Csapody István

1930. február 26-án született Sopronban Csapody István, erdőmérnök, botanikus, természetvédelmi szakember.

Elemi és középiskolai tanulmányait is Sopronban végezte. 1948-ban a bencés gimnáziumban kitüntetéssel érettségizett, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem Természettudományi Karára felvételizett, de világnézeti okokból elutasították. Ezután egy évig az Erdőmérnöki Főiskolán, Fehér Dániel Növénytani intézetében dolgozott. A soproni főiskolára 1949-ben iratkozott be, 1953-ban erdőmérnöki diplomát szerzett, 1962-ben doktorált Termőhelyfeltárás és vegetációtérképezés a Soproni-hegységben című dolgozatával. 1954-ben az Erdőmérnöki Főiskola Tanulmányi Osztályának oktatási előadója volt, majd 1954 és 1958 között a Növénytani tanszékén és az Erdőműveléstan tanszéken tanársegéd lett. Miután ideológiai okokból elbocsájtották, a Tanulmányi Erdőgazdasághoz került a termőhelyfeltáró csoport élére. 1975-től az Országos Természetvédelmi Hivatal Nyugat-Dunántúli Természetvédelmi Felügyelőségén helyezkedett el. 1991-ben vonult nyugdíjba. Széleskörű botanikai érdeklődésű kutató volt, a Sopron környéki flóra szakavatott ismerője. Természetvédelmi szakemberként fontos szerepet játszott a Fertő-Hanság nemzeti Park létrejöttében, annak első botanikai tanácsadója volt. 1985-től a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, majd az Erdészeti Egyetem doktori iskolájában tanított. Az Egyetem 1991-ben címzetes egyetem tanárrá nevezte ki, 2000-ben tiszteletbeli doktori címet kapott. Munkáját Pro Natura (1984), Pro Urbe Sopron (1989) és az Osztrák Köztársasági Érdemrend arany fokozatú kitüntetésével ismerték el. 1980-tól a soproni Városszépítő Egyesület elnökségi tagja volt, 1989-től pedig tagja volt a Soproni Szemle szerkesztőbizottságának. 2001-ben a tudósoknak járó legmagasabb hazai kitüntetést, a Széchenyi-díjat vehette át. Birtokosa – s ez is munkásságának nemzetközi rangját bizonyítja – az Osztrák Köztársaság Érdemkeresztje arany fokozatának.

Sopronban hunyt el 2002. január 8-án. 2007-ben szülőházán, a Mező utca 9-es szám alatt emléktáblát avattak tiszteletére 2007. február 24-én. Csapody István érdemeit Abdai Géza alpolgármester méltatta, a tanítványok nevében Bartha Dénes egyetemi tanár, a barátok nevében Andrássy Péter ny. középiskolai tanár mondott emlékező beszédet. Nevét viseli a Fertő-Hanság Nemzeti Park Fertőújlakon működő „Természetiskola és látogatóközpont”-ja.

Irodalom:
Bartha Dénes: Csapody István élete és munkássága. Sopron: NYME, 2002. 34 p.
Bartha Dénes: [A 70 éves] Csapody István köszöntése. In: Soproni Szemle. 54. évf. 4. sz. (2000) p. 307-308.
Bartha Dénes: Elhunyt Csapody István: (1930-2002) In: Soproni Szemle. 56. évf. 1. sz. (2002. ), p. 3-4.
Bartha Dénes: Csapody István (1930-2002) élete és munkássága. In: Erdésznagyjaink Arcképcsarnoka 17. Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, 2002.
Kara Anna (szerk.): Révai Új Lexikona. Szekszárd: Babits Kiadó, 2006. p. 920
Bartha Dénes: Emléktábla-avatás. In: Soproni Lapok. 142. évf. (2007. április) 2. p.

Internet:
Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar weboldala. Hozzáférés módja: http://www.emk.nyme.hu/index.php?id=8640 Letöltés ideje: 2016. 10.10.

Csapody István

A család bocsátotta a könyvtár rendelkezésére az alábbi fotókat. Köszönjük szépen!

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top