50 évvel ezelőtt hunyt el Hárs György

50 évvel ezelőtt, 1971. március 24-én hunyt el Sopronban Hárs György építészmérnök, a két világháború soproni építészetének meghatározó egyénisége. Doromlás-pusztán (Pest-Solt vármegye) született 1898. március 28-án.

Édesapja, Hárs Richárd, erdőmérnök édesanyja Kobilás Mária, két lánytestvére volt. Az elemi iskola után a ciszterciek bajai gimnáziumában érettségizett, 1915-ben a József Nádor Műegyetem építészmérnök karán tanult tovább, ahol (frontszolgálatot követően) 1920-ban építészmérnöki oklevelet szerzett. 1922-ben feleségül vette Nagy Adélt, három gyermekük született: József, István és Antal. Az Esterházy hercegi hitbizományban – ahol apósa, dr. Nagy Emil (országgyűlési képviselő) jogtanácsos volt – állást kapott a központi műszaki hivatalban dolgozott 1926-ig. Önálló vállalkozása volt 1927-1936 között, tervezéssel, kivitelezéssel foglalkozott (építőmesteri vizsgát szerzett), saját téglaégetője is volt. A gazdasági válság után újra az Esterházy hercegi hitbizományban központi főmérnökként tevékenykedett, ahol nagy önállóságot kapott. Az 1930-as években Sopron a modern építészet korai fellendülésének egyik legjelentősebb vidéki központja lett, ami Hárs György mellett Füredi Oszkár, Somlai Aladár és Winkler Oszkár építészeti munkásságának köszönhető. Városunkban több épület őrzi Hárs György munkáját, ő építette a város első többszintes társasházát.

Hárs György hercegi építőmérnök tervei (1925) alapján épült fel a mai református templom, amit 1929-ben szenteltek fel. A tómalmi strandfürdő 1930-ban Hárs György építész tervei alapján bővült tovább. A neobarokk stílusban épült kurucdombi római katolikus elemi iskola terveit Balogh Kovács Sándor városi főmérnök és Hárs György építész készítették, ő volt az épületet kivitelezője is. Később funkcionalista, modern építészeti alkotásokkal jelentkezett. Az Erzsébet utca és a Kis János utca sarkán, a városképet meghatározó jelentőségű társasházat épített 1931–1932-ben. A Deák tér 45. számú Esterházy Hitbizomány tisztviselői lakóháza 1932-ben készült el. A Béke úton és a Zrínyi utcában családi házakat tervezett a modern építészet szellemében. 1943–1944-ben – Winkler Oszkár társtervezővel – a Lackner Kristóf utca 1–5. számú társasházat tervezte. Tervei alapján alakították át kis lakásokká a kurucdombi Szélmalom laktanyát. A Deák tér 21–23. számú épület Hárs György életművének egyik utolsó alkotása. A háború után, a hitbizomány felszámolását követően több helyen dolgozott, a soproni, győri, zalaegerszegi tervező irodáknál, kivitelező vállalatoknál. Közreműködött a háború utáni helyreállításban, új otthonok építésében, a „Város helyreállítási tanács” munkáját segítette.

Hárs György a város kulturális életében is aktívan vett részt, tagja volt a Képzőművészeti Körnek (akvarelleket festett), a Zeneegyesületnek, a Korcsolyázó Egyletnek. A háború után a Szociáldemokrata Párt elnökeként Sopron város és megye birtokrendezésében vett részt. 1954-ben vonult nyugdíjba, de utána is dolgozott, a Fertődi Építőipari Szövetkezet volt az utolsó munkahelye. Közben másodállásban a Soproni Szőnyeg- és Posztógyárnál végzett kisebb tervezéseket és ellenőrzéseket. Hárs György 1971. március 24-én hunyt el Sopronban.

Irodalom:

Turbuly Éva: Kilenc évtized. Hárs József 90 éves In: Soproni szemle 69. évf. (2015) 3. sz. p. 205-214.

Kubinszky Mihály: Sopron építészete a 20. században Szeged: Belvedere Meridionale, 2003

Aranykönyv 2000 Sopron: Quint Reklámügynökség, 1999 p.174.

Internet:

http://harsgyorgy.wahavi.hu/

https://sopronanno.hu/bejegyzes/hars-gyorgy-1898-1971

könyv
192950db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1275db

vissza a teljes verzióra

to top