Altdörfer Keresztély

1825. június 16-án született Gutenbergben Altdörfer Keresztély, orgonista és zeneszerző, az első soproni dalárda alapítója.

Tanulmányairól keveset tudunk, az bizonyos, hogy az esslingeni tanítóképezde zenemestere is volt. Az 1847. év elejétől Sopronban tevékenykedett, mint az evangélikus egyház orgonista-kántora és karigazgatója. (Lakóhelye: Sopron, Templom utca 15.) 1854-ben feleségül vette Petz Mária Angelikát, Petz Lipót soproni evangélikus lelkész leányát. (Ebből a házasságból született Viktor, a zongoraművész.) Nagy jelentőségű korálkönyve (1873, második kiadás: 1897), amely az egész dunántúli evangélikus énekügyre hatással volt. A soproni egyházközség énekkarát 1848-ban hozta létre, Evangélikus Templomi Énekkar néven. Az egyházi zene keretein kívül is jelentős Altdörfer Keresztély munkássága  városunk zenetörténet szempontjából: megalapítója és karnagya volt a Dalfüzér (Liederkranz) férfidalegyletnek, amely az egyházközségi kórusból nőtt ki. A dalegylet műsorának alig egynegyedét tette ki magyar vagy magyar szövegű alkotás. A „Dalfüzér” a szomszédos osztrák kisvárosok kórusaival is kapcsolatban állt, közös dalos ünnepeket rendeztek. Az első magyarországi dalosünnepet 1863-ban Sopronban tartották, melyre húsz hazai és osztrák kórus hatszáz tagját hívták meg. A „dalár- és népünnepély”-t a mai Erzsébet-kertben volt, mely alkalomra Altdörfer Keresztély karnagy „férfikart szerzett”, amelyet a „Dalfüzér” nevében a szereplő dalosegyesületeknek ajánlott. Id. Storno Ferenc emléklapot is tervezett.

A szabadságharc bukása után a városban csak Altdörfer énekkara működött, minden műsorukban magyar népdalokat énekeltek és a karnagy maga is írt magyar kórusműveket. Fia, Viktor is Sopronban élt, így az Altdörfer család csaknem egy évszázadon keresztül hézagpótló szerepet töltött be a város zenei művelődésében. Altdörfer Keresztély Sopronban hunyt el 1898. április 29-én.

Irodalom:
Csatkai Endre: Sopron zenei művelődésének vázlata. In: Soproni Szemle 33. évf. 3. sz. (1979). p. 216-225.
Thier László: Adatok a soproni zenekultúra történetéhez I. A Soproni „Dalfüzér” Férfidalegyesület. In: Soproni Szemle 4. évf. 1. sz. (1940). p. 26-29.
Nagy Alpár: Húszéves a soproni „Liszt Ferenc” pedagógus énekkar. In: Soproni Szemle 24. évf. 2. sz. (1970). p. 151-155.

Altdörfer Keresztély

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top