25 évvel ezelőtt Vitnyéd határában felállították Krisztus-fát, az ún. „Vörösképet”

A néphagyomány szerint a mára kiszáradt tölgyön található feszület, és a fát körülvevő kis kertecske emléke a napóleoni időket idézi.

Amikor Napóleon katonái 1809-ben Győr felé vonultak, Vitnyéden megpihenve szemet vetettek a településen élő leányokra, asszonyokra. Ezért a helyi legények megtorlásként, az ott állomásozó parancsnokot elvonulás közben megölték. Honfitársai a parancsnokot e fa tövébe temették és a fára vörös csapatzászlót és egy feszületet tűztek. Az idők folyamán a zászló és a feszület az enyészeté lett, a tölgyfa kiszáradt, de a helyet tiszteletben tartó vitnyédiek vörös deszkakeretet tűztek a fára, vörösre festették, a zászló emlékére és abba került a kereszt. A vitnyédiek körében egyre nagyobb tisztelet kezdte övezni a fát és környékét. Az évtizedek alatt a keret is tönkre ment, 1916-ban felújították, akkor vörös festék hiányában kékre festették és rákerült az évszám is. Ettől függetlenül ezt már végleg Vörösképnek hívták a vitnyédiek. Mára, a többszöri felújítás után, már csak a natúr deszkakeretben lévő feszület emlékeztet az eseményekre.
A vitnyédi „Vöröskép” egyfajta viszonyítási, tájékozódási pontként segítette a helybelieket évtizedeken keresztül. A vitnyédi erdő szélén álló tölgyfa a „képénél” megálltak a zarándokok, énekeltek előtte, innen indultak a búcsújáró helyekre, így emlékhellyé vált.
1992-ben ismét felújították az addigra nagyon megtépázott „Vörösképet”, Tóth Mihály kerületvezető erdész kezdeményezésére és Szuchentrunk Mihály vitnyédi származású esperes plébános vezetésével.

Irodalom:
Kisalföld, 1992. (47. évf.) május 19. p. 16.
Tímár Lajos: Kenyeretlen Vitnyéd. Mosonmagyaróvár-Vitnyéd, 1993. p.104-105.
Internet:
Vitnyédi Vöröskép. Kisalföldi Tudástár weboldala. Hozzáférés: http://kitud.kkmk.hu/web/guest/wiki/-/wiki/Main/Vitny%C3%A9di+V%C3%B6r%C3%B6sk%C3%A9p/pop_up;jsessionid=370B59A7C9A21DFA8A07DD41322645BA Letöltés: 2017. 04. 10.
http://www.nevezetesfak.hu/magyar/oldalak/vitnyedi_voroskep_tolgy Letöltés: 2017. 04. 10.
Simon Géza, Timár Lajos: Vitnyéd szakrális emlékei – II. rész. In: Hitvallás: A Győri Egyházmegye lapja. Hozzáférés: http://www.hitvallas.hu/index.php?t=r&r=10&c=1492 Letöltés: 2017. 04. 10.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top