160 évvel ezelőtt született Töpler Kálmán

160 évvel ezelőtt, 1861. július 5-én született Töpler Kálmán királyi járásbíró, kormányfőtanácsos, evangélikus egyházfelügyelő, polgármester, országgyűlési képviselő. A család a 17. század óta a város vagyonos, posztós családjai közé tartozott. Apja, Károly orvos volt, anyja Jentsch Katalin.

Töpler Kálmán az evangélikus líceumban érettségizett. Jogi tanulmányait Bécsben és Pesten végezte, a doktorátus megszerzése után Sopronban, majd a budapesti királyi ítélőtáblánál joggyakornok lett. Törvényszéki jegyző volt, amikor feleségül vette Rátz Lujzát, 1890-ben. Aljegyző és aljárásbíró volt az 1890-es évek elején.

1902. július 9-én Sopron polgármesterévé választották. Beiktatási beszédéhez, amely magyarul és németül is elhangzott, mindvégig tartotta magát: „A bírói székből áthozott függetlenségemet és tárgyilagosságomat mindig megfogom óvni.“

A város vezetését a Baubank bukása után vette át, válságos időben. Rendbe hozta a város zilált pénzügyeit, a városházi működést is átszervezte. Hivatali ideje (16 év) alatt biztosította az okos gazdálkodást, Sopron modern várossá alakítását. Olyan közintézményeket hozott létre, amelyek az egész város érdekeit szolgálták. Megteremtette az önálló vízművet, megvásárolta a Sopronvárosi Vízvezetéki Rt.-től a vízvezetéket és így a város kezelésébe került a vízellátás, a csatornázás. Felépült a villamosmű, a vasöntöde, a Haas-gyár, a tűzoltólaktanya, a Postapalota, a Károly-laktanya. Újjászervezte a tanonciskolát, létrehozta az állami polgári fiúiskolát, a siketnéma intézetet, támogatta a magyar színházi előadások rendszeressé tételét. Megépíttette a kultúrpalotát, a Lenck-villa megvásárlásával létrehozta a város múzeumát, megkezdték a kórház építését is.

Töpler Kálmán 1906-ban a dán királytól a Daneborg-rend lovagkeresztjét kapta meg (a dán királyi család tagjai laktak, ill. többször is vendégeskedtek a városban). Ferenc József 1913-ban III. osztályú Vaskoronarendet adományozott számára, a közügyek és a közigazgatás terén szerzett érdemei elismeréséül. Az evangélikus egyházközségben fontos tisztségeket töltött be, árvaházi bizottsági és pénzügyi bizottság elnök, egyházközségi felügyelő is volt.

1918-ban országgyűlési képviselőnek választották, ezért lemondott városvezetői tisztségéről és ez év őszén csatlakozott a Köztársasági Polgári Párthoz. A Tanácsköztársaság alatt letartóztatták, túszként tartották fogva. A diktatúra bukása után a politikai harcok lecsillapításában komoly szerepet játszott, létrehozta a Városi Gazdasági Pártot. A kormányzó 1926-ban az újonnan alapított kormányfőtanácsosi címmel tüntette ki.

Sopront 1926-1930 között a főrendi házban képviselte.

Töpler Kálmán Budapesten hunyt el 1939. október 11-én. Október 15-én Sopronban temették el, a gyászszertartást Kapi Béla evangélikus püspök végezte.

A Pihenőkereszt lakóparkban utca őrzi nevét 2000 óta.

Irodalom:

Soproni és Sopronmegyei fejek. Szerk.: Halász H. Imre Sopron, 1930. p. 29.

Sopron 1902. (32. évf.) 157. sz. július 10. p. 1-2.

Sarkady Sándor, ifj.-Tóth Imre: Országgyülési választások és képviselők Sopronban, 1848-2004: Életrajzi tanulmányok Sopron : Hillebrand Nyomda Kft., 2005 p. 56-58.

Internet:

https://sopronanno.hu/bejegyzes/dr-topler-kalman-1861-1939

könyv
191826db
cd
4690db
dvd
5724db
diafilm
1517db
kotta
180db
hangoskönyv
1232db

vissza a teljes verzióra

to top