Guary Frigyes

Guari és felsőszelestei Guary Frigyes nyugállományú ezredes, császári és királyi kamarás a Sopron megyei Vágh községben született 1875. november 1-jén.

Négy évig tanult a soproni Bencés gimnáziumban. A Morva-fehértemplomi lovassági hadapródiskolában 1894. augusztus 18-án hadapród tiszthelyettesként végzett, és a császári és királyi 9. „Nádasdy” huszárezredhez kapott beosztást. Egy év múlva megkapta a hadnagyi kinevezést. A bécsi vívó tanfolyam után átkerült a császári és királyi 5. „Radeczky” huszárezred állományába, és Pozsonyban, majd Nezsiderben teljesített szolgálatot, mint szakaszparancsnok. Az uralkodó 1902-ben császári és kamarási címet adományozott részére, valamint Gyula nevű testvérének, a kapuvári főszolgabírónak.

A császári és királyi 3. „Hadik” huszárezredhez történt áthelyezése után Przemysliben, Jaroslavban állomásozott. Innen 1912-ben tért vissza ezredével Sopronba, mint utászszakasz parancsnok. A békeévek során kitüntették a Bronz Katonai Érdeméremmel, vörös szalagon. A háború elején, 1914. augusztus 1-jén léptették elő huszárkapitánynak. Ezredével folyamatosan Galíciában, az orosz fronton harcolt. A háború alatt teljesítményének elismeréseként a 3. osztályú Katonai Érdemkereszt hadidíszítményes kardos, a Bronz Katonai Érdemérem hadiszalagos, kardos és a Károly csapatkereszt kitüntetéseket kapta. 1917. szeptember 1-jén őrnagynak, 1918. február 1-jén alezredesnek léptették elő. Az olasz fronton Piavénél, a császári és királyi 12. huszárezred osztályparancsnokaként szolgált. A fegyverszünet után az ezreddel Aradra, a békehelyőrségbe ment vissza. Leszerelt és az ezred megszűnése után visszatért Sopronba. Jelentkezett a Nemzeti Hadseregbe. Rövid ideig Sopron vármegye alispáni hivatal katonai osztályán dolgozott, majd áthelyezték a megyei Testnevelési és Népgondozó Hivatal állományába. Ezredesnek 1921-ben lépett elő. A háború során szerzett betegsége többször kiújult, ezért főtanácsosként nyugdíjba helyezték.

Sopronban, a Rákóczi u. 1. sz. alatt egyedül élt, nem nősült meg. Nyugdíjasként a Vadásztársaság aktív tagja volt. Részt vett a Bajtársi Körök megmozdulásain. Sopronban hunyt el 1937. március 15-én.

Irodalom:

Hadtörténelmi Levéltár, Tiszti minősítési lap 6403.

Soproni Levéltár Halálozási anyakönyv 1937. év

Internet:

https://rabakozi-csaladfak.blog.hu/2018/03/27/nagyszabasu_guary-eskuvok_vagon

 

Az életrajzot Hegedűs Elemér olvasónk készítette, ezúton is köszönjük munkáját!

Guary Frigyes

könyv
192950db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1275db

vissza a teljes verzióra

to top