Hajnóczy Dániel

1690. április 9-én született Vágbesztercén Hajnóczy Dániel, neves soproni tanár, szónok. Tanult többek között Trencsénben, Zsolnán, Rozsnyón, Lőcsén, 1711-től Győrött, 1713-tól Sopronban. Sírfelirata szerint tizenegy iskolába járt.

1715-től Wittenbergben folytatta tanulmányait, bölcseletet és teológiát hallgatott. Az Evangélikus Líceum tanára lett, ahol matematikát, logikát, etikát, politikát, ökonómiát tanított. A rektor lányát, Deccard Katalint vette feleségül. Apósa után őt választották meg az iskola rektorának 1741-ben. Előterjesztést tett a fenntartótestület felé Desideria scholastica címen, az iskolaügyek szabályozásáról. Ezek az elvek hosszú ideig meghatározták az iskola életét, negyven éven át változatlanul életben voltak. Kortársai kora Cicerójának tartották, kiemelték klasszikus latinságát, versben és prózában egyaránt. Tagja volt a jénai latin társaságnak. Fiatalon hunyt el Sopronban 1747. március 2-án (más közlés szerint: 1747. febr. 26-án.) Gazdag életművet hagyott hátra. Hajnóczy Dániel széleskörű pedagógiai, irodalmi munkássága révén, méltán illesztik az Evangélikus Líceum 18. századi nagy rektorok sorába, Fridelius János, Deccard Kristóf, Ribini János mellé. Oertel János Gottfried mondott fölötte gyászbeszédet, apósa Deccard Kristóf írt róla halotti megemlékezést, a tanuló ifjúság is megsiratta, amely vers kéziratban maradt fenn az alábbi címen: “Szomoruságnak zászlaja, mellyet T. T. híres és Nemzetes Hajnóczi Dánielnek emeltek a Magyar nemzetből való tanítványok”. Sírkövét az evangélikus temető őrizte, majd a városi múzeumba szállították.

Egykori lakóháza a Templom utca 19-es szám alatt – a Hajnóczy-ház – az egyik legszebb, legarányosabb épület Sopron belvárosában. Az egyemeletes barokk lakóház az 1734-es telekkönyv szerint az ő tulajdonában volt, majd unokaöccse, Hajnóczy József (1750–1795) jogtudós, ügyvéd, királyi tanácsos, kamarai főtitkár, felvilágosult gondolkodó, a magyar jakobinusmozgalom egyik vezetője 1792-ben eladta az épületet, amelynek ettől kezdve sok tulajdonosa volt. A ház szinte valamennyi építészeti stílusból őriz emléket.

Irodalom:
Németh Sámuel: Hajnóczy Dániel. In: Soproni Szemle. 5. évf. 4. sz. (1941). p. 234–238.

Internet:
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Hozzáférés módja: http://mek.niif.hu/03600/03630/html/h/h07494.htm Letöltés ideje: 2016. 10. 12.
Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Hozzáférés módja: http://digit.drk.hu/?m=lib&book=3&p=1094 Letöltés ideje: 2016. 10. 12.

Hajnóczy Dániel

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top