35 évvel ezelőtt hunyt el Mühl Aladár

muhl35 évvel ezelőtt hunyt el
Mühl Aladár
festőművész, zenetanár

Mühl Nándor pékmester harmadik gyermekeként született. Művészcsaládban nevelkedett, testvére a nagynevű festőművész, Mende Gusztáv volt. 1920-ban érettségizett a Líceumban, majd tanítói oklevelet szerzett, a tanítás mellett végezte el a Zeneakadémiát, ahol Szőnyi Erzsébet tanítványa volt.

A Soproni zeneiskolában tanított szolfézst, zongorát és csellót. Csellistaként játszott a Soproni Szimfonikus Zenekarban. Az 1930-as években a soproni művésztelep szervezésében vállalt szerepet Glatz Oszkár és László Gyula mellett. 1956-ban felesége, – lányukkal Krisztával együtt – Svédországba disszidált. Mühl nem tudott elválni szülővárosától, így itt maradt. 1957-ben vette feleségül Vincze Ilonát, a kőszegi szolfézstanárnőt. Mesteri fokon kezelte az akvarellt és a gouache-t. Témáit szülővárosában és a Dunántúlon gyűjtötte, de az ember és környezete is élénken foglalkoztatta. Posztimpresszionista festményeit merész képkivágások jellemzik. Sopronban és külföldön is nyíltak önálló kiállításai. 1977-ben Lackner emlékérem kitüntetést kapott. A festészet és a zene mellett a fotózás és filmezés is fontos szerepet játszott életében.

László Gyula, a kiváló régész, történész és barát így emlékezik meg róla:
“Sokoldalú, érzékeny művészember. Az a szép benne, hogy egyénisége nem tolakszik elénk. Munkássága szinte észrevétlenül simul bele szülővárosának életébe. Tiszta szívvel szerette ezt a várost.”
Emlékét ma emléktábla őrzi egykori lakóházán, a Bécsi út 20. szám alatt, melyen a következő felirat olvasható:
“Ebben a házban élt és alkotott Sopron város szerelmese, Mühl Aladár (1902-1981), akinek a zene és a festészet jelentette az életet. Születésének századik évfordulóján, megemlékezésül: Mühl Aladár barátai és a Soproni Városszépítő Egyesület. ”
1981. október 19-én hunyt el. Végrendeletében 16 festményét szülővárosára hagyta. Halálának huszadik évfordulóján 2001. május 30-án ünnepi megemlékezést tartottak és ezen a napon vette fel a képgaléria a Mühl Aladár Galéria nevet.

Irodalom:
Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2002. Sopron: Quint, 2002. 178. p.
Fejér Zoltán : Mühl Aladár soproni közéletiségének beteljesedése In: Soproni Füzetek 1991 p. 130-135.
Sarkady Sándor: Mühl Aladár centenáriumára In: Soproni Füzetek 2002 p. 223-225.

Internet:
Sopron Anno weboldala. Hozzáférés módja: http://sopronanno.hu/bejegyzes/muhl-aladar. Letöltés ideje: 2016. 09. 28.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top