150 évvel ezelőtt született Scholtz Ödön

150 évvel ezelőtt, 1869. január 27-én született az Abaúj vármegyei Szentjakabon (ma: Tornaszentjakab) Scholtz Ödön evangélikus lelkész, nemzetgyűlési képviselő, a Ferenc József–rend lovagja.

Scholtz Ödönt Sopronban avatták lelkésszé, majd káplánként segítette Fleischhacker Károly lelkész munkáját, aki három község szolgálatát látta el. Fleischhacker halála után parókusként szolgált. Szolgálatának első évében egy, a császár születésnapjához kapcsolódó ünnepségen magyarul mondott imádságot az istentiszteleten. Ez volt az első eset, hogy az ágfalvi templomban magyar szó hangzott el szertartáson. Scholtz Ödönt gyülekezete tisztelete és szeretete övezte, de nem csak a híveket szolgálta munkájával. Szolgálatának idején, 1921-ben itt zajlott le az ágfalvi csata, amelyben a magyar szabadcsapatok meghiúsították az osztrákok bevonulását Sopronba. Ekkor a népszavazáson, Ágfalva is a Magyarországhoz való tartozás mellett állt ki. Lépesfalva a határvonal másik oldalára került, az itteni evangélikusok ettől kezdve nem tartoztak az ágfalvi gyülekezethez. Scholtz Ödön munkássága idején a gyülekezet Ágfalva és Bánfalva evangélikusaiból állt. Scholtz Ödön országosan ismert lelkész volt, a Magyarországi Ágostai Hitvallású Evangélikus Missziói Egyesület (MAHEM, 1909-ben jött létre Pozsonyban) szervező és alapító tagja és egyházi elnöke volt. A Magyarhoni Evangélikus Lelkészegyesület elnökévé választotta, (lemondásakor, helyébe 1927-ben Hanzmann Károly soproni lelkész került). Magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet egyházkerületi elnökeként is tevékenykedett. Sokat fáradozott a község javáért, majd később megyei képviselő (tanácstag) lett. Politikai pályafutásának komolyságát, széleskörű ismertségét és tehetségét mutatja, hogy lelkészi szolgálata közben országgyűlési képviselőnek is megválasztották. A nagymartoni kerületben Scholtz Ödön esperest jelölték a keresztény szocialisták, aki a jelölést elfogadta. „Scholtz a vármegyei közélet egyik ismert, szeplőtlen alakja.” Scholtz Ödön gyülekezetét 47 éven át szolgálta, 1939-ben nyugdíjba vonult és folytatta az egyházközségek történetének feldolgozását

Sopronban hunyt el 1948. július 7-én, a soproni evangélikus temetőben nyugszik.

Irodalom:

Hanzmann Károly : Helyzetrajz és adalékok : A soproni ágostai hitvallású evangélikus egyházközség 1900-1950. évi történetéhez: I-II. rész Mutatók III. rész: Sopron : Soproni Evangélikus Gyűjtemények Levéltára, 2000.

Scholtz Ödön: Illustrierte Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde Ágfalva-Agendorf, Bánfalva-Wandorf und Loipersbach. 8. r. 73 l. Röttig-Romwalter Nyomda R.-T., Sopron, 1938.

Internet:

Ágfalvi és Sopronbánfalvi Társult Evangélikus Egyházközség honlapja Gyülekezettörténet elérhetőség:

https://agfalva.lutheran.hu/r%C3%B3lunk letöltés: 2019. január 10.

Evangélikus napok In: Budapesti Hírlap, 48. évf. (1928)  260. szám  ATD honlapja elérhetőség:

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1928_11/?query=scholtz%20%C3%B6d%C3%B6n%20adolf%20lelk%C3%A9sz&pg=236&layout=s letöltés: 2019. január 10.

Az evangélikusok gyámintézetének közgyűlése Sopronban In: Magyarság, 17. évf. (1936)  245. szám ATD honlapja elérhetőség:

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1936_10/?query=scholtz%20%C3%B6d%C3%B6n%20adolf%20lelk%C3%A9sz&pg=391&layout=s letöltés: 2019. január 10.

Evangélikus missziói egyesület megalakulása In:  Az Ujság, 7. évf. (1909.)  30. szám

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/AzUjsag_1909-02_1/?query=scholtz%20%C3%B6d%C3%B6n%20adolf%20lelk%C3%A9sz&pg=96&layout=s letöltés: 2019. január 10.

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top