sz. (2006).

Internet:

Gráberné Bősze Klára: „Mädchen für alles”. 140 éve született Czeke Marianne, az első magyar könyvtáros hölgy. Hozzáférés módja:

http://epa.oszk.hu/01200/01245/00046/pdf/EPA01245_konyv_es_neveles_2013_2_02.pdf Letöltés ideje: 2016. 12. 28.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top