50 évvel ezelőtt hunyt el Garami Elek

50 évvel ezelőtt, 1970. május 11-én hunyt el Sopronban Garami Elek bencés szerzetes, pedagógus, iskolaigazgató. Feketevárosban (ma: Purbach am Neusiedler See) született 1887. április 25-én.

A kismartoni fiúiskola első osztályát az 1899/1900-as tanévben végezte, majd egy évig a győri reáliskolában tanult, innen a következő évben beiratkozott a győri bencés gimnáziumba. Itt 6 osztályt végzett, a többit magántanulóként, közben 1906-ban beöltözött bencés novíciusnak. Pannonhalmán teológiát hallgatott, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen német és latin nyelvből tanári diplomát és doktori oklevelet szerzett. Győrben, 1913. június 29-én szentelték pappá és ez év augusztusában kinevezték az esztergomi bencés gimnázium tanárává. Három évvel később áthelyezték a soproni Szent Benedek-rendi Szent Asztrik Gimnáziumba, ahol németet és latint tanított, az 1920 évektől igazgatóhelyettes volt. 1942-ben igazgatója és rendfőnöke lett az intézménynek, szervezte a diák-közétkeztetést (diáksorkosztolás).

1944. március 19-én, a tragikus órákban is tenni próbált. A Magyar Front fontos iratainak elrejtésére a soproni bencések, dr. Pálos Ferenc tanár és dr. Garami Elek, a városban közkedvelt „Lexi bácsi” vállalkoztak. A budapesti nyilas hatalomátvétel hírére a Szent György utca 7. sz. alatti Káptalan-ház udvari kriptájában rejtették el a városházáról illegálisan átszállított anyagot. A bizalmas személyi nyilvántartások, főispáni dokumentációk, a nyilasok elől Garami Elek közreműködésével a bencések rendházába kerültek. Dr. Garami Elek OSB a Vallás és Közoktatási Miniszter rendeletére 1948. augusztus 7-én nyugdíjba került, továbbra is maradt Sopronban, mint házfőnök és a Fő téri Nagyboldogasszony templom lelkésze. A bencés gimnáziumot bezárták. 1950. július 11-én elhurcolták, szabadulása után, októbertől bánfalvi rokonainál élt, 1959-ben Sopronbánfalván lett lelkész. 1963-ban nagy ünnepséget szerveztek neki a régi tanítványok, barátok. Aranymiséje alkalmából Feketevárosban László István burgenlandi megyéspüspök köszöntötte.

Dr. Garami Elek György 1970. május 11-én hunyt el Sopronban, a Szent Mihály temető őrzi hamvait.

Irodalom:

Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2002. Sopron: Quint, 2001. p. 120.

Szita Szabolcs: Adatok a háborúellenes és antifasiszta ellenállás Sopron megyei történetéhez (1944–1945) I. rész In: Soproni Szemle 1982 (36. évf.) 1. szám p. 36.

Hiller István: Sopron és környékének munkásmozgalma a Hitler- és Volksbund-ellenes küzdelmek időszakában (1939–1945). Sopron, 1983, 196 lap + 10 kép 1985. (39. évf.) 1. sz. p. 139. és p.178.

Internet:

Katolikus Lexikon. Hozzáférés módja: http://lexikon.katolikus.hu/G/Garami.html Letöltés 2020. április 28.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top