Csányi János

Csányi János (Tschány János) 17. századi soproni polgár a város történetírója volt, krónikája jelentős forrása a városi, a magyar és az egyetemes történelemnek.

Evangélikus vallású családba született. Életéről a legtöbb információt kézirata árul el. Első felesége Tanner Erzsébet, akit 1668-ban vett feleségül, sokat betegeskedett és 8 évvel később elhunyt. Második házastársa Schwegler Erzsébet. Csányi János 1676-ban szerzett polgárjogot, két év múlva városi csősz lett.

1678-1683 között kültanácsnok és egyben hegybíró (Bergmeister), mellette a városi ispotály gondnokságát is ellátta. A városi események résztvevőjeként írt, de ezeken kívül kitért az országos történésekre, krónikájában ezeket is elbeszélte. A feljegyzéseit németül írta, amelyek hiteles forrásokra hagyatkoztak.

A 281 oldalas Ungarische Chronik naplószerű bejegyzéseket tartalmaz, az 1670-1704 közötti időszakot öleli fel. Thökölyről, a Rákóczi szabadságharc eseményeiről, a vármegyei pusztításokról írt. Beszámolt a napi életről, az árakról, a hetipiacról. Feljegyezte ez időjárási helyzetet, hatását az adott év termésére, a természeti katasztrófákat is felsorolta. A napló az 1704. évvel fejeződik be, már az utolsó egész évet fia Csányi György Fülöp  írta, aki 1685. november 10-én született.

Csányi János naplójának kiadása Paur Iván érdeme, aki már 1834-ben Sopronban Heckenast Dániel aranyművesnél a kéziratot megtekintette és 1851-ben a Magyar Nemzeti Múzeum megvásárolta. A Magyar Történelmi Tár V. kötetében magyarázó előszót írt hozzá Paur (Pest, 1858. 8-r. 231. l.) és 15 okmánymelléklettel együtt jelent meg.
A krónika már online is elérhető:
http://real-j.mtak.hu/4110/1/MagyarTortenelmiTar_1858_05_1_05.pdf

Csányi János 1723. szeptember 29-én hunyt el. A Fövényverem utca 1. számú ház falán márványtábla hirdeti, hogy „Ebben a házban lakott Csányi János az 1670-1704 évek krónikása”

Irodalom:
Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2000. Sopron: Quint Reklámügynökség, 1999. p. 30.
Tschány’s, Hanns: Ungarische Chronik Pest: MTA Tört. Bizottmánya, 1858
Csányi János soproni lakos XVII. századi naplójából In: Természettudományi közlöny 21. évf.. 234. sz. (1889) p. 58.
Csányi János – Paur Iván: Csányi János Magyar krónikája, 1670-1704 In: Magyar történelmi tár : 1. sorozat 3. évf. 5. sz. (1958). p. 7-231.
A céltáblákat szőlő díszítse! : Szőlő- és lövészünnepek Magyarországon a 16-19. században: Traubenfeste und Freyschiessen vom 16. bis 19. jahrhundert in Ungarn: Budapest : összeállította, fordította: Kovács József László Országos Széchényi Könyvtár, 2009.

Internet:
Magyar Történelmi Tár Hozzáférés módja: http://real-j.mtak.hu/4110/1/MagyarTortenelmiTar₁858₀5₁₀5.pdf Letöltés: 2023.07.12.

Csányi János

könyv
192950db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1275db

vissza a teljes verzióra

to top