Baumann Béla

1904. április 23-án született Sopronban Baumann Béla szobrász- és kőfaragómester. A városban a Hild kőfaragóüzem vezetője, majd tulajdonosa (a cég neve: „Baumann Béla kőfaragómester és műkő- és cementárukészítő”) volt, de dolgozott a soproni tervezőirodában is.

Az Iparművészeti Iskolában Simay Imre volt a mestere. Tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Főiskolán folytatta. Életrajzi adatai kevéssé ismertek, művészi életpályája jobban nyomon követhető. Baumann Béla gazdag életművet hagyott az utókorra, szerepelt tárlatokon, gipszfigurákat, szobrokat, emlékszobrokat, emlékműveket készített. A röjtöki kastély szobrászati munkáiban Seiffert Géza és Mechle Béla mellett vett részt. Lackner Kristóf halálának háromszázados évfordulójára (1931) a város megbízásából a szobrászművész mintázott emléktáblát az ún. Generális-ház falára, a dombormű a már öregedő Lacknert mutatja. Az öntési munkát a Seltenhofer, a kőkeretet a Hild cég kivitelezte, melynek üzemvezetője akkor Baumann Béla volt. Ez évben készült a Lővér Fürdő (ma Csík Ferenc uszoda) parkjának egyetlen szobor dísze, a Korsós nő. A terméskőből készült posztamensen térdeplő szép női szobor kecses tartással emeli a vízzel telt korsót a vállára, a tartása azt valószínűsíti, hogy önmagát hűsíteni, felfrissíteni készül. A capitoliumi trias-szobortöredékek összeállítását Baumann Béla végezte, nagy gonddal és sok körültekintéssel. Praschniker professzor szóbeli utasításai és az általa gondosan készített pontos rajzok azonban megkönnyítették a Baumann Béla által elvállalt, nem könnyű feladat helyes megoldását. Maga a munka 12 hétnél hosszabb időt vett igénybe, naponta 3–6 munkást foglalkoztatott. A végleges befejezése 1937. február közepén történt. Osliban a világháborús emlékmű is az ő alkotása.

A Soproni Egyetem kertjében álló az 1921. évi harcokra emlékeztető Őrtüzek emlékoszlop, a soproni 48. gyalogezred emlékoszlopa (1937) is munkái közé tartoznak. Ez utóbbin a dombormű Kisfaludy Stróbl Zsigmond, az obeliszk Baumann Béla alkotása. Az emlékművet 1937. szeptember 26-án országos ünnepélyen avatták fel.

A Soproni Városszépítő Egyesület régi terve valósult meg, amikor a Sas téren 1942-ben a tér hangulatához illó díszkutat állíthattak. A hatszögű terméskő-talapzaton emelkedő finomarányú, hatszögletű terméskő-kútkáva záró párkánya a sarkoknál kettős-csigavonalba fejlődik. A kőanyag Dunaharasztiból való kemény mészkő, amelyet Baumann Béla kőfaragóműhelyében készítettek el. A díszkút tervező művésze Szakál Ernő volt. Baumann Béla 1984. január 10-én hunyt el, sírja a régi Szent Mihály temetőben található.

Irodalom:

Lauringer Ernő: A rekonstruált capitoliumi trias-szobrok Sopron város múzeumában In: Soproni szemle 1. évf. (1937). p. 45-57.

Salamon Nándor: Kisalföldi művészeti lexikon : festők, szobrászok, építészek, műgyűjtők, művészeti írók, művészeti csoportok, egyesületek, galériák : XVI-XXI. század Vasszilvágy : Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2012 p. 34.

Internet:

Baumann Béla alkotásai – Szoborkereső elérhetőség:
https://szoborkereso.hu/?alkoto=Baumann+B%C3%A9la letöltés: 2019. 01.05.

 

 

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top