Ünnepi zeneajánló

Március 15-i zenei ajánló az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére
Válogatás a Médiatár gyűjteményéből

I.    Megzenésített versek, könnyűzene
II.   Népzene
III.  Gyermekdalok, mesék
IV.  Komolyzene
V.  Irodalmi felvételek: versek, költemények, próza.

.
I. MEGZENÉSÍTETT VERSEK, KÖNNYŰZENE

.

1848
Kormorán (együttes)
Hungaroton, 1998
.
1848-ban zenélt, énekelt az ország. Máskor fél évszázad során se született annyi dal és induló, mint negyvennyolcban és negyvenkilencben másfél esztendő alatt. A magyar költészet mindig is szorosan párosult a muzsikával. Most a siker, a nemzeti akarat és elszánás csodákat tett. Petőfit nem csak szavalták, de énekelték is. Mindenki ismeri a negyvennyolcas dalokat. Arany János és Tompa Mihály is zenére költött akkor! Ennél is érdekesebb, hogy a nagyvilág is felfigyelt a zenénkre. Berlioz röviddel a forradalom előtt hangszerelte Liszt Ferenc révén megismert Rákóczi indulót. A Himnuszt és a Szózatot – e két nemzeti dalunkat negyvennyolc “törvényesítette”. Mindebből következően későbbi korok is szívesen emlékeztek dallal, zenével negyvennyolcra. Például a száz esztendős évforduló alkalmából, 1948-ban. Ebben a felvételben Koltay Gergely állított össze egy csokrot így tisztelegve a forradalom és szabadságharc másfél évszázados jubileuma alkalmából. Petőfi költeményei mellé felsorakoznak a ma költői és dalszerzői, énekesei.
.
Tartalom
01. Zúg március / vers Utassy József ; előadó: Varga Miklós
02. A XIX. század költői / vers Petőfi Sándor ; előadó: Jenei Szilveszter, Margit József, Deák Bill Gyula, Varga Miklós, Forgács Péter
03. Halhatatlan a lélek / vers Petőfi Sándor ; előadó: Tunyogi Péter
04. Fa leszek, ha fának vagy virága / vers Petőfi Sándor ; előadó: Janza Kata, Forgács Péter
05. Március 15. / vers Szécsi Margit ; előadó: Papadimitriu Athina
06. Nemzeti dal / vers Petőfi Sándor ; előadó: Tolcsvay László
07. Szabadság, szerelem / vers Petőfi Sándor ; előadó: Földes Tamás
08. Egy gondolat bánt engemet / vers Petőfi Sándor ; előadó: Varga Miklós
09. Himnusztöredék / vers Juhász Ferenc ; előadó: Pataky Attila
10. A vén zászlótartó / vers Petőfi Sándor ; előadó: Deák Bill Gyula
11. Az erdélyi hadsereg / vers Petőfi Sándor ; előadó: Földes Tamás, Makrai Pál
12. A harangok dala / vers Páskándi Géza, Koltay Gergely ; ; előadó: Keresztes Ildikó, Forgács Péter, Deák Bill Gyula
13. Csatában / vers Petőfi Sándor ; előadó: Makrai Pál
14. Európa csendes / vers Petőfi Sándor ;  előadó: Takáts Tamás
15. Kik érted haltak / zene Margit József, Szűts István ; előadó: Földes Tamás, Forgács Péter
16. A költő visszatér / vers Páskándi Géza ; előadó: Szulák Andrea

***

hazát_féltőHazát féltő : 1848, 1956
megzenésített versek nemzeti ünnepeinkre
Dongó Együttes
Periferic Records, 2001
.
A “Hazát féltő” címmel megjelent lemez, a Dongó együttes által megzenésített verseket tartalmazza, tisztelgő megemlékezésül két nagy történelmi sorsfordulónkra, az 1848-as és az 1956-os forradalomra és szabadságharcra.
..
Tartalom
1848. március 15.
01. Meddig alszol még hazám? / Petőfi Sándor
02. Márciusi ifjak / Petőfi Sándor
03. Szabad sajtó / Vörösmarty Mihály
04. Csöndes éj harmatja / Endrődi Sándor
05. Harci dal / Vörösmarty Mihály
06. Haj ne hátra, haj előre! / Arany János
07. Mohács / Eötvös József
08. Adja az Isten / Ady Endre
09. Március 15-én / Reviczky Gyula
10. Petőfi él! / Reviczky Gyula
1956. október 23.
11. Az ősz / Friedrich Nietzsche
12. Ne álmodj nép / Jecsmenik Andor
13. Hazát féltő / Galambosi László
14. Ifjúság te vagy csillagunk / Gazdag Erzsébet
15. Halottak napja / Tamási Lajos
16. Szózat a sírból / Füst Milán
17. Jaj! / Sulyok Vince

***

honfidalHonfidal
A reformkor és a szabadságharc énekköltészete (1822-1853)

Vagantes Trió
Hungaroton, 1998
.
Az összeállításban a kiválasztott versek egységes tematikai vonulatot alkotnak: a feltörekvő szabadságeszme párosul a haza jobbításáért igyekvő lelkülettel, mely a szabadságharc idején szerzett dalokban csúcsosodik ki. Az énekelt dallamok sorában megszólal a verbunkos (1, 12), a különböző típusokat hordozó hajdútánc (2, 9, 21, 24, 29), előkerülnek a régi magyar dallamok évszázadok óta élő darabjai (17, 23). Az európai barokk motívumainak kései megjelenése hazai versformák kialakulását segítette (4, 14, 16), s mintául szolgált az 50. genfi zsoltár is (13). A bécsi klasszikus zene stílusában készült dallamok (7, 10, 20, 31) mellett hallható a mazurka (27), a népszerű társasági dal (5, 18), a népies magyar műdal (26, 30). Egyedi formával tűnik ki a “versmegzenésítés” példája (8). A hangszeres verbunkos zenéjét a nyomtatványok többnyire billentyűs letétben tartalmazzák, a kéziratok tanúsága szerint azonban sokféle hangszeren játszották (22, 28). A gitárváltozatok mellett (3, 11, 19, 25) a furulyacsaládnak a XIX. század első felében kifejlesztett “csákány” nevű hangszerére készült darabja (15), s az első magyar opera népszerű áriájának hangszeres változata hangzik fel (6). A hangszerelésben követik a kor gyakorlatát. A kéziratok bizonyítják, hogy a dalok leginkább gitárkísérettel szólaltak meg, s szólóhangszerként a fuvola illetve a furulya szerepelt. A kíséretben szerepeltetik a már nagyon ritkán előforduló lanttípust, a teorbinót. Basszushangszerként a gambacsalád továbbélő violone tagját használják.
.
Tartalom
01. Nemzeti ének / Kisfaludy Sándor
02. Édes hazám fiai… / Márkus István kézirata
03. Primatialis Lassú Magyar / Bihari János
04. Vanitatum vanitas / Kölcsey Ferenc
05. Bécs várostól Nyugatról Keletre / Márkus István kézirata
06. Hunnia nyög letiporva / Ruzitska József
07. Sóhajtás / Bajza József
08. Isten hozzád / Bajza József
09. Ébresztő / Bajza József
10. Honfidal / Bajza József
11. Füredi Magyar / Bocsári Svastics János
12. Fóti dal / Vörösmarty Mihály
13. Hymnusz / Vörösmarty Mihály
14. Mi baj? / Vörösmarty Mihály
15. Magyar / Hunyady János Keresztély
16. Ha férfi vagy, légy férfi / Petőfi Sándor
17. Meddig alszol még, hazám / Petőfi Sándor
18. Pató Pál úr / Petőfi Sándor
19. Magyar / Sedony Mária kézírata
20. 15-ik március :1848 / Petőfi Sándor
21. Ismét magyar lett a magyar / Petőfi Sándor
22. Friss Magyar, Friss Magyar / Kleinmann József
23. Él-e még az Isten? / Arany János
24. A rablelkek / Arany János
25. Martinovics nóta / Sedony Mária kézirata
26. A legszebb virág / Arany János
27. Április 14-én / Arany János
28. Friss Magyar / Ruzitska Ignác
29. Buda visszavétele / Garay János
30. A gólyához Tompa Mihály
31. Szeresd, magyar, hazádat!… / Garay János

***

Itt élned, halnod kell : szimfónikus rockfantázia
szöveg Koltay Gábor,  zene Koltay Gergely, Szűts István
KG Stúdió, 2016
.
Az Itt élned, halnod kell című zenés történelmi utazás a magyar történelem több mint ezerszáz esztendejét idézi meg a IX. század végi honfoglalástól napjainkig. A magyar történelem kiemelkedően fontos eseményeinek, személyiségeinek állít emléket.  A dalokat előadják Deák Bill Gyula, Demjén Ferenc, Varga Miklós, Vikidál Gyula mellett ott lesz többek között Baronits Gábor, Bodnár Vivien, Csengeri Attila, Fehér Nóra, Gerdesits Ferenc, Hevesi Tamás, Hujber Ferenc, Kalapács József, Kósa Zsolt, Kuczmann Ágnes, Majsai Gábor, Makrai Pál, Palcsó Tamás, Szentgyörgyváry Laura és Vadkerti Imre.
.
Tartalom

CD 1
01. Nyitány
02. Szózat
03. Honfoglalás – A hajnal / Vérszerződés
04. István király kora – Hosanna-Tuba mirum / Koronázás / Intelmek
05. László király kora – Ki szívét osztja szét / Fohász
06. IV. Béla király kora – Fehérlófia, Isten szülötte / Julianus barát köszöntése
07. Tatárjárás
08. Siratóének / IV. Béla levele a pápához
09. Károly Róbert király kora – Lovagi torna / Visegrádi találkozó
10. Nándorfehérvár – Várostrom / A diadal emlékezete / Callixtus pápa levele
11. Mátyás király kora – Udvari zene / Epigramma
12. Dózsa György parasztháborúja – A kivégzés / Gyönyörű bűnt / Haláltánc
13. Mohács – Csatazene / Mohács / A három részre szakadt ország…
14. Rákóczi szabadságharc – A fejedelem fohásza / Kuruc nóta
15. A magyarokhoz
16. Reformkor – A pesti utcán / Táncsics Mihály köszöntése / Széchenyi István és Kossuth beszéde / Nemzeti dal
17. 1848-49-es forradalom és szabadságharc – Egy gondolat bánt engemet
18. Batthyány Lajos búcsúszavai
19. Az aradi vértanúk kivégzése
20. A gólyához
CD 2
01. Kiegyezés-Millennium – Térzene / Deák Ferenc beszéde / Kikiáltó
02. I. világháború – Háborús zene / Krónikás ének 1918-ból / Levelek a frontról
03. A forradalmak – Fölszállott a páva / Károlyi Mihály beszéde / Új, tavaszi sereg-szemle
04. Trianon-két világháború között – Kós Károly kiáltványa
05. Volt apám, volt anyám / Klebersberg Kuno beszéde / Horthy Miklós beszéde
06. Hazám / Ne sírj
07. Babits Mihály békekiáltványa / Bethlen István emlékirata / Majális
08. II. világháború – A 2. magyar hadsereg búcsúztatása / Háborús zene / Bajcsy-Zsilinszky Endre felszólalása
09. Razglednicák
10. Fényes szelek – Sej, a mi lobogónkat / Nemzetgyűlési felszólalás
11. Az ötvenes évek – Rákosi Mátyás beszéde / Egy mondat a zsarnokságról
12. 1956-os forradalom és szabadságharc – Egmond nyitány / Rádióadás 1. / Szózat / Rádióadás 2. (…)
13. November / Az utolsó szó jogán
14. Miatyánk / A magyarok vére
15. Rendszerváltozás – Egy ágyon, egy kenyéren / Szövegmontázs 1-2.
16. Himnusztöredék
17. Kell még egy szó

***

kelj_fel_PetőfiKelj fel Petőfi
részletek a Zúgjatok harangok, 1848 című rockoperából

Kormorán
KG Stúdió, 2003
.
Valamikor a XX. századvégi Magyarországon, Budapesten a Nemzeti Múzeum előtt a hivatalos ünnepséget fiatalok csoportja zavarja meg. A szétkergetett fiatalok rejtekhelyen gyülekeznek, s elhatározzák, hogy csak azért is megidézik az egykori történések igazi szellemiségét. Megjelenik Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, Széchenyi István, Batthyány Lajos és velük együtt a márciusi ifjak. A forradalom és szabadságharc legragyogóbb eseményei az átlényegült fiatalok közreműködésével elevenednek meg. A Szabad Tér Színház ezzel a művel tisztelgett a forradalom és szabadságharc 150. évfordulója előtt, csakúgy, mint tíz évvel korábban „A költő visszatér” című rockoperával.
.
Tartalom
01. Áldassék a neved forradalom
02. Zúg március
03. Európa közepén
04. Két ifjú szív
05. A XIX. század költői
06. Pozsony, Bécs, 1848. március 15.
07. Pest, 1848. március 15.
08. Párizs, 1848. március 15.
09. Katonai eskütétel, 1848. június 24.
10. A nemzetgyűlésben – Pest, 1848. július 5.
11. Egy gondolat bánt engemet
12. Esküvő
13. Az első vér a köveken
14. A harangok dala
15. Az erdélyi hadsereg
16. Európa csendes
17. Kik érted haltak szent világszabadság!
18. Himnusztöredék
19. A költő

***

Marczius_orokkodikeMárczius örökködike
15 dal a szabadságról

Dinnyés József
Szerzői kiadás, 2002
.
1970 márciusában a szerző elhatározta, hogy minden tavaszon ír egy dalt a Szabadság ünnepére.
A lemez megzenésített verseket tartalmaz Dinnyés József előadásában.
.
Tartalom
01. Kikericsek / Vári Fábián László
02. A mosti Március / Ady Endre
03. Jön Március / Kalász László
04. Tábla / Király László
05. A nép / Petőfi Sándor
06. Kemény szél fúj… / Petőfi Sándor
07. Zúg Március / Utassy József
08. Nemzeti dal / Petőfi Sándor
09. Tavasz 1988 / Kartal Zsuzsa
10. Petőfi koszorúi / Babits Mihály
11. Átpingált Március / Döbrentei Kornél
12. Himnusz-töredék / Juhász Ferenc
13. Hozz egy szál virágot / Dinnyés József
14. Jelképek / Dinnyés József
15. Szabadság, szerelem / Petőfi Sándor
.
II.  NÉPZENE, VILÁGZENE
.
huszárgyere_huszárgyerek_tékaHuszárgyerek, huszárgyerek
magyar katonadalok [az 1848-as szabadságharc emlékére]
Téka (együttes)
Téka Alapítvány, 2001
.
A Téka együttes, mely 1976-ban alakult Budapesten, hangszeres magyar népzenét játszik, autentikus stílusban, az eredeti hangzásvilág megőrzésére és megismertetésére törekedve. Nevük is e cél jegyében fogant. A katonadalok szövegei a nép ítéletét tartalmazzák a korról, – tartja az etnográfia. Mint szövegműfaj, a török világ vitézi énekeinek folytatása. Kezdete talán az osztrák-magyar állandó hadsereg létesítése (1715) körül van. A szövegek túlnyomóan a bánat hangján tartalmazzák a kényszerű katonáskodás lírai reflexióit a tavaszi sorozástól (regrutanóták) a laktanyai kiképzésen át (menetdalok) a leszerelésig, általában az otthontól való elzártság panaszával. Zenei szempontból nem önálló kategória, hanem egyéb dallamok átszövegezése; egyetlen zenei szerepe, hogy 1914-től az új stílusnak óriási fellendülést adott, mint legnépszerűbb téma.
.
Tartalom
1. Verbunk (Szék)
2. Verbuválnak Szék városán
3. Köszönöm édesanyámnak (széki keserves)
4. Búra termett idő (kuruc dalok)
5. Kerek az én szűröm alja (dudanóták)
6. Kapitány úr azt mondja a bakának (Alföld)
7. Felkötöm a kardot (Csík megye)
8. Huszárgyerek, huszárgyerek

***

megütik-a-dobotMegütik a dobot
1848-49 az énekes és hangszeres népzenében
Egyszólam & Kalamajka (együttes)
Etnofon Records, 1998
.
Nem túl gyakori, ám annál nemesebb az a kezdeményezés, amit az Egyszólam és a Kalamajka együttes vállalt magára. Elhatározták ugyanis, hogy a magyar történelemből már jól ismert 1848-49-es eseményekhez kapcsolódó dalokat összegyűjtik, s egy albumon teszik hallhatóvá. Mivel nagy jelentőséget tulajdonítanak a kollektív népi emlékezetnek, a dalnak, a mondának és más folklór jellegű alkotásoknak is. Így került be a repertoárba a korabeli kéziratokból, gyűjteményekből, Káldy Gyula, Kálmány Lajos, Volly István, Mathia Károly, Dégh Linda, Ortutay Gyula és Katona Imre példatáraiból, a népzenei és néprajzi szakirodalomból, valamint mai gyűjtésekből merített adathalmaz. A szabadságharc énekes és hangszeres népzenéjének valamennyi rétege megszólal, a legarchaikusabb dallamoktól az újabb keletkezésű dalokig. A nemes, egyszerű és tiszta muzsikára vágyó zenekedvelők, a hagyományos kultúrákat kutató szűkebb szakmai réteg, s a magyar kultúra iránt érdeklődő külföldiek számára egyaránt élvezetes és tanulságos ez a hanganyag.
.
Tartalom
01. Bécs várostól, nyugatról keletre
02. Ütik a rézdobot
03. Jön Kossuth, jön
04. Kossuth-nóta
05. Kossuth Lajos azt üzente
06. Kossuth Lajos a vezér
07. Este későn megperdítik a dobot
08. Azt beszélik oda föl
09. Megtanultam tótul, svábul
10. Kossuth izenete eljött
11. Erdély körül van kerítve
12. Rákóczi induló, féloláhos és verbunk
13. Gábor Áron rézágyúja
15. Krakowiak (a lengyel régió táncnótája)
16. Garibaldi nóták
17. Kun verbunk
18. Áldja meg az Isten azt az édesanyát
19. Kispejlovam megérdemli a zabot
20. Ezernyolcszáznegyvennyolcban

***

nótafa1Nótafa I.
Népdaltanulás népzenekari kísérettel 5-8.osztály
Pécsi Géza – Uzsalyné Pécsi Rita
Kulcs a Muzsikához Kiadó, 2002
.
Az első olyan összeállítás, amely segítséget kíván nyújtani a javasolt és szabadon választható népdalok csoportos és egyéni daltanulásához, a népdal megszerettetéséhez, a közös dalkincs kialakításához, az énekórák, baráti összejövetelek hangulatossá tételéhez, és az önműveléshez. A lemezek szerkezete egységes: a BEMUTATÓ + ÖNÁLLÓ HANGSZERES KÍSÉRET címszó alatt minden népdal előtt két track szám található: a páratlanon énekessel és kísérettel szól a népdal, a páros track számon pedig csak a bevezető zene és a versszakok számának megfelelő, az éneklést segítő hangszeres kíséret szól. (karaoke). A csak BEMUTATÓ címszóval jelzett dalok után önálló hangszeres kíséret nincs.
.
Tartalom
01-02. A, a, a, a farsangi
03-04. Ablakomba, ablakomba
05-06. A citrusfa
07-08. A csitári hegyek alatt
09-10. A jó lovas katonának
11-12. A juhásznak jól van dolga
13-14. Által mennék én a Tiszán
15-16. Csillagok, csillagok
17-18. Csínom Palkó
19-20. Erdő, erdő, de magos a teteje
21-22. Erdő, erdő, erdő
23-24. Érik a szőlő
25-26. Felülről fúj az őszi szél
27-28. Hej, halászok, halászok
29-30. Hull a szilva a fáról
31-32. Kecskemét is kiállítja
33-34. Két tyúkom tavalyi
35-36. Kossuth Lajos azt üzente
37-38. Madárka, madárka
39-40. Megyen már a hajnalcsillag
41-42. Most szép lenni katonának
43-44. Ősszel érik babám
45-46. Ritka kertben (Vietorisz-kódex)
47-48. Sárgul már a fügefa levele
49-50. Sej, Nagyabonyban
51-52. Summáját írom (Tinódi)
53-54. Süvegemen nemzeti szín rózsa (Fónagy)
55-56. Szépen úszik a vadkácsa
57-58. Te vagy a legény
59-60. Török bársony süvegem
61. A Vidróczki híres nyája
62. Ellopták a szívem (Pálóczy H.)
63. Magos a rutafa

III. GYERMEKDALOK, MESÉK
.
Háry_János_HalászJKodály Zoltán : Háry János
Zenés mesék – mesés zenék

Halász Judit
Hungaroton, 2004
.

Az opera meséjét – Tótfalusi István írásának felhasználásával – szerkesztette és elmeséli Halász Judit, akinek megint valami nagyszerű jutott az eszébe, a Zenés mesék – Mesés zenék sorozat. Klasszikus zenét próbál megismertetni és megszerettetni a gyerekekkel. Közreműködik: Sólyom-Nagy Sándo (Háry János) ; Takács Klára (Örzse, a jegyese) ; Sudlik Mária (Császárné) ; Póka Balázs (Napóleon) ; Mészöly Katalin (Mária Lujza, Napóleon felesége) ; Gregor József (Öreg Marci, császári kocsis) ; a Magyar Állami Operaház Ének- és Zenekara (karigazgató: Nagy Ferenc) ; a Magyar Rádió és Televízió Gyermekkórusa (karigazgató: Csányi László ; Vezényel: Ferencsik János
.
Tartalom: 
01. Kezdődik a mese (zenekar) Egyszer volt, hol nem volt…
02. Hát, hogy elejin kezdjem
03. Dal. -Piros alma- (Háry, Örzse)
04. Váltom az őrt, mondja, hogy baj van odaát
05. Bordal. – Ó, mely sok hal…- (Marci)
06. Na, ez jól esett!
07. Kettõs. -Tiszán innen, Dunán túl…- (Háry, Örzse)
08. Jó dolgunk volt a bécsi Burg várában
09. Dal. -Ku-ku-ku-kuskám- (Mária Lujza)
10. Ebelasztin báró dúlt-fúlt
11. Bécsi harangjáték (zenekar)
12. Amíg a császárnéval a recipéről váltottam a szót
13. Dal. Haj, két tikom (Örzse)
14. De aztán Ebelasztin mégiscsak előhozakodott a farbával
15. Kórus. – Sej, besoroztak, sej, besoroztak…” -Sej, Nagyabonyban csak két torony látszik
16. Háry teletöltötte a poharát
17. Napóleon csatája (zenekar)
18. A nap megállt fölöttünk bámulni a csodát
19. Dal. -Ó, te vén sülülülü-(Napóleon)
20. Én meg utasítottam Krucifix kapitány urat
21. Toborzó.-A jó lovas katonának…- (Háry, kórus)
22. Ahogy ott ropom a Lujzával
23. A kis hercegek bevonulása (zenekar)
24. Na de hol is hagytam el?
25. Kettős kórussal. -Gyújtottam gyertyát a vőlegénynek-(Császárné, Mária Lujza, kórus)
26. Másnap a legnagyobb szálában ebédre terítettek
27. A kis hercegek bevonulása (zenekar)
28. Gyertek csak, mondta a császár, köszönjetek szépen Háry bácsinak
29. Gyermekkórus. -Ábécédé, rajtam kezdé
30. Hanem te fiam, mintha nem volnál elég vidám
31. Dal. -Szegény vagyok, szegénynek születtem-(Örzse)
32. Mán ha odamész – mondok – várj egy kicsinyég
33. Dal. -Felszántom a császár udvarát- (Háry)
34. Végre hazaértünk, megtartottuk a lagzit
35. Intermezzo (zenekar)

***

jönnek_a_huszárokJönnek a huszárok
mesék, játékok, ünnepek, mulatságok

Kolompos (együttes)
Kolompos Kkt., 2003
.
A Kolompos együttes az előző CD sikereire alapozva folytatja gyermekeknek szánt meselemez-sorozatát. Az együttes magyar népzenét játszik. Céljuk megszerettetni a legkisebbekkel is zenei és táncos hagyományainkat. Ennek érdekében dolgozták ki azt a módszert, mellyel játékos formában a kicsik szívébe, lelkébe lopják be a népzene szeretetét. Remélik, hogy mindez nem múlik el nyomtalanul, a gyerekek később tudatosan, gondolkodva fogják a megfelelő helyére tenni értékrendjükben népi hagyományaink színes, gazdag sokaságát. S értékrendjük „rendezgetésében” a szeretet és nem az elutasítás lesz a vezérlő elv. Hogy ez így legyen, ennek érdekében alakítják zenei összeállításaik hangulatát, hangszerelését a gyermekek számára érthető, elfogadható formára.
.
Tartalom
01. Ébresztő!
a. Jó reggelt, kutyák, macskák, egerek!
b. Mély kútba tekinték…népdal
02. Megy a kocsi Valkóra…
03. Regölés
04. Gergely járás
05. Jönnek a huszárok!
06. Kalotaszegi muzsika!
07. Verbuválás
08. Ide lábam, ne oda…
09. Hull a szilva a fáról
10. Altató!

***

IV. KOMOLYZENE
.
Cziffra_Gyorgy_Cziffra_Edition_CD1Cziffra Edition Vol.1
Franz Liszt
Georges Cziffra, piano
EMI Classic
.
A Funérailles = Temetés (2. track) Liszt Ferenc zongoraműve, a Költői és vallásos harmóniák (S.173) című sorozat hetedik darabja. 1850–52 körül keletkezett, a végleges változat alcíme October 1849, és a komponista az 1848–49-es forradalom és szabadságharc bukása felett érzett fájdalom hatására írta. Liszt Ferenc egyik levelében úgy említi a Funérailles-t, mint Vörösmarty Mihály hozzá írt, Liszt Ferenchez című ódájára („Hírhedett zenésze a világnak…”) adott válaszát (a Hungariával együtt). A felsoroltakon kívül a mű anyaga is egyértelműen magyar vonatkozásáról tanúskodik.
.
Tartalom
01. Sonate en si mineur
02. Funérailles (Harmonie poétiques et religieuses, nr.7)
03. Waldesrauschen : (Dans les bois) Étude de concert nr.1
04. La Campanella, grande étude d’aprés Paganini
05. La Chasse, grande étude d’aprés Paganini
06. Marche nuptiale sur des thémes du „Songe d’une nuit d’été” de Mendelssohn

***

hazám_nemzetiHazám!
Nemzeti zenei különlegességek (1848-1938) : archív felvételek

Musica Hungarica Művészeti Kft.
.
Különleges “zenei múzeumot” tarthat a kezében a hallgató. A XIX. század végén és a XX. század elején született nemzeti érzelmű zenedarabokból válogatott a kiadó, méghozzá az adott szerzemény első lemezfelvételéből. A sokszor már hallgathatatlan, sérült bakelit lemezeket Molnár Tibor gyűjtötte és restaurálta – mesterien. A lemez legrégebbi felvétele a Magyar Hősök induló, amelyet a Betafon Records készített 1908-ban. Sokak kedvence volt a fiatal Honthy Hanna, Kalmár Pál, Weyegand Tibor vagy a Chapi zenekar, Magyari Imre és cigányzenekara. Valódi nagyságok szerepelnek még a lemezen, mint például Dohnányi Ernő, Vassy Viktor, Fricsay Richárd. A felvételek újbóli közreadásával a cél az értékmentés volt – függetlenül politikától, felekezettől – a magyar történelem és kultúra egy-egy darabjának megörökítése és bemutatása. A mellékelt szöveggyűjtemény segítségével megtanulhatók az egykor oly népszerű dalok. Igazi technikai bravúr az Árpád apánk induló, amelyet 1936-ban véstek bakelit lemezre, s melynek dalszövege nagyrészt mára feledés homályába veszett. Most, 64 év múltán a Magyar Rádió 22-es stúdiójában Molnár Tibor és Szita István hangmérnökök az akkori hangtechnikával vették fel az akkori zene mellé illesztve Éliás Tibor előadásában az éneket. A lemez néhány mai felvételt is tartalmaz, mintegy kontrasztot mutatva az akkori és a mai hangzás között. Hisszük és reméljük, hogy gyűjteményünkkel sikerül hozzájárulni az elmúlt korok hangulatának bemutatásához, értékeinek továbbörökítéséhez, s talán felhasználható zeneszámokat találhat a kedves hallgató egyes ünnepeink méltó és korhű megünnepléséhez.
.
Tartalom
01. Rákóczi induló / Liszt Ferenc
02. Magyar Hősök induló / Dezséri Bachó István
03. Magyar Népdal: Kossuth Lajos azt üzente
04. Klapka induló / Egressy Béni
05. Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos / Lányi Ernő
06. Magyar hiszekegy / Papp Váry Elemérné-Szabados Béla
07. Talpra magyar / Huszka Jenő ; Petőfi Sándor
08. Lovassági induló / Vitéz Náray Antal-Vitéz Somogyváry Gyula
09. Szózat / Egressy Béni
10. Szent László Himnusz / Vitéz Major István
11. Ott ahol zúg az a négy folyó / Dr. Kiss-Angyal Ernő
12. Erdélyország azt üzente (Székely menetinduló) / Huszár Imre
13. Székely Himnusz / Mihalik Kálmán- Dr. Csanády György
14. Hazádnak / Erdélyi Mihály
15. Vértől pirosló ősi kard / Huszka Jenő- Szilágyi László
16. Árpád Apánk induló / Barna Izsó
17. Cserebogár / Petőfi Sándor
18. Rákóczi megétérése / Kacsóh Pongárc
19. Magyarok szép hazája / Dr Sándor Jenő
20. Háry János-Toborzó / Kodály Zoltán
21. Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország
22. Bánk Bán Hazám, Hazám / Erkel Ferenc
23. Himnusz / Erkel Ferenc

***

Liszt_Late_worksLate Works
Franz Liszt
Selmeczi György,  Camerata Transsylvanica
BMC, 2001
.

A lemezen szereplő (6-12.track) a Magyar történelmi arcképek = Hungarian historical portraits (németül Historische Ungarische Bildnisse) Liszt Ferenc S. 205-ös műjegyzékszámú zongoradarab-sorozata. E zongoraciklus Liszt utolsó befejezett műveinek egyike. Zenébe öntött magyar panteon, amelyben a komponista, a magyar történelem és kultúra néhány jelentős alakjának (sorrendben Széchenyi István, Eötvös József, Vörösmarty Mihály, Teleki László, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Mosonyi Mihály) a zenei arcképét festette meg. Valamennyi zongoradarab a gyász hangulatát, karakterét hordozza. Többnyire Liszt generációjához tartoztak, s legtöbbjüket Liszt személyesen is ismerte, sőt egyikükkel-másikkal baráti kapcsolatban is állt. Liszt az eredeti kéziratába beírt néhány hangszerelési utalást, s az a tény, hogy egyik tanítványa, Arthur Friedheim még a mester életében meghangszerelt néhány tételt, azt bizonyítja, hogy Liszt előtt valószínűleg zenekari mű lebeghetett távolabbi célként. Selmeczi György (zeneszerző, karmester, zongoraművész) nem tesz mást tehát, mint ezt a látens zenekari jelleget tárja fel, méghozzá igen hatásosan, a zenekar hangzó tömegeinek olykor sokkolóan hirtelen és kontrasztos váltakoztatásával. Zenekarra hangszerelte és vezényel Selmeczi György.
.
Tartalom
01. Csárdás obstiné
Quatre valses oubliées
02. Premiére valse oubliées
03. Deuxiéme valse oubliées
04. Troisiéme valse oubliées
05. Quatriéme valse oubliées
Hungarian historical portraits
06. István Széchenyi
07. József Eötvös
08. Mihály Vörösmarty
09. László Teleki
10. Ferenc Deák
11. Sándor Petőfi
12. Mihály Mosonyi
13. Csárdás macabre

***

Magyar_verbunkos_zene2Magyar verbunkos zene
Molnár Pál, Lavotta Kamarazenekar
Lavotta Alapítvány, 2005
.
A XVIII. század közepétől kialakuló új zenei stílus – a verbunkos – többirányú előzményhez és hatáshoz vezethető vissza. A német „Werbung”-ból származó verbunkos szó katonatoborzást, verbuválást jelent. zenés, táncos mulatozással verbuválták az önkénteseket. Gyakoriak voltak a zajos felvonulások és a szólótáncot kiegészítő körtáncok. A verbunkos zene eredete átjárta Európát. Gyökerei megtalálhatóak a határainkon túl is. A verbunkos, amelyet nemzetünk egyszerűen „magyar”-nak nevezett, elsősorban hangszeres zene, azonban az énekes formája is kedvelt volt. („Kossuth Lajos azt izente…”)
.
Tartalom
01. Kesergő / Bihari János
02. Adagio c-moll / Lavotta János
03-11. Az intézett veszedelem / Csermák Antal
12-17. Első magyar társastánc / Rózsavölgyi Márk
18. Hódolat Kazinczy Ferenc szellemének (zongorára) / Mosonyi Mihály
19. Hódolat Kazinczy Szellemének (zenekari változat) / Mosonyi Mihály
20-25. Tisztulás ünnepe az Ungnál 886-ik esztendőben (kantáta) / Mosonyi Mihály

***

magyar_verbunkos_zene1Magyar verbunkos zene
Molnár Pál, Lavotta Kamarazenekar
Lavotta Alapítvány, 2006
.
A lemezen a sátoraljaújhelyi Lavotta János Kamarazenekar hallható, melyet 2005.március 15-én adott Gyulán, az Erkel Ferenc Társaság XVI. történelmi hangversenyeként. A Lavotta Kamarazenekar tagjai hangszeres tanárok, magas osztályú növendékek, valamint zenei pályán tanuló diákok Zemplén térségéből. Legfőbb céljuk, hogy megismertessék, népszerűsítsék a 19.századi magyar verbunkos-zenét. A kamarazenekar megalapítása óta művészeti vezetője, koncertmestere: Dombóvári János. Vezényel: Molnár Pál
.

Tartalom
01. Homoródi nóta / Lavotta János
02-07. Hat magyar tánc / Csermák Antal
08. Zongoraverseny / Mosonyi Mihály
09. Régi magyar táncok / Farkas Ferenc
10-14. Divertimento Op. 20 /Weiner Leó
15. Damjanich-induló / Müller József-Allaga Géza

***

Liszt_marchesIndulók
Liszt Ferenc
Hungaroton, 1995
.
A hangfelvételen Liszt Ferenc által írt indulók szerepelnek fúvós zenekari hangszerelésben.
Vezényel Dohos László, Marosi László. Közreműködik a Magyar Honvédség Központi Fúvószenekara
.
Tartalom
01. March from Mazeppa = Induló a Mazeppa c. szimfónikus költeményből / hangszerelte Dohos László
02. Ungarischer Geschwindmarsch = Magyar gyorsinduló / hangszerelte Dohos László
03. Huldigungsmarsch = Hódolati induló / hangszerelte Marosi László
04. Marsch der Kreuzritter = Kereszteslovagok indulója / hangszerelte Marosi László
05. Ungarischer Sturmmarsch = Magyar roham induló / hangszerelte Hidas Frigyes
06. Zweiter Festmarsch = Második ünnepi induló / hangszerelte Dohos László
07. Hungarian March = Schubert magyar indulója / hangszerelte Marosi László
08. Rákóczi March = Rákóczi-induló / hangszerelte Hidas Frigyes

***

Liszt_Master_and_MagicanMaster and Magican 9.
Liszt Ferenc
Sony Classical, 2011
.
A lemezen szereplő Rákóczi-induló (2.track)  Liszt Ferenc (1811-1886) életét szinte végigkíséri. Ahogy a XIX-XX. századi magyar zeneszerzők, úgy ő is, ha zenéjében a magyar függetlenséget, hazaszeretetet kívánta megjeleníteni, akkor egy rövid dallamfoszlányt, vagy hosszabb idézetet szőtt műveibe a Rákóczi-indulóból (pl. a Koronázási misébe, vagy éppen ellenkező előjellel a Szabadságharc bukása után keletkezett és a szabadság gyászzenéjeként megalkotott Funérailles-ba). Ismeretes, hogy a Rákóczi-induló hallatlan sikerű előadása után a díszmagyarban játszó Lisztnek néhány magyar főúr nemesi díszkardot nyújtott át 1840. január 4-én. 1853-ban a máig legjátszottabb változat, a XV. Magyar rapszódia is elkészült, aminek a berlini Schlesinger volt a kiadója. Liszt nem kevesebb, mint kilencféle változatban adta közre a Rákóczi-indulót élete során, nyilván azért, mert azt életműve egyik legfontosabb részének tartotta.
.
Tartalom
01. Hungarian Rhapsodies S.244 : No.13 in A minor / előadó Arcadi Volodos, piano
02. Hungarian Rhapsodies S.244 : No.15 in A minor „Rákóczy March” / előadó Arcadi Volodos, piano
03. Hungarian Rhapsodies S.244 : No.17 in D minor / előadó Sviatoslav Richter, piano
04. Hungarian Rhapsodies S.244 : No.19 in D minor / előadó Vladimir Horowitz
05. Rhapsodie espagnole S.254 / előadó Evgeny Kissin, piano
06-17. Hexaméron S.392 / előadó Raymond Lewenthal

***

nemzeti_lobogó_alattNemzeti lobogó alatt
Fúvószene ünnepi alkalmakra
Himnusz, Szózat, indulók, fanfárok, koszorúzó zenék

Jakab Gedeon, Pesterzsébeti Városi Fúvószenekar
Harmónia Bt.
.
A lemez zenei anyagát állami iskolai ünnepségek, valamint egyéb rendezvények zenei kiszolgálására, hazai és külföldön élő magyar közösségek számára ajánlható.
.
Tartalom
INDULÓK
01. Népi dallamokból: Rákóczi induló
02. Klapka induló / Egressy Béni
03. Hunyadi induló / Erkel Ferenc
04. Kossuth induló / Müller József
05. Fejérváry induló / Müller János
06. Magyar Díszmenet induló / Kraul Antal
07. László Király induló / Dávid Péter
08. Delegció induló / Lehár Ferenc
09. Magyar vér induló / Fricsai Richárd
10. I. honvéd gyalogezred induló / Fricsai Richárd
11. Katonavér induló / Pécsi József
12. Szamosmenti induló / Borsay Samu
13. Losonci induló / Lehár Ferenc
14. Magyar Lovassági induló / Figedy Sándor
HIMNUSZ
15. Magyar Himnusz (B-dúr) / Erkel Ferenc
SZÓZAT
16. Szózat (B-dúr) / Egressy Béni
KOSZORÚZÓZENE
17. Kossuth emlékére (március 15-re) / Pécsi József
18. Honfi dal (október 6-ra, 23-ra) / Doppler – Dohos
FANFÁROK
19. Felhívójel
20. Ünnepi szignál
21. Il Silenzio
22. Ébresztő jel
23. Takarodó

***

Liszt_Symphonic_poemsSymphonic Poems 3.
Liszt Ferenc
Joó Árpád, Budapest Symphony Orchestra
 Hungaroton, 1994
.
A lemezen szereplő Hősi sirató (francia címe Héroïde funèbre) (1.track) Liszt Ferenc szimfonikus költeménye, a nyolcadik a műfajban. A darab első változatát 1848–1850-ben írta, a végső munkálatokat 1854-ben fejezte be. A Párizsban élő fiatal Liszt Ferenc erősen szimpatizált az 1830-as forradalmi eseményekkel, lelkesítették a történtek, és elhatározta egy „forradalmi szimfónia” megírását. A tervezett műből csak vázlatok maradtak fenn. A komponálás újbóli gondolata a 48-as forradalmak hatására merült fel benne. A magyar forradalom híre fellelkesítette, a szabadságharc bukása pedig elkeserítette. Ennek hatására írta meg Funérailles (Temetés) című zongoradarabját és a Hősi siratót is. Liszt zenéje 1848-at, a magyar hősöket, a vértanúkat siratja, ennek megfelelően gyászinduló, amelynek műfaji elődje Beethoven 3., Eroica szimfóniájának lassú tétele. A lemezen szereplő Hungaria (3.track) Liszt Ferenc kilencedik szimfonikus költeménye.
.
Tartalom:
01. Héroide funebre
02. Hungaria
03. Hamlet

***

Kossuth_BartókSymphonic Works I. /1
Zenekari művek I. : Bartók összkiadás
Bartók Béla
Hungaroton, 2000
.

A korongon szereplő Kossuth, Symphonic Poem, DD 75a (1.tack) a „Kossuth-szimfónia” 1903-ban keletkezett, és maga Bartók Béla sorolta be szimfóniai költeménynek. Az ifjú Bartók Richard Strauss művei után Liszt Ferenc és Erkel Ferenc hagyományainak folytatására vállalkozott, amely elhatározása nem kizárólag zenei ösztönzésből, hanem a kor politikai közhangulatának hatására jött létre. A millennium utáni függetlenségi hullám akkor érte el tetőpontját Magyarországon. A közvélemény magyarságot követelt minden téren. Keletkezési körülményeiről még annyit, hogy indítékai közt szerepelhetett az 1902-es Kossuth-centenárium is: a nagy államférfi születésének 100. évfordulója. Bartók a magyar függetlenség jelképét Kossuth Lajos alakjában látta. Szimfóniai költeményéhez a zeneszerző a következő magyarázatot fűzte: „A magyar történelemben 1848 egyike a legnevezetesebb esztendőknek: ekkor tört ki a magyar szabadságharc: élet-halál küzdelem, melynek célja volt véglegesen megszabadulni az osztrákok és a Habsburg-dinasztia uralma alól. A forradalom vezetője, lelke Kossuth Lajos volt. – 1849-ben az osztrákok látván, hogy a magyar csapatokkal szemben egyre-másra vereséget szenvednek, segítségül hívták az oroszokat, kiknek sikerült a magyar hadsereget teljesen legyőzniük. Így látszólag örökre megsemmisült a magyar államiság. Ezek az események szolgálnak a szimfóniai költemény programjának alapjául. A mű tíz, egymással szorosan összefüggő részből áll, melynek mindegyikét a kezdetén levő felirat magyarázza.”
.
Tartalom
01-10. Kossuth, Symphonic Poem, DD 75a = Kossuth – szimfónikus költemény / vezényel György Lehel, Budapest Symphony Orchestra
11-12. Two Portraits Op.5 Sz-37 = Két arckép / vezényel Miklós Erdélyi, Budapest Philharmonic Orchestra
13-14. Two Pictures, Op.10 Sz-46 = Két kép / vezényel Miklós Erdélyi, Budapest Philharmonic Orchestra
15-18. Four Pieces, Op. 12 Sz.51 = Négy zenekari darab / vezényel Miklós Erdélyi, Budapest Philharmonic Orchestra

 ***

történelmi_magyar_indulókTörténelmi magyar indulók : XVIII-XIX. század
Honvédség Központi Fúvószenekara
Hungaroton, 1994
.
Az indulók a karmesterek hangszerelésében hangzanak el.
Vezényel és hangszerelte:
Marosi László (1, 5-7, 9-11, 16.mű. )
Dohos László (2-3, 12-13, 15.mű)
Geiger László (4, 8, 14.mű)
.
Tartalom
01. A császári-királyi 34. számú Esterházy Antal nevét viselő magyar sorgyalogezred indulója : 1783 / Joseph Haydn
02. A császári-királyi 12. számú Nádor-huszárezred indulója :  1805 / Hertelendi Gábor
03. A magyar nemesi felkelő sereg indulója : 1809 / Kisfaludy, Sándor
04. A császári-királyi 2. számú I. Sándor orosz cár nevét viselő magyar gyalogezred indulója : 1812 / Louis Luc Loiseau de Persuis
05. A császári-királyi 51. számú miháldi báró Splényi Gábor nevét viselő erdélyi-magyar sorgyalogezred indulója : 1815 / Frigyes Starke
06. A császári-királyi 12. számú Nádor-huszárezred indulója : 1818 / Georg Druschetzky
07. Magyar induló : 1829 / József Reznicek
08. Búcsú Pozsonytól – induló : 1830 / János Zaitz (Zaytz), János (Giovanni)
09. Magyar induló, Op.1 : 1836 / Gungl József
10. Magyar gránátosok indulója : 1840 / ismeretlen szerző
11. Induló magyar dallamokból : 1844 / Ferenc Massák
12. Kossuth-induló : 1847 / Doppler, Ferenc
13. A pápai nemzetőrség első indulója, Op.15 : 1848 / János Proszt
14. Az aradi önkéntesek indulója : 1848 / Antal Siposs
15. Az erdélyi hadsereg német légiójának indulója :1849 / ismeretlen szerző
16. Görgey-induló : 1849 / Marosi László; Tasner Antalné
.

V. IRODALMI FELVÉTELEK : VERSEK, KÖLTEMÉNYEK, PRÓZA

.
föltámadott_versek_dokumentumokFöltámadott…
versek és dokumentumok, 1848
Hangadó CD Kiadó
.
Az irodalmi összeállítás a magyar polgári forradalom és nemzeti szabadságharc emlékét megörökítő nevezetes alkotások és kisebb részben dokumentumok hangzó “antológiája”. Hallható a CD-n a 12 pont mellett Petőfi március 15-i napokat tárgyaló naplójának részlete, néhány forradalmas verse (Nemzeti dal; Föltámadott a tenger), azután Arany János, Vörösmarty Mihály, Gyulai Pál, Tompa Mihály, Vajda János, Ady Endre egy-egy költeménye, illetve Kossuth Lajos Kétszázezer honvédet! című nevezetes országgyűlési beszédének némely passzusa -Solténszky Tibor szerkesztésében és nagy színészeink, mint Bitskey Tibor, Gáspár Sándor, Kaszás Attila, Kaszás Gergő, Papp Zoltán, Rudolf Péter, Sinkovits Imre előadásában.

.
Tartalom
01. Napló (részlet – 1848.március 17.) / Petőfi Sándor ; előadó Kaszás Gergő
02. A 12 pont (1848.március 11.) / előadó Bitskey Tibor
03. Nemzeti dal (1848.március 13.) / Petőfi Sándor ; előadó Sinkovits Imre
04. Föltámadott a tenger (1848.március 27-30.) / Petőfi Sándor ; előadó Sinkovits Imre
05. Szabad sajtó (1848.március 15-16.) / Vörösmarty Mihály ; előadó Rudolf Péter
06. A szabadsághoz (1848.március) / Petőfi Sándor ; előadó Kaszás Attila
07. Kétszázezer honvédet (részletek – 1848.július 11) / Kossuth Lajos ; előadó Papp Zoltán
08. Nemzetőr dal (1848.április) / Arany János ; előadó Gáspár Sándor
09. Kiáltvány a magyar néphez (részletek -1848.szeptember) / Kossuth Lajos ; előadó Papp Zoltán
10. Mit csinálunk (1848) / Arany János ; előadó Gáspár Sándor
11. A vén zászlótartó (1848.október 17-22.) / Petőfi Sándor ; előadó Rudolf Péter
12. Európa csendes, újra csendes (1849.január) / Petőfi Sándor ; előadó Bitskey Tibor
13. Csatában (1848.március 2-3.) / Petőfi Sándor ; előadó Rudolf Péter
14. Rásüt az esthajnal (1849) / Arany János ; előadó Gáspár Sándor
15. Négy nap dörgött az ágyú (1849.február 10-15.) / Petőfi Sándor ; előadó Kaszás Attila
16. Szörnyű idő (Mezőberény 1849. július 6-17.) / Petőfi Sándor ; előadó Bitskey Tibor
17. Világosnál (1849) / Gyulai Pál ; előadó Gáspár Sándor
18. Sárgultan áll (1849) / Tompa Mihály ; előadó Bitskey Tibor
19. Előszó (1850.telén) / Vörösmarty Mihály ; előadó Papp Zoltán
20. Koldus – ének (1850) / Arany János ; előadó Gáspár Sándor
21. A gólyához (1850) / Tompa Mihály ; előadó Kaszás Attila
22. A vén cigány (1854) / Vörösmarty Mihály ; előadó Rudolf Péter
23. Évnapra (1850.márc.15) / Arany János ; előadó Kaszás Gergő
24 A virrasztók (1857) / Vajda János előadó Rudolf Péter
25. Október 6 (1898) / Ady Endre ; előadó Kaszás Attila
26. A márciusi naphoz (1910) / Ady Endre ; előadó Papp Zoltán

***

Petőfi_SándorPetőfi Sándor versek
Hungaroton, 1998
.
Verses összeállítás a Magyar költők című sorozatban több előadó közreműködésével.

Tartalom
01. A borozó / előadó Papp Zoltán
02. Jövendölés / előadó Papp Zoltán
03. A virágnak megtiltani nem lehet… / előadó Papp Zoltán
04. Füstbe ment terv / előadó Kútvölgyi Erzsébet
05. Egy estém otthon / előadó Lukács Sándor
06. A négyökrös szekér / előadó Horváth Ferenc
07. Csokonai / előadó Papp Zoltán
08. Pató Pál úr / előadó Lukács Sándor
9. Hazámban / előadó Papp Zoltán
10. Az alföld / előadó Bessenyei Ferenc
11. A Tisza / előadó Hegedűs D. Géza
12. A puszta, télen / előadó Gáti József
13. Szülőföldemen / előadó Básti Lajos
14. Itt van az ősz, itt van újra / Hegedűs D. Géza
15. A bánat? egy nagy óceán / előadó Csomós Mari
16. Sors, nyiss nekem tért… / előadó Sztankay István
17. Dalaim / előadó Papp Zoltán
18. Szabadság, szerelem / előadó Papp Zoltán
19. Reszket a bokor, mert… / előadó Lukács Sándor
20. Beszél a fákkal a bús őszi szél… / előadó Bács Ferenc
21. Szeptember végén / előadó Gábor Miklós
22. Minek nevezzelek? / előadó Szacsvay László
23. Szeretlek kedvesem / előadó Tímás József
24. Arany Jánoshoz / előadó Papp Zoltán
25. Levél Arany Jánoshoz / előadó Sinkovits Imre
26. A XIX. század költői / előadó Balkay Géza
27. A kutyák dala / előadó Hegedűs D. Géza
28. A farkasok dala / előadó Hegedűs D. Géza
29. A nép nevében / előadó Kézdy György
30. Egy gondolat bánt engemet… / előadó Bessenyei Ferenc
31. Nemzeti dal / előadó Sinkovits Imre
32. Föltámadott a tenger / előadó Papp Zoltán
33. Csatadal / előadó Kertész Péter
34. Európa csendes, újra csendes… / előadó Bács Ferenc
35. Itt benn vagyok a férfikor nyarában / előadó Papp János
36. Pacsirtaszót hallok megint… / előadó Papp János
37. Szörnyű idő / előadó Balkay Géza

***

rendületlenülRendületlenül : Verses vallomás a hazáról
Sinkovits Imre
Hangadó Kiadó, 1997
.
Sinkovits Imre (a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész) verses hitvallása a hazáról..
.
Tartalom
01. Himnusz / Kölcsey Ferenc
02. Gondolatok a könyvtárban / Vörösmarty Mihály
03. Jóslat / Vörösmarty Mihály
04. A XIX. század költői / Petőfi Sándor
05. Mit csinálsz, mit varrogatsz ott? / Petőfi Sándor
06. Föltámadott a tenger / Petőfi Sándor
07. Nemzeti dal / Petőfi Sándor
08. A walesi bárdok / Arany János
09.A hazáról / Arany János
10. Piros gyász ünnepén / Ady Endre
11. Magyar Miatyánk 1919-ben / Somogyvári Gyula
12. Egy katona megy a hóban (részletek) / Vihar Béla
13. Bartók / Illyés Gyula
14. Egy mondat a zsarnokságról / Illyés Gyula
15. Lamentáció / Keresztury Dezső
16. Kortársaimnak / Keresztury Dezső
17. Idegszálaival a szél / Csóri Sándor
18. Szózat Vörösmarty Mihály

***

varietas_delectat5Varietas delectat 5.
Berzsenyi Dániel, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János
 Hungaroton, 2002
.
„Varietas dēlectat”, azaz a „Változatosság gyönyörködtet”: A Hungaroton által megjelentetett irodalm- verses sorozat című sorozat 5. része. Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz, Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vörösmarty Mihály: Szózat, Petőfi Sándor: Nemzeti dal, Arany János: Rendületlenül c. versei különböző a “legnagyobbak” előadásában.
.
Tartalom
01. A magyarokhoz (Romlásnak indult…) / Berzsenyi Dániel ; előadó Bessenyei Ferenc
02. A magyarokhoz (Romlásnak indult…) / Berzsenyi Dániel ; előadó Kohut Magda
03.A magyarokhoz (Romlásnak indult…) / Berzsenyi Dániel ; előadó Latinovits Zoltán
04. Himnusz / Kölcsey Ferenc ; előadó Kertész Péter
05. Himnusz / Kölcsey Ferenc ; előadó Gábor Miklós
06. Himnusz / Kölcsey Ferenc ; előadó Bessenyei Ferenc
07. Himnusz / Kölcsey Ferenc ; előadó Jancsó Adrienne
08. Szózat / Vörösmarty Mihály ; előadó Kállai Ferenc
09. Szózat / Vörösmarty Mihály ; Őze Lajos
10. Szózat / Vörösmarty Mihály ; előadó Szabó Gyula
11. Szózat / Vörösmarty Mihály ; előadó Somlay Artúr
12. Nemzeti dal / Petőfi Sándor ; előadó Szirtes Ádám
13. Nemzeti dal / Petőfi Sándor ; előadó Sinkovits Imre
14. Nemzeti dal / Petőfi Sándor ; előadó Hegedűs D. Géza
15. Nemzeti dal / Petőfi Sándor ; előadó Balkay Géza
16. Rendületlenül / Arany János ; Bánffy György
17. Rendületlenül / Arany János ; előadó Ladányi Ferenc
18. Rendületlenül / Arany János ; előadó Rajhona Ádám

 

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top