80 évvel ezelőtt született Környei Attila

80 évvel ezelőtt, 1940. március 26-án született Téten Környei Attila történész, muzeológus, az Országos Széchenyi Kör létrehozója és titkára, a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum igazgatója.

Pedagógus-családban nevelkedett. Középiskolai tanulmányait a soproni Líceumban végezte, 1958-ban érettségizett. Az iskola szellemisége és Prőhle Jenő tanár úr egyénisége, jelentős mértékben járult hozzá személyiségének kialakulásához. Kitartó szorgalmát, önmagával és környezetével szembeni igényét is döntően ezek az évek határozták meg. Tanári diplomát szerzett 1963-ban magyar-történelem szakon az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen. A Soproni Múzeumban helyezkedett el mint történész-muzeológus, és Domonkos Ottó keze alatt rövid időn belül egyik meghatározó egyénisége lett a múzeum ügyének. 1965-ben elkészítette az új helytörténeti kiállítást, amellyel nemcsak helyi, hanem országos elismerést is aratott. Ehhez a kiállításhoz csatlakozott a történész-muzeológusok egyik első országos szakmai konferenciája. Az iskolák részére külön múzeumi tanmenetet készített a kiállításhoz, pedagógus szakmai továbbképzéseket szervezett és csatlakozva a honismereti mozgalomhoz, helytörténeti vetélkedőket rendezett. Mint történész-muzeológusnak feladata volt a múzeum-történeti, iparművészeti és képzőművészeti gyűjtemények gyarapítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc gazdag anyagát igyekezett összegyűjteni. A Soproni Múzeum az elsők között volt, ahol az életmód történetének kutatását tudományosan megalapozva művelték és ez nemcsak publikációkban, hanem kiállítások elkészítésében is megmutatkozott. Környei Attila brennbergi kutatásaival, a Bányászati Emlékmúzeum létrehozásával és kiállítás elkészítésével olyan tevékenységet és életmódot örökített meg, amely mára már csak emlék lett, a bánya bezárt, a település elnéptelenedett. Az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején a nagycenki kastély megmentését szorgalmazta, kutatási területe is egyre inkább a 19. század felé fordult. Munkásságának elismerését mutatja, hogy a történeti muzeológia egyik szakfelügyelője lett, és alig készült olyan állandó történeti kiállítás az országban, amelynek nem ő lett volna az egyik lektora. A nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum állandó kiállításának Környei Attila volt a rendezője. Felkutatta az országban található összes emléket és amit lehetett, megszerzett a kiállítás számára. A kiállítás 1973-ban Széchenyi István születésnapján nyílt meg, országos esemény volt. Mint az új múzeum igazgatója mindent megtett azért, hogy Széchenyi István példáját felmutassa, kultuszát növelje. A kiállítás megnyitása után Nagycenk országos zarándokhely lett. Mint az Országos Széchenyi Kör létrehozója és titkára rengeteget tett azért, hogy Széchenyi István tevékenységét politikai és emberi hitvallását minél szélesebb körben megismerje az ország. A Széchenyi Népfőiskola, a Széchenyi István Egyesület tevékenysége és az Emléktúrák, mindannak a magas színvonalú közművelődési munkának voltak a részei, amelyet Környei Attila irányított és szervezett. 1973-ban doktorált, 1987-ben védte meg kandidátusi disszertációját. Csatkai Endre-díjat kapott 1973-ban, 1985-ben SZOT-díjban részesült, 1991-ben a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet vette át, 1992-ben a Pro Urbe Sopron kitüntetést kapta meg, attól a várostól, amelynek egész életét szentelte. 1990-ben kinevezték a Soproni Múzeum igazgatójává is. A kettős feladat további erőfeszítésekre késztette, újabb nagy feladatokra készült. Egy „Micsoda évezred” című nagyszabású kiállítással kívánta búcsúztatni a XX. századot.

Súlyos betegsége elől öngyilkosságba menekült. 2000. március 12-én hunyt el. Temetése 60. születésnapján március 26-án volt az evangélikus temetőben.

Irodalom:

Szikossy Ferenc: Környei Attila (1940-2000). In: Soproni Szemle. 54. évf. 3. sz. (2000). p. 211-213. Szentkúti Károly: Dr. Környei Attilára emlékezem In: Honismeret. 28. évf. 3. sz. (2000). p. 99-100.

Hárs József: Egy igaz ember elmúlt élete In: Várhely. 6. évf. 2. sz. (2000). p. 108-110.

Internet:

Széchenyi Fórum weboldala: Tisztelgés dr. Környei Attila 75-dik születési évfordulóján. Hozzáférés módja: http://www.szechenyiforum.hu/szechenyiforum/hirek/6685/494/Tisztelges_dr_Kornyei_Attila_75-dik_szuletesi_evfordulojan Letöltés ideje: 2020. 02.28.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top