Altdörfer Viktor

1860. január 3-án született Sopronban Altdörfer Viktor, a kiváló zongora- és orgonaművész. Sopron művelődéstörténetében meghatározó szerepet játszott, több száz hangverseny zongoraszólistája és kitűnő zenepedagógus volt. Édesapja Altdörfer Keresztély, az evangélikus egyházközség kántora, a Dalfüzér férfidalegylet megalapítója, az evangélikus korálkönyv szerkesztője volt. Édesanyja Petz Mária Angelika, Petz Lipót evangélikus lelkész lánya volt.

Aldörfer Viktor középiskolai tanulmányait az evangélikus líceumban végezte, már ekkor kitűnt társai közül tehetségével, magával ragadó zongorajátékával. Bécsben zenei tanulmányokat kezdett, melyet a lipcsei konzervatóriumban fejezett be 1887-ben. Külföldön töltött évei alatt is hazajárt, hogy idősödő apját helyettesítse az istentiszteleteken. 1887-ben apja nyugalomba vonult, az evangélikus konvent ekkor Viktort választotta meg apja helyére. A templomi teendők ellátása mellett még az evangélikus népiskola énektanáraként is dolgozott, 45 éven át tanított itt. Évtizedeken át a soproni zenei élet vezéregyénisége volt, mint iskolát teremtő zongoravirtuóz. Művészetének középpontjában sohasem ő maga, hanem mindig az előadott mű állt. Különösen emlékezetes volt az 1887. évi Rubinstein zongoraversenye, valamint 1889-ben, Schumann a-moll zongoraversenyének előadása, a Zeneegyesület jubileumi ünnepségén. Kossow Jenő karmester lemondása után, 1908 és 1910 között a Zeneegyesület karnagyaként tevékenykedett, első műsorával 1909. november 24-én mutatkozott be. 1910-ben vonós zenekart vezényelt. Még ebben az évben lemondott karnagyi állásáról – a publikum hálátlanságára hivatkozva. 1931. augusztus 1-jével vonult nyugdíjba. Lelkesedése nem csökkent, továbbra is rendszeresen eljárt a nevezetesebb bécsi hangversenyekre, gyakran fellépett a városban, Sopron zenei életének fontos személyisége maradt. Utoljára 1935. november 17-én orgonált, az érdeklődők a Szent Mihály templomban hallgathatták meg játékát.

1940. március 4-én hunyt el Sopronban. Aldförfer Viktorral olyan család halt ki, amely 85 évig fontos hivatást töltött be a város zenekultúrájában. Hamvai a Balfi úti evangélikus temetőben nyugszanak. Emléktáblája a Templom utca 15. sz. házon látható.

Irodalom:
Dr. Gárdonyi Zoltán: Megemlékezés Altdörfer Viktorról. 1860-1940. In: Soproni Szemle 4. évf. 2-3. sz. (1940). p. 53-56.
Csatkai Endre: A soproni muzsika története Sopron, 1925.
Sopron és az Altdörferek In: Sopronvármegye 1927. július 31. p. 4.
Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2002. Sopron: Quint, 2001. p. 64.
Krisch András: Altdörfer Viktor (1860-1940) In: Nemzeti Sírkert – Sopron / [szerk. Vörös Ákos] ; [ford. Barbara Madaras, Frank Berger] ; […fotó Magasi Dávid] Sopron : Lions Club Sopron, 2017 p. 20-22.

Internet:
Tanulmányi Erdőgazdaság weboldala. Hozzáférés módja: http://www.taegrt.hu/uploads/files/kilatok_kiadvanyTAEGzzn.pdf Letöltés ideje: 2017. 02. 08.

Aldörfer Viktor

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top