Conrad József

Conrad József orvos, entomológus Sopronban született 1756. április 12-én. Édesapja, Conrad András a város főorvosa volt. A fiú követte őt az orvosi pályán – első evangélikus vallású magyarként – a bécsi egyetemen szerzett orvosdoktori oklevelet 1779-ben. Sopronba visszatérve átvette az apja halálával megüresedett hivatalt.

A gyógyítás mellett bogarak kutatásával foglalkozott. Már doktori disszertációjában is a rendszertan irodalmáról és módszereiről nyújt áttekintést. A Philosophia Historiae Naturalis specimen inaugurale című munka nyomtatásban is megjelent. A pozsonyi Ungarisches Magazinban Über der Verbindung und Zusammenhang des systematischen und historischen Stiudiums der Naturgeschichte címmel német nyelven foglalta össze nézeteit az élővilág rendszerezéséről, különös tekintettel Carl Linné munkásságára.
Conrad dolgozatai alapos szakirodalmi jártasságról tanúskodnak: negyed századdal Linné kettős nevezéktanának kidolgozása után alkalmazta is az elveket Sopron bogárfaunájáról szóló tanulmányában (Bemerkungen über die Entomologie überhaupt, nebst Beyträgen zur Kenntniss der um Oedenburg befindlichen Insekten), melyben a város környékéről harminc rovarfajt írt le. Az egyes fajok rövid leírása után, ahol tudott német és magyar neveket is megadott, így szerepel a tanulmányban a “tsere-bogár” és a “szarvas-bogár” elnevezés is. A soproni bogárfaunáról szóló munkája úttörő jelentőségű a hazai szakirodalomban. Mindhárom munka letölthető a Google Könyvek digitális könyvtárból.

Conrad korabeli elismertségét bizonyítja, hogy a hallei Academia Naturae Curiosorum (a német tudományos akadémia elődje) természettudományi társaság tagjává választotta és publikált a göttingeni Gelehrte Anzeigen folyóiratban is. Conrad József pályája nem tudott kiteljesedni.

Fiatalon, 32 éves korában hunyt el Sopronban 1788. június 20-án.

Irodalom:
Conrad József. In: Új magyar életrajzi lexikon. 1., A-Cs. Budapest, 2001. p. 1013.
Horváth Csaba: Conrad József. In: Rovarvilág [CD-ROM] Budapest, 2003.
Merkl Ottó – Vig Károly: Bogarak a Pannon régióban. Szombathely, 2009. p. 19-20.
Vig Károly: A nyugat-magyarországi-peremvidék állattani kutatásának története. Szombathely, 2000 p. 29.

Internet:

Conrad Jozsef. In: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/c/c02870.htm

 

Conrad József

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top