200 évvel ezelőtt született Bruckner Gottlieb

200 évvel ezelőtt, 1818. december 23-án született Sopronban Bruckner Gottlieb gazdapolgár, krónikaíró. A család Szászországból származott, apja Bruckner Mátyás, anyja Frank Terézia volt.

A fiú egyszerű nevelést kapott, csak az elemi iskola első két osztályát végezte el. 14 évesen tíz hónapra cseregyerekként Tótkeresztúron tanult meg magyarul. Hazatérése után a család szőlőjében dolgozott, mindent megtanult, amit a gazdapolgárnak tudnia kellett. Szabad idejében olvasott, kölcsönkérte a régi krónikákat, amelyeket lemásolt. Például Michael Banding (1754), Mathias Völker (1774) és Michael Amtmann (1840) irásait. 1840-től maga is krónikaírásba fogott, a családi eseményeket rögzítette. 1843-ban feleségül vette Zehtner Teréziát, a házaspárnak kilenc gyermeke született, négyen érték meg a felnőtt kort. A szabadságharcban nemzetőrségben káplán volt, krónikájában részletesen számolt be erről. Hazaszeretét, lelkesedését jól példázza e bejegyzés: „ Sopronban hazafias szellem uralkodott, Sopron lelkesült volt… Sopron Magyarország első városai közé sorolható.”
1880-tól, felesége halála után felvállalta, hogy vasárnaponként leírja az Evangélikus Konvent számára a szőlő napszámot, a kiadásokat és bevételeket. De feljegyezte a városi eseményeket, hogy ezeket télen bejegyezze a nagy krónikába. Az előszót és ajánlást, 1885-ben írta, abban bízott, hogy valamelyik gyermeke vagy rokona folytatja majd a munkáját. De még egy évtizeden keresztül maga írta tovább a krónikát. Kívánsága, hogy a nagy munka ne szakadjon meg, teljesült, egészen 1913-ig folytatódott a bejegyzések sora. 1906-tól ismét egy másik kéz írása, Bruckner halála után legalább két személy – valószínűleg családtagok – dolgoztak még a krónikán. Az 515 oldalas munka a kezdetektől 1913-ig tartalmazza a város történetét. Német nyelven írták. Németh Ildikó főlevéltárost idézzük: „helyesírási és nyelvtani hibái miatt nehezen olvasható, egyes szám második személyben szólítja meg az olvasót, közli személyes véleményét is. „A Soproni Levéltár csak fénymásolatát őrzi, eredetije a Bruckner család birtokában van. A 489.oldalon található bejegyzés szerint „Aki ezt a könyvet írta, halott”, halála 1894. október 11-én következett be.

A „Haus Chronik des Bruckner Gottlieb” {Bruckner Gottlieb házi krónikája) című krónika fontos forrása, szubjektivitása mellett is, városunk történelmének.

Irodalom:
Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2002. Sopron: Quint Reklámügynökség, 2001. p. 30.

Internet:
Németh Ildikó: 1848 a soproni krónikák tükrében. In: Emlékezet, kultusz, történelem : Tanulmányok az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Veszprém, 1999. p. 168. elérhetősége: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_VESZ_Sk_04_Emlekezet/?pg=179&layout=s Letöltés: 2018. 11.28.

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top