170 évvel ezelőtt született Bella Lajos

170 évvel ezelőtt, 1850. december 29-én született Pozsonyban Bella Lajos a soproni magyar királyi állami fıúreáliskola (ma: Széchenyi István Gimnázium) földrajz–történelem szakos tanára, régész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Sződligeten hunyt el 1937. július 8-án.

Középiskoláit a pozsonyi kir. kat. fıúgimnáziumban, felsőbb tanulmányait a budapesti kir. magyar tud. egyetem bölcsészeti karán végezte Budapesten. Tanári pályáját a pozsonyi kir. kat. fıúgimnáziumnál kezdte meg és még ugyanebben az évben a soproni magyar kir. állami fıúreáliskola tanárává (ma: Széchenyi István Gimnázium) nevezték ki. Tevékenyen vett részt a Soproni Irodalmi és Művészeti Kör megalapításában. A város számos társadalmi egyesületének is tagja volt (Kereskedelmi Kör, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Férfidalkör, Torna Egylet). Létrehozta a Soproni Régészeti Társulatot, a városi múzeum kincseit gyarapította a város és környéke régészeti ásatásain megtalált leletekkel. Ásatásokat végzett a Várhelyen, a Váris-hegyen, a Károly-magaslaton és Balf-fürdő környékén, Kismartonban, Feketevárosban. Harmincöt éven át a reáliskolában teljesítette fáradságos hivatását, a történelem és földrajz tanára volt. Bella Lajost, mint tanárt alapos szaktudásán kívül a tanulóifjúság iránt érzett és tanúsított szeretete jellemezte.

Ritka szónoki tehetséggel volt megáldva, gyújtó hatású beszédeit, lelkesítő előadásait tanítványai hálával és szeretettel emlegették. Nyugdíjba vonulása után Budapestre költözött, 12 évig a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárában dolgozott, a régészeti osztály tagjaként. 1920-ban a bodrogkeresztúri rézkori temetőben vezetett régészeti kutatásokat. Sok tudományos cikke jelent meg, magyar és német nyelvű szaklapokban, legjelentősebb munkája Az őskor embere és kultúrája c. műve, amely régészeti irodalmunk úttörő munkája. A magyarországi barlangkutatások elindítójaként tartjuk őt számon. 1926-ban lett az MTA tagja.

1937. július 8-án hunyt el Sződligeten. A Soproni Múzeum munkatársai emlékművet állítottak emlékére, amelyet Szakál Ernő készített. Az emlékművet 1957. októberében avatták fel, a Várhely őrzi a neves régész szellemét.

Irodalom:

Aranykönyv 2000. – Sopron : Quint Reklámügynökség, 2000. – p. 92.

Lauringer Ernő: Bella Lajos 1850-1937. Soproni Szemle I. évf. 1937/2. sz.- p. 81-86.

Internet:

Sopron Anno weboldala. Hozzáférés módja: http://sopronanno.hu/bejegyzes/bella-lajos Letöltés ideje: 2016. 11. 08.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top