220 évvel ezelőtt hunyt el Dorffmaister István

220 évvel ezelőtt, 1797. május 29-én hunyt el Sopronban Dorffmaister István, a magyarországi templomfestészet egyik legmarkánsabb művész egyénisége.

Bécsben született 1729-ben. Atyja műöntőmester volt. 1751 őszétől testvérével, Györggyel, az osztrák szobrászat későbbi jeles képviselőjével, a bécsi művészeti akadémián tanult. Itt ismerkedett meg az osztrák és az itáliai dekoratív festészettel. Az 1762-es Sopron városi telekkönyv bejegyzése a volt Esterházy-palota lakójaként említi a művészt. A soproni Szent Mihály plébánia anyakönyve szerint még ugyanebben az évben megszületett Anna Mária nevű kislánya, majd rá két évre fia, József, aki később atyja segédeként dolgozott. Dorffmaister kétszer nősült és kilenc gyermeke született. Dorffmaister jellegzetes barokk embertípus volt. Lelkületét egyszerre jellemezte a mély vallásosság és az önfeledt életöröm: a lélek égi áhítata és a szív földi jókedve. A művész rendkívül termékeny alkotó volt: számtalan oltárképet és portrét festett, ám kivételes képessége leginkább falképeiben érvényesült. Páratlan munkabírással rendelkezett. Műveinek nagy számát csak úgy érthetjük meg, ha tudjuk, hogy fia és tanítványai segítségére voltak képei kivitelezésében. A mester magyarországi működését 1760-ban kezdte Csornán, ahol a premontrei apátság részére freskókat festett. Ettől kezdve egész életét a Dunántúlon töltötte. Képei tetszetősek, a kor ízlésének megfelelőek voltak. Egyházi és világi körökben hamarosan komoly hírnévre tett szert. Elsősorban azoknak a megrendelőknek dolgozott, akiknek nem volt elég pénzük a divatos bécsi mesterek megfizetésére, de azok alkotásaival összevethető műveket szerettek volna festetni, így Dorffmaister alkotásai fontos szerepet játszottak a bécsi Akadémián kialakított művészeti köznyelv elterjesztésében. Színezését, típusainak karakterformálását a rokokóról előnyösen befolyásolt akadémiai stílus színes, vonzó dekorativitása határozta meg. Dunántúl-szerte keresett és megbecsült mesterré vált. Legkiemelkedőbb alkotásai: a híres szentgotthárdi csatát bemutató képe a szentgotthárdi cisztercita apátság templomában, a szombathelyi püspöki szeminárium és „sala terrenája” részére készült falkép sorozata, valamint a szigetvári plébániatemplomnak a Zrínyi halálát ábrázoló kupolafestménye. Emlékezetes művei még a sárvári Nádasdy vár freskói és Császár község plébániatemplomának festményei. Oltárképei a soproni bencés templomban, a Szent György dómban és a Szent Mihály templomban láthatók. Dorffmaister készítette a Zichy-Mesko palota mennyezetfreskóját, valamint a Szentlélek templom és az evangélikus templom szakrális dekorációit. De híresek még a balfi fürdőkápolna hajójának freskói, a pannonhalmi plébániatemplom fő- és mellékoltárai.

Városunkban a róla elnevezett utcában, a Szentlélek templom falán elhelyezett művészi dombormű idézi emlékét, amelyet 1997-ben avattak fel.

Irodalom:
Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2000. Sopron: Quint, 1999. p. 42.
Internet:
Képzőművészet Magyarországon. Hozzáférés módja: http://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/d/dorffmai/index.html Letöltés ideje: 2017. 04. 18.
Art Portal weboldala. Hozzáférés módja: http://artportal.hu/lexikon/klasszikusok/dorffmaister-istvan Letöltés ideje: 2017. 04. 18.
Dorffmaister István emlékkiállítása. Hozzáférés módja: http://mek.oszk.hu/08000/08043/08043.pdf Letöltés ideje: 2017. 04. 18.
Magyar Katolikus Lexikon weboldala. Hozzáférés módja: http://lexikon.katolikus.hu/D/Dorfmeister.html Letöltés ideje: 2017. 04. 18.

könyv
192950db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1275db

vissza a teljes verzióra

to top