130 évvel ezelőtt született Bán János

ban_janos_k

130 évvel ezelőtt született
Bán János
városplébános

Sopronban végezte a gimnázium alsó négy osztályát, a többit Győrben, a Bencés gimnáziumban és teológiai tanulmányait is ugyanitt. Pappá szentelése után lelkészként dolgozott 14 éven át Mezőőrsön, Kisbéren, Fertőszergényben (ma: Agyagosszergény), Gáloson, Győrben, Sopronban.

Városunkban 40 évet töltött el, hitoktató volt és árvaházi igazgatóként az ország legrégebbi árvaházát a soproni Voss-árvaházat vezette (1925-1946). Ennek működését megreformálta, racionalizálta, emeletén fiúinternátust hozott létre, így mentette meg a megszűnéstől. Városplébánosként 1946 és 1962 között dolgozott, nagy köztisztelet övezte.
Helytörténeti kutatással is foglalkozott, 1938-ban megjelent a „A soproni kegyúri jog tekintettel új plébániák létesítésének kérdésére” című munkája, majd a következő esztendőben megírta a „Sopron újkori egyháztörténete” c. könyvét. A Soproni Szemlében 1942-ben Kaleschiák Péterről, az egyik legrégebbi soproni helytörténetíróról (1616–1696) írt cikket. Több munkája kéziratban maradt, így Fertőrákos története, valamint a Soproni Katolikus Konvent és a Voss–árvaház története is. Életének utolsó éveit Fertőrákoson töltötte, mert a városban nem maradhatott kényszernyugdíjaztatása után. Az akkori plébános Geisbühl Mátyás szeretettel fogadta, Bán János itt írta meg a falu történetét, amit a Község Önkormányzata és a német Kisebbségi Önkormányzat adott ki 2000-ben. A soproni Katolikus Konvent történetét 1625-től tárta fel, lehetősége ennek teljes kiegészítésére nem volt, ezért a konvent más szerzők közreműködésével 2000-ben kiadta. Ebben szerepel a Voss-féle Katolikus Árvaház története is, amely az ő munkája.
Bán János a soproni kórházban hunyt el 1971. február 19-én. Emlékére a Konvent, a Voss-féle árvaházat Bán János Közösségi Háznak nevezte el.

Irodalom:
Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2002. Budapest: Quint Reklámügynökség, 2001. p. 118.
Mollay Károly: Bán János (1887–1971). In: Soproni Szemle 25. évf. 2. sz. (1971). 188. p.
Internet:
CyberPress Sopron: közéleti magazin weboldala. Hozzáférés módja: http://cyberpress.sopron.hu/article.php?id=2535 Letöltés ideje: 2017. 01. 25.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top