40 évvel ezelőtt hunyt el Peéry Rezső

40 évvel ezelőtt, 1977. november 11-én hunyt el Stuttgartban Peéry Rezső író, kritikus és műfordító, 1950-től a soproni Leánygimnázium, majd a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatója, a Soproni Szabadegyetem vezetője.

Peéry Rezső (Limbacher Rezső) 1910. március 27-én született Pozsonyban. Apja Limbacher Rezső orvos volt, lelkes városszépítő, híres rózsanemesítő, amatőr fotográfus, anyja Péry Anna tanítónő. Peéry Rezső a pozsonyi líceumban érettségizett, majd a pozsonyi, a prágai és a párizsi egyetemen tanult és 1932-ben szerzett filozófia-francia szakos tanári diplomát a pozsonyi Comenius Egyetemen. Rövid ideig tanított, közben már a pozsonyi Esti Újság, a Magyar Hírlap és az Új Szellem c. lapok munkatársaként újságírással is foglalkozott. A kitelepítések után, 1946-ban elhagyta szülőföldjét, 1950-ben került Sopronba, előbb a József Attila Gimnázium (leánygimnázium), majd a Berzsenyi Dániel Gimnázium (Líceum) igazgatója lett. A Soproni Szabadegyetemet is vezette. A Csillag című folyóiratban Sopron sebei címmel cikke jelent meg, ebben szembeszállt az uralkodó ideológiával, összefoglalta a város polgári értékei ellen indított támadásokat. Szerepet vállalt a lassan kialakuló ellenállásban, az ’56-os események során megválasztották a forradalmi bizottság elnökének és az önálló soproni lap szerkesztőjének. A megtorlás elől Ausztriába menekült, ahol az emigráns magyar fiatalok számára iskolát szervezett. Kiáltványt fogalmazott meg egy protestáns magyar gimnázium felállítása érdekében, ezzel kivívta tanártársai ellenszenvét.

Az akkori NSZK-ban, Stuttgartban telepedett le, az egyik tanítóképző intézet, a reutlingeni pedagógiai könyvtár vezetője lett. A Németországi Magyar Írók Munkaközössége egyik alapítója és elnöke volt (1971-1974). Nagy stílusművész volt, de igen nehezen írt. Köteteinek többsége külföldön jelent meg, pl. Peremmagyarok az idő sodrában (Pozsony, 1940), Gondolatok a tehervagonban, avagy védőbeszéd a szlovákiai magyarok perében (Pozsony, 1993). Az 1956-os Sopronról esszét írt, amely a Tanulmányok a magyar forradalomról című kötetben szerepel (München, 1966). Posztumusz kötetét Szemben az emlékekkel címmel 2001-ben adták ki.
Stuttgartban hunyt el 1977. november 11-én. Temetésén írótársa, Szépfalusi István evangélikus lelkész mondott gyászbeszédet.

Irodalom:
Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2002. Sopron: Quint Reklámügynökség, 2001. p. 220.
Hiller István: Peéry Rezső soproni éveiről. In: Soproni szemle 47. évf. 4. sz. (1993). p. 356-360.
Hiller István: Emlékezés nekrológ helyet. In: Soproni Szemle. 34. évf. 4. sz. (1980). p. 367-373.
Kocsis István: Peéry Rezső soproni évei. In: Soproni szemle 64. évf. 3. sz. (2010). p. 372-383.
Kocsis István: Peéry Rezső küzdelmei az eszmei barikádokon: Mozaikok egy 20. századi közép-európai értelmiségi portréjából Sopron: Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, 2010
Internet:
Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium weboldala. Hozzáférés: http://www.bdeg.hu/?page=menu&p=1-12-1 Letöltés: 2017. január. 11.
Magyar Elektronikus Könyvtár. Hozzáférés: http://mek.oszk.hu/02200/02227/html/04/689.html Letöltés: 2017. január. 11.

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top