Nyári nyitvatartás

KÖZPONTI KÖNYVTÁR Pócsi u. 25. Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy 2018. július 2. és július 23. között belső munkálatok miatt KÖNYVTÁRUNK ZÁRVA TART. 2018. július 24. és augusztus 31. között nyári nyitvatartással várjuk Olvasóinkat! Hétfő: ZÁRVA Kedd: 9:00 – 16:00 Szerda: 9:00 – 16:00 Csütörtök: 9:00 – 18:00 Péntek: ZÁRVA Szombat: ZÁRVA

BÁNFALVI FIÓKKÖNYVTÁR Bánfalva, Bánfalvi utca 180. Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy 2018. július 9. és július 23. között KÖNYVTÁRUNK ZÁRVA TART. 2018. július 24. és augusztus 31. között nyári nyitvatartással várjuk Olvasóinkat! Hétfő: ZÁRVA Kedd: 9:00 – 12:00 Szerda: 9:00-13:30 és 14:00-17:00 Csütörtök: ZÁRVA Péntek: 9:00-13:30 és 14:00-17:00 Szombat: ZÁRVA

Kellemes nyarat kívánunk!

175 évvel ezelőtt hunyt el Lakos János

175 évvel ezelőtt, 1843. június 28-án hunyt el báró Lakos János író, tábornok, a Líceumi Magyar Társaság egyik alapítója, a magyar nyelvű soproni színjátszás megteremtője. Ajkán született 1774. március 20-án, atyja Lakos Ádám evangélikus lelkész volt.

Elemi iskolái elvégzése után a soproni líceumban tanult és Kis János után a Magyar Társaság főjegyzője volt, 1792–1793-ban. A soproni magyar nyelvű színjátszás megteremtője, Hunyadi János című szomorújátékát 5 felvonásban írta meg. Ezt nagy sikerrel a diákság többször is előadta, a soproni rendezésben Hunyadit Lakos Lajos alakította. A Magyar Hírmondó erről is tudósított:
„Ma, úgymint Bak-Havának (Áprilisnek) 30dikán fog a’ Sopronyi Magyar Iffjúság egy Nemzeti Szomorú Játékot jádzani, mellynek czimje: Hunyady László. Személlyek: V. László Magyar Király. Kiss Mihály. – Gara László Nádor-Ispány. Tóth Ferentz. – Ulrich, Tzillei Gróf. Zigán János. – Giskra Tseh Vezér. Ajkay Pál. Szilágyi Mihály. Kiss János. – Hunyady László. Lakos János. – Hunyady Mátyás 6 észt. Gyermek. Iffjabb Kiss Mihály. – Horváth, Modrár, Bodó Fő Nemesek. (Doktorits Pál, Ihászi Imre, György evics Demeter.) – Szápory Miklós Várbéli Hadnagy. Kubovits Ferenc. – Lemberger Allemann, Német Lovas. Asboth András. Vertoon, egy Német katona. Vétsey Ferentz.”
Az 1792-es színielőadás túlnőtt jelentőségben a vidéki diákelőadás keretein. A Sopronban írt „Hunyadi László” című tragédia a fővárosban is színre került többször 1794 és 1813 között, Kolozsváron is játszották és a a vándorszínészek egyik kedvenc darabja volt. Virág Benedek is érdemesnek tartotta, hogy elolvassa. Kazinczynak írta 1803-ban: „Igaz! Most olvasom Hunyadi László. Szom. Ját. öt felvon. Sopron, 1792. Irta Lakos János.”
Lakos János levelezett Kis Jánossal és Kazinczy Ferenccel is, előbbi méltatta tevékenységét, amelyet a Magyar Társaság elnökeként kifejtett. Pozsonyban folytatta iskoláit, 1793-ban már hadapród és az 53. sz. Jellasics gyalogezredbe lépett, ahol tiszt lett és 1809-ben a főtábornoki karhoz került, kapitányi rangban. Vitézsége jutalmául 1811-ben kapott nemességet, báró címet, majd Eszéken várparancsnokká nevezték ki. Mária Terézia lovagkeresztjét is elnyerte és a György katonai rend vitéze lett.
Katonaként is művelte az irodalmat, katonai tárgyú írásai is megjelentek. A magyar színtársulatok fordítói előtt továbbra is minta volt Lakos műve, sajnos csak egy magyarosított darabjáról van még tudomásunk, amelyet Kotzebue után átírt, címe: Székfalvy Ágnes.

Csehy József írta Kazinczynak később: „Még azon korban a fenn álló magyar Theatrom számára fordítottam vagy három játékdarabokat, mellyek meg is jelentek a színen. Ez volt első müve csekély tehetségemnek, egyszersmind olly foglalatosság, melly többeket fárasztott nagy buzgósággal a tanuló nevendékek közt, kiknek e tekintetben is Ihászi és Lakos cimereik voltak.” (1803. I. 26.). A Magyar Tudományos Akadémia 1832. március 10-én tiszteleti tagjává választotta. Lakos János Eszéken hunyt el 1843. június 28-án.

Irodalom:
Kis János superintendens Emlékezései életéből Budapest : Franklin-Társulat, 1890
Csatkai Endre dr.: Az első soproni magyar színielőadás (1792) szereplőinek levélváltásából. In: Soproni szemle 6. évf. 1. sz. (1942.) p. 37-41.
Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2002. Sopron, 2001. p. 10.
Fehér Katalin: 18. századi irodalmi diáktársaságaink és a sajtó In: Magyar Könyvszemle, 116. évf. 1-4. szám (2000.)
Bayer József: Adatok a soproni magyar színészet történetéhez In: Egyetemes Filológiai Közlöny 34. évf. 1910. I. Értekezések p. 385-390.
Internet:
Tárca–y.: Báró Lakos János (1776–1843) In: Hadtörténelmi Közlemények 1928. évfolyam (29. kötet. Budapest, 1928) 205. p. elérhetősége: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/HadtortenelmiKozlemenyek_1928/?query=lakos%20J%C3%A1nos&pg=209&layout=s Letöltés: 2018. 05. 29.

könyv
191643db
cd
4307db
dvd
4798db
diafilm
3015db
hanglemez
3575db
hangoskönyv
2199db
to top