Bruckner Gottlieb

Bruckner Gottlieb gazdapolgár, krónikaíró 1818. december 23-án született Sopronban. A család Szászországból származott, apja Bruckner Mátyás, anyja Frank Terézia volt.

A fiú egyszerű nevelést kapott, csak az elemi iskola első két osztályát végezte el. 14 évesen tíz hónapra cseregyerekként Tótkeresztúrra került, itt tanult meg magyarul. Hazatérése után a család szőlőjében dolgozott, mindent megtanult, amit gazdapolgárnak tudnia kellett. Szabad idejében olvasott, kölcsönkérte a régi krónikákat, amiket lemásolt, például Michael Banding (1754), Mathias Völker (1774) és Michael Amtmann (1840) írásait. 1840-től maga is krónika írásba fogott, a családi eseményeket rögzítette. 1843-ban feleségül vette Zehtner Teréziát. A házaspárnak kilenc gyermeke született, négyen érték meg a felnőtt kort. A szabadságharc idején a nemzetőrségben káplán volt, krónikájában részletesen beszámolt erről.

1880-tól, felesége halála után felvállalta, hogy vasárnaponként leírja az Evangélikus Konvent számára a szőlő napszámot, a kiadásokat és bevételeket. Feljegyezte a városi eseményeket és ezeket télen bejegyezte a nagy krónikába. Az előszót és ajánlást 1885-ben készítette hozzá és még egy évtizeden keresztül írta tovább a krónikát. Azt remélte, hogy valamelyik gyermeke vagy rokona folytatja majd munkáját. Kívánsága, hogy a nagy munka ne szakadjon meg, teljesült, mert egészen 1913-ig folytatódott a bejegyzések sora. Legalább két személy – valószínűleg családtagok – dolgoztak még a krónikán. Az 515 oldalas munka a kezdetektől 1913-ig tartalmazza a város történetét német nyelven.

Németh Ildikó főlevéltárost idézzük: „helyesírási és nyelvtani hibái miatt nehezen olvasható, egyes szám második személyben szólítja meg az olvasót, közli személyes véleményét is.” A Soproni Levéltár csak fénymásolatát őrzi, eredetije a Bruckner család birtokában van. A „Haus Chronik des Bruckner Gottlieb” {Bruckner Gottlieb házi krónikája) című krónika -szubjektivitása mellett is – fontos forrása városunk történelmének. A 489.oldalon található bejegyzés szerint „Aki ezt a könyvet írta, halott”, halála 1894. október 11-én következett be.

Irodalom:

Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2002. Sopron: Quint Reklámügynökség, 2001. p. 30.

Internet:

Németh Ildikó: 1848 a soproni krónikák tükrében. In: Emlékezet, kultusz, történelem: Tanulmányok az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Veszprém, 1999. p. 168. elérhetősége: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_VESZ_Sk_04_Emlekezet/?pg=179&layout=s Letöltés: 2021. 01.08.

Bruckner Gottlieb

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top