Kurucdombi Fiókkönyvtár

A Kurucdombi fiókkönyvtár a Kurucdomb tetején, a Rozália út 3. szám alatti „Szélmalom kaszárnya” udvarában működik. Autóbusszal megközelíthető a 11-es, Jereván lakótelep – Thököly tér járat Kuruc körúti (Sporttelep) megállójától.

A Kurucdombi fiókkönyvtár 1965-ben a Kurucdomb-soron, a kurucdombi általános iskolával szemben kezdte meg működését. Hamar népszerűvé vált jól válogatott, többségében klasszikus irodalmat kínáló állománya révén az olvasni vágyó gyerekek és felnőttek körében. 1988 telén átköltözött jelenlegi helyére, ahol szervesen beépült a környék lakóinak mindennapjaiba a szolgáltatások egyre bővülő skálájával.

A könyvtárlátogatók zöme előbb-utóbb bekapcsolódik a fiókkönyvtár közösségi életébe, vagy éppen valamilyen közösségi tevékenység révén válik olvasóvá Móra Ferenc útmutatását követve: „Nem fecske módon kell átsurranni a könyvön. Meg is kell abban merülni.”

A barátságos könyvtárhelyiség 100 négyzetméternyi alapterületén közel 12 000 kötetből válogathatnak az olvasók. Külön polcon nyert elhelyezést a kézikönyvtár, a helytörténeti gyűjtemény, a felnőtt széppróza, az ifjúsági széppróza, a drámairodalom, az ismeretterjesztő- és szakirodalom. Elkülönítve találhatók a verseskötetek és a középiskolások számára nélkülözhetetlen irodalmi kötetek, továbbá a gyermekkönyvek közül a mesék, versek és népszerű sorozatok. A könyvek mellett 20-25 féle folyóirat, 2 számítógép és több száz diakép várja a fiókkönyvtár szolgáltatásai iránt érdeklődőket nyitvatartási időben:

hétfő: 9:30 – 11:30 13:00 – 17:30
kedd: 9:30 – 11:30 13:00 – 17:30
szerda: 9:30 – 12:00
csütörtök: 9:30 – 11:30 13:00 – 17:30
péntek: 9:30 – 11:30 13:00 – 17:30

A könyvtárlátogatók az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe térítésmentesen:

 • a fiókkönyvtár megtekintése
 • tájékoztatás a könyvtárról, a gyűjteményről, a szolgáltatásokról és a könyvtári rendszerről
 • nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyvek, folyóiratok)
 • állományfeltáró eszközök használata (cédula- és számítógépes katalógus)
 • közművelődési rendezvények
 • könyvtári tanórák, csoportos óvodás és iskolás foglalkozások
 • internet használat (e-Magyarország pont)

A könyvtári tagság beiratkozáshoz kötött.

Könyvtári tagsággal igénybe vehető ingyenes szoláltatások:

 • kölcsönzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • hosszabbítás
 • tájékoztatás
 • könyvajánlás
 • nyugdíjas olvasókörben való részvétel
 • nyári könyvtári egyhetes bejáró táborban való részvétel
 • könyvtári játékok használata (társasjátékok, bábok)
 • videó-és tévéfilmek megtekintése
 • zenehallgatás
 • CD ROM-ok használata
 • szkennelés önállóan

Térítéses szolgáltatások:

 • irodalomkutatás
 • fénymásolás
 • nyomtatás
 • szkennelés kérése

A Kurucdombi fiókkönyvtár nyilvános közművelődési könyvtár. Szolgáltatásait személyazonossága igazolása után minden magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti, aki a könyvtár használatának szabályait elfogadja és betartja.

Kölcsönzőpult
A fiókkönyvtárba belépő látogató először a kölcsönzőpulthoz érkezik. Itt kérhető információ a könyvtárral és szolgáltatásaival kapcsolatban, itt történik a könyvek kölcsönzése, hosszabbítása és visszavétele is. Itt él a kelemen.endrene@szivk.hu e-mail cím, és ide érkezik be a 335-672-es számú telefonvonal, amin keresztül információ közölhető és tájékoztatás kérhető Kelemen Endréné Erzsi néni könyvtárostól.
A kabátok és táskák helye a bejárati ajtó melletti fogason van.

Beiratkozás
A könyvtári tagság beiratkozáshoz kötött.
Beiratkozás az olvasó adatainak nyilvántartásba vétele, ill. a könyvtár használatához szükséges, másra át nem ruházható olvasójegy kiadása. Az olvasójegy 12 hónapra érvényes. A beiratkozott olvasó a személyi lap aláírásával a használati szabályokat magára nézve kötelezően elfogadja.

A beiratkozási díj:
500 Ft felnőtt önálló keresőknek,
250 Ft diákoknak, pedagógusoknak, nyugdíjasoknak,
ingyenes: 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek,
közművelődési intézmények és közgyűjtemények dolgozóinak,
súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal rendelkezőknek.

A központi könyvtárban váltott olvasójeggyel a Kurucdombi fiókkönyvtár szolgáltatásait is igénybe lehet venni (felnőtt: 1000 Ft, diák, pedagógus és nyugdíjas: 500 Ft, 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek, fogyatékossággal élőknek, valamint közművelődési és közgyűjteményi dolgozóknak ingyenes). Ugyanakkor a fiókkönyvtárban váltott olvasójeggyel rendelkezőknek be kell fizetniük a beiratkozási díj különbözetét a központi könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez.

Kölcsönzés
A Kurucdombi fiókkönyvtár könyvállománya – a csak helyben használható rész kivételével – kölcsönözhető. Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott olvasójeggyel lehet. A kölcsönzési határidő 4 hét, amit olvasói kérésre meg lehet hosszabbítani személyesen, telefonon vagy e-mailben. Az e-mailben küldött hosszabbítási kérelem csak akkor érvényes, ha könyvtár válasz e-mailben elfogadta azt. A kölcsönzési határidő lejárta után – késedelmesen – visszahozott könyvekért késedelmi díjat kell fizetni, ami könyvenként és naponta emelkedik, valamint a postaköltséget is tartalmazza. Az elvesztett vagy megrongált könyvekért kártérítés terheli az olvasót.
A kézikönyvtár és helytörténeti gyűjtemény csak helyben használható.
Könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja a könyvtár a beiratkozott olvasóknak a hiányzó dokumentumok hozzáférhetőségét az ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer) által kialakított szolgáltatási rendszer keretében. A könyvtárközi kölcsönzésben a dokumentum használatának feltételeit a szolgáltató könyvtár szabja meg. A csak másolatban küldhető dokumentumok másolási költségeit az olvasónak kell megtérítenie.

Számítógép- és internet szolgáltatás
Az e-Magyarország pont program keretében két számítógépen biztosított térítésmentes internet hozzáférés a könyvtárlátogatók számára a Kurucdombi fiókkönyvtárban nyitvatartási időben.
A művelődés, önálló ismeretszerzés, tanulás szolgálatában kell, hogy álljon a könyvtárlátogatók internet használata a kulturális intézmény szelleméhez méltó tartalommal. A számítógépekre felhasználó egyéb alkalmazást nem telepíthet és futtathat, a beállított paramétereket nem változtathatja meg.
Naponta egyszer, 30 percig illeti meg a könyvtárlátogatót az internet használat lehetősége, ami meghosszabbítható, ha tanulmányi- vagy versenyfeladatok megoldásán dolgozik valaki, ill. ha nem várakozik internet használatra senki. Egy számítógép előtt egy időben csak egyetlen felhasználó lehet. Az internet használatot a felhasználó aláírásával igazolja a géphasználatról vezetett naplóban.
Rendezvények, foglalkozások ideje alatt szünetel az internet szolgáltatás.
Az internet szolgáltatáshoz kapcsolódóan lehetőség van külső adathordozóra (pendrive-ra, egyéb USB kimenethez csatlakoztatható eszközre, CD-re) történő adatmentésre. Floppy-lemez használata a könyvtárban nem lehetséges.
Nyomtatás, fénymásolás és szkennelés kérhető a könyvtárhasználók részéről, térítési díj ellenében:

fénymásolás A4-es méretben: 20 Ft/oldal
nyomtatás számítógépről: 40 Ft/oldal
szkennelés kérése: 10 oldalig 20 Ft/oldal
11-50 oldalig: 60 Ft/oldal
önállóan: ingyenes

Akácvirág Nyugdíjas Olvasókör

Szerdán délutánonként fél háromtól fél hatig az Akácvirág Nyugdíjas Olvasókör tagjaival találkozunk a Kurucdombi fiókkönyvtárban. Ilyenkor teremtünk fórumot az örömök-gondok megbeszélésére, jeles alkalmak teremtésére, vendégelőadók meghallgatására, műalkotások befogadására és feldolgozására, a könyvtári szolgáltatások igénybevételére. Programunk sokszínű a folytonosság és spontaneitás jegyében.
A nyugdíjas olvasókör 1990-ben a Magyar Kultúra Napján alakult a Szélmalom kaszárnya udvarában lakók kezdeményezésére. Akkor még csak annyi volt az igényük a környékbeli idős embereknek, hogy legyen hol összejönni, beszélgetni és odafigyelni egymásra. Aztán hamarosan bővült a kívánságlista az egynapos kirándulásokkal, a többit a helyzet hozta magától értetődő természetességgel. Az olvasókör alakulásának 10. évfordulóján felvettük az „Akácvirág” nevet a már csak emlékeinkben élő Répcei Józsefné Betti néni versének ihletésére:

Akácvirág

Hófehér kis akácvirág, augusztusban nyíltál.
Tán tévedtél, de szívembe mégis tavaszt hoztál.
Megcsúfolt a vén természet? Előfordul néha,
Ha későn is, de még várunk egy tavaszi bókra.
És ha ezért megvetnének, az vessen ránk követ,
Ki soha nem érzett örömet természet csodái felett.
Tévedések vígjátéka, kicsi fehér csoda,
Te hirdessed a világnak: jobb későn, mint soha.

Többszörösen is találónak éreztük a választást. Erős érzelmi kötődések jöttek össze több oldalról is. Tavasszal mindig akácillatú a Kurucdomb, így van ez ma is, és így volt ez tagjaink ifjúkorában is. Többek kedvenc nótája a szerenádokra, tánciskolákra, bálokra emlékeztető „Akácos út”. Mi is egy kicsit másodvirágzásban vagyunk, ahogy a versbeli augusztusi virág. És talán a legfontosabb, bár különböző helyekről és irányokból indultunk, olyan a mi kis olvasókörünk, mint az akácfa fehér, illatos, mézédes virágzata: csupa, kedves, vidám, nyitott, jólelkű, tisztességben megőszült idős ember laza közössége.

Beszélgetéssel töltjük a legtöbb időt a fiókkönyvtárban, első számú íratlan törvényünk szellemében: távollevőről rosszat nem mondunk. Ilyenkor kerülnek elő az unokák, dédunokák fotói, a süteményreceptek, a kézimunkák. A színházi főpróbák előtt és után, hangversenyeket, kiállítás megnyitókat, könyvbemutatókat, kirándulásokat követően megosztjuk élményeinket azokkal is, akik egészségi állapotuk vagy családi elfoglaltságuk miatt nem lehettek ott. A versek beszélgetéseink főszereplői. Az asszonyok közül többen a versmondásban lelik örömüket és találják meg a közösségben szerepüket, mások versbe szedik mindennapjaik örömeit-gondjait, életük nagy élményeit és mély fájdalmait, ahogy Kulcsár Istvánné Gizi néni is teszi:

Magány

Az ifjúság mint gyorsvonat,
oly hamar elszalad,
utána csak az emlék
és a fájdalom marad.
Esténként, mikor lefekszel,
úgy száll a gondolat,
egy egész élet tárul fel
néhány perc alatt.
Olyan a mi életünk,
mint csorgó kis patak,
hol tiszta vizet visz,
hol zavarosat.
Egyre többször érzed úgy,
hogy szíved megszakad,
vonulj félre, hol nem látják,
és sírjad ki magad!
Rád tör a gyötrő fájdalom,
és fogy már a remény,
mert ki egykor szeretett,
csak gondolatban él.
Nem tartozol már senkihez,
nem várnak már haza,
s nem kérdi tőled senki sem,
hogy telt az éjszaka.
Napjaid egymás után
éled némán, csendesen,
szinte észre sem veszik,
hogy te is létezel.
Ha úgy érzed, hogy sírnod kell,
ne szégyelld könnyedet,
a szívből fakadó sírás
könnyíti lelkedet.
Csak egy valaki vár még rád,
kihez bármikor mehetsz,
Jézus szívét feléd tárja,
és csendben átölel.

Közösségi életünk fórum ahhoz is, hogy olvasóköri tagjaink bemutathassák alkotásaikat. Az első időkben, amikor még a férjek is jöttek, elhozták fafaragásaikat, képeslapgyűjteményeiket, diaképeiket. Most már inkább az özvegyen maradt asszonyok mutatkoznak be kézimunkáikkal – az Őszi Könyvtári Hétre höveji származású hímző-asszonyaink munkáiból készült kiállítást a Soproni TV adásában láthattuk viszont –, és nem utolsó sorban konyhaművészeti remekeikkel alakulásunk évfordulóin. Anyanyelvi gyűjtőpályázaton „Ezután én mondom neked azt, hogy Kezit csókolom” címmel hívtuk fel magunkra legrangosabb nyelvészeink figyelmét. Az asszonyok verseit az Őszidő pályázatának kiírói találták az „Amennyi megmarad” című antológiában is megjelenésre méltónak, ahol a két már említett költeményünk mellett a „Kaszárnya udvarból” a lajoskomáromi Agapé Szeretetotthonba került, azóta az élők sorából távozott Árkosy Erzsi néni verse is megjelent, sőt a Pannon Nyugdíjas Szövetség különdíjában is részesült:

Ima-mondókák

Délelőtt van, dolgozom,
Teveled munkálkodom,
És Teveled szenvedek,
Hogy a világ jobb legyen,
Hogy az élet szebb legyen,
Mindörökké szent legyen! Ámen.

Délután van, dolgozom,
Teveled munkálkodom,
És Teveled szenvedek,
Hogy a világ jobb legyen,
Hogy az élet szebb legyen,
Mindörökké szent legyen! Ámen.

Délután van, pihenek,
Erőt gyűjtök teveled,
Több munkára, szenvedésre,
A lelkeknek mentésére.
Istenem! Mindenem!
Erőt gyűjtök Teveled. Ámen

Este van, még dolgozom,
Teveled munkálkodom,
És Teveled szenvedek,
Hogy a világ jobb legyen,
Hogy az élet szebb legyen,
Mindörökké szent legyen! Ámen.

Este van, már pihenek,
Erőt gyűjtök teveled,
Több munkára, szenvedésre,
A lelkeknek mentésére.
Istenem! Mindenem!
Erőt gyűjtök Teveled. Ámen.

Éjszaka van, pihenek,
Erőt gyűjtök teveled,
Több munkára, szenvedésre,
A lelkeknek mentésére.
Istenem! Mindenem!
Erőt gyűjtök Teveled. Ámen.

Az idős asszonyok együtt haladnak a korral. Örömmel vettek részt a háromgenerációs „Titok és varázslat” városi szintű könyvtári vetélkedősorozatunkban, ki saját, ki „fogadott” unokával. Őket is lázba hozta az „Activity.” A számítógéppel, internettel szőrmentén barátkoznak, és bár a már említett Betti néni alakulásunk 12. évfordulóján írásba adta, hogy „Tudjuk, hogy az internetes-vírus már nem fertőz meg minket, / a www.@ sem ijeszt meg bennünket”, a közelmúltban már megcsodálhattuk az első „Nagyi-netes” bizonyítványt. A generációk közötti együttműködés igényét és zökkenőit Tóth Istvánné Zsuzsi néni a már említett antológiában szintén megjelent versével ecseteli:

A nagymamám meg én

A nagymamámat én nagyon szeretem,
Csak az a gond, hogy nem tud versenyt futni velem.
Fára mászni sem tud, de azért sok mindenhez ért,
Nem kell a szomszédba menni okos tanácsokért.
Játszunk, tanulunk együtt, s mindenben segít,
Ha bánatos vagyok, jókedvre derít.
De ha rossz fát teszek a tűzre, bizony Ő is szomorú,
Ilyenkor odabújok hozzá, s elszáll a ború.
Vidáman telnek a napok, s mi evezünk ketten az élet tengerén,
Kéz a kézben, a nagymamám meg én.

További versek letölthető formátumban:

Gyermekfoglalkozások

A Kurucdombi fiókkönyvtár gyermekfoglalkozásai az 1970-es években indultak, amikor a szombathelyi főiskolások meghonosítottak néhány ott jól bevált ötletet. Ilyen volt a „kukkantó”, „játék a betűkkel”, „rejtvénykönyvtár”, amikor a gyerekek egyénileg vagy kisebb-nagyobb – spontán szerveződött vagy pedagógussal érkezett – csoportokban játékos feladatokat oldottak meg. Akkoriban még szenzációszámba ment a diafilmvetítés, amit később a diakép vetítés, majd a videó- és DVD-film vetítés váltott fel. Szakkörök is alakultak, általában a gyerekek kezdeményezésére, vagy valamilyen közös könyvtári tevékenység folyományaként, a további együttműködés igényével. Vetélkedők, játékos versenyek szervezője is gyakran volt a fiókkönyvtár az elmúlt évtizedek során.

1974-től van hagyománya a Kurucdombi fiókkönyvtárat látogató óvodai, általános iskolás és középiskolás csoportok, osztályok könyvtári foglalkozásainak heti rendszerességgel vagy előre egyeztetett időpontban. Ezek a könyvtárlátogatások lehetnek hagyományos könyvtári könyvtárbemutató vagy szaktárgyi órák, amikor a könyvtár csak helyet ad a rendkívüli tanórához. A legtöbb iskolai osztály, napközis vagy óvodai csoport speciálisan könyvtári foglalkozáson vesz részt, amikor egy-egy gondolatkört játékos formában, könyv- és könyvtárhasználattal járunk körül a pedagógusok bevonásával, a gyerekek érdeklődésére, aktivitására építve.

01_betuforgatas_2006 02_csapatgyozelem_2005
03_cseresznyezunk_2006 04_fonotekaban_2006
05_illusztracio_keszites_2005 06_helytortenetben_2006
07_jatekos_feladatok_2006 08_jatszoteren_2006
09_kardkeszites_2006 10_kormocskezes_2006

Nyári könyvtári tábor

A nyári könyvtári tábornak hagyománya van a Kurucdombi fiókkönyvtárban. A 80-as évek klasszikus olvasótáborai után 1999-től szervezünk egyhetes bejáró tábort a nyári szünet elején általános iskolás korú gyerekeknek.

A tábor résztvevőinél az esztétikai értékek felismerését és etikai normák elmélyítését, közösségi szellem kialakítását próbáljuk elérni élményszerű formákkal: mesék, versek, mondák feldolgozásával, színjátszással, irodalmi játékokkal, internet használattal, kreatív foglalkozásokkal, métázással, szűkebb pátriánk irodalmi, képzőművészeti és természeti értékeit felkutató túrákkal, kirándulásokkal. A gyerekek mellett számítunk a szülők, pedagógusok, előadóművészek ötleteire, közreműködésére, elsősorban azok köréből, akik a korábbi években már bekapcsolódtak munkánkba.

A táborok résztvevői – a spontán szerveződésből adódóan – széles skálán mozognak korban, érdeklődésben, tábori tapasztalatokban, és a soproniak mellett a környező falvakból is bejárnak gyerekek, sőt a távolabbról érkező rokonok is gyakran időzítik soproni nyaralásukat a tábor idejére.

A táborozók alkotásait összegyűjtjük, megőrizzük, lehetőség szerint közkinccsé tesszük, ahogy az egykor hétévesen alkotó táborozónk versét is:

A könyvtárban jó lenni

Aki a könyvtárban szokott lenni,
Az biztosan tud olvasni,
Mert aki nem tud olvasni, és jár könyvtárba,
Az minek jár könyvtárba.
És aki szeret könyvtárba járni,
Járjon is csak könyvtárba!

könyv
192950db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1275db

vissza a teljes verzióra

to top