Helytörténeti évfordulók: 100 évvel ezelőtt született Jéhn Antal

ja100 évvel ezelőtt született
Jéhn Antal
gyógyszerész

Jéhn Antal gyógyszerész családból származott. Apja, Jéhn Vilmos – miután beosztottként már 15 évet dolgozott a soproni Oroszlán gyógyszertárban –, 1893-ban engedélyt kapott az ötödik soproni patika megnyitására. Gyógyszertárát először Vöröskereszt néven a Rákóczi u. 49-ben nyitotta meg, majd 1903-ban került az Újteleki u. 54. sz. alá. A gyógyszertár neve később Arany Keresztre változott.
Jéhn Antal 1913. július 29-én született. A bencés gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Lelkes tagja volt az iskola cserkészcsapatának. Később, mint gyógyszerész is megmaradt a csapat öregcserkészének, és nevelte a cserkésztörvényekre a gimnázium fiataljait. 1935-ben kapott gyógyszerészi oklevelet Budapesten a Pázmány Péter Egyetemen, majd 1938-ban átvette apjától a gyógyszertárat. Felújítását maga tervezte meg. A patika homlokzatára Szakál Ernő Munkácsy-díjas szobrászművész készített domborművet, amely beteg gyermekének gyógyszert adó édesanyát ábrázol. A szobor csak a háború után került a gyógyszertár portáljára. Bent az officina világítótestének felirata: Salus rei publicae suprema lex (A közügyek előmozdítása a legfőbb törvény), Jéhn Antal gyógyszerészi hitvallására utalt.
1950-ben, az államosításkor, Jéhn Antalt az Oroszlán gyógyszertárba helyezték át vezetőnek. 1951-ben Győr-Sopron megye első főgyógyszerésze lett. Egy év után azonban visszajött Sopronba. Az Oroszlán gyógyszertárból ment nyugdíjba 1973-ban, de utána még húsz évig nyugdíjasként ott dolgozott, majd további öt esztendeig a helybeli Lőver gyógyszertárban készítette a gyógyszereket.
Anyanyelvén kívül beszélt németül, franciául, sőt a középiskolai latin tudását továbbfejlesztve, baráti körben gyakran tartott latin nyelven hosszú köszöntőt. A helybeli gyógyszertári asszisztensképző iskolában az intézet létrejöttétől kezdve több évtizeden át oktatta a latin nyelvet, és a hallgatók részére latin jegyzetet is összeállított.
A negyvenes években a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Sopron megyei szervezetének titkára volt. A gyógyszertárak államosítása idején a soproni gyógyszerészek több országos szakmai konferenciát szerveztek, s a szervezésből Jéhn Antal is kivette a részét. A Vöröskereszt vezetőségi tagjaként is dolgozott. Közreműködött a Patikamúzeum létrehozásában. Társszerzője volt A soproni múzeum gyógyszerészeti gyűjteménye c. füzetnek. Értékes családi iratait a Soproni Levéltár kezelésébe adta, így bocsátva azokat a kutatók rendelkezésére. Bélyeggyűjteményét a Pannonhalmi Bencés Főapátságnak adományozta. Egész életében lelkes híve volt a gyógyszertári gyógyszerkészítésnek. Orvosságaival sokszor tette olcsóbbá a betegek gyógyulását. A vasdiplomás gyógyszerész 2002. március 15-én hunyt el, 89 éves korában. Utódja nem maradt. A Jéhn gyógyszerészek: apa és fia összesen 120 esztendeig szolgáltak Sopronban. Az egykori gyógyszertár ma Than Károly nevét viseli.

Irodalom:
Gyermekét istápoló anya
Horváth Dénes: Jéhn Antal (1913–2002) In : Soproni Szemle 2002. LVI.évf. 3. szám p. 293-294.
Katona Csaba: Három forrás a Jéhn-család történetéhez Soproni Szemle 2004. LVIII. évf. 1. szám p. 51-61.
Katona Csaba: A Jéhn-család két nemzedéke Soproni Szemle 2003. LVII. évf. 3. szám p. 234-246.
Patikatörténet – Than Károly patika

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top