Gantner Antal

1945. július 15-én halt meg Sopronban Gantner Antal krónikás, fényképész, lapszerkesztő. Nagycenken született 1869. szeptember 6-án.

Kortársai soproni kuriózumként emlegették, hiszen a kaszinó ruhatárosaként kereste kenyerét, s közben a Kaszinó Egyesület könyvtárának történeti munkáit olvasta. Autodidakta helytörténészként kigyűjtötte Szinnyei József magyar írókról szóló lexikonából a soproni és Sopron vármegyei születésűeket, a könyvekből kicédulázta a fontosabb városi eseményeket, a hírlapokból kivágta a történeti cikkeket, valamint gyűjtötte a Sopronnal kapcsolatos könyveket is. Az 1910-es években maga is könyvkiadással kezdett foglalkozni, krónikás naptáraiban eseménynaptárat, valóságos várostörténeti kronológiát jelentetett meg. Gyűjtötte a várossal kapcsolatos képeket, s mint ügyes fényképész, maga is sorra készítette a lebontásra ítélt házakat, utcarészleteket megjelenítő fotóit. Képsorozatban mutatta be például a régi Városháza lebontásának folyamatát. Felvételeit az 1912-ben indított Dunántúli Tárogató című lapjában is közzétette. (A lap 1943-ig évente rendszeresen megjelent, 1930-tól Képes Dunántúli Tárogató címen.) Három legfontosabb kötete: az 1933-ban megjelent a Török-Tatár-Kuruc világ Magyarországon című munkája, az 1936-os A régi Sopron és az 1941-ben kiadott A soproni színház és színészet története. Munkásságának egyik legfontosabb érdeme, hogy a város és a megye mindennapjait jeleníti meg, ezzel „emberivé teszi a történelmet”. Kiadványai nem tudós értekezések, hanem a mai értelemben vett ismeretterjesztő munkák, melyeket a saját pénzén állított elő és terjesztett.

Átélte Sopron bombázását és a II. világháború befejezését is, majd közlekedési balesetben vesztette életét.

Irodalom:
Sarkady Sándor (szerk): Aranykönyv 2000. Sopron, Quint Reklámügynökség, 1999. p. 108.
Csatkai Endre: Gantner Antal (1869-1945). In: Soproni Szemle. 9. évf. 1-2. sz. (1995). p. 152-153.
Környei Attila: Gantner Antal (1869-1945). In: Nagycenki Krónika. 2. évf. 1. sz. p. 9-18.

Gantner Antal

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top