105 évvel ezelőtt született Magyar János

105 évvel ezelőtt született
Magyar János
erdőmérnök

1935-ben Sopronban erdőmérnöki oklevelet szerzett, majd uradalmi segéderdőmérnökként kezdte meg szakmai pályáját. 1936 és 1940 között az Egyetem Erdőrendezéstani Tanszékén és az Erdészeti Kutató Intézetben dolgozott. 1941-ben Gödöllőre ment, majd Budapesten az Erdőközpontban és a Földművelési Minisztériumban dolgozott különböző vezetői beosztásokban 1952-ig. 1952 és 1954 között az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) igazgatójává nevezték ki, ez az intézmény az ország egyetlen főhivatású erdészeti kutatóhelye volt.
Innen került Sopronba, az akkori Erdőmérnöki Főiskola Erdőrendezéstani Tanszékének élére. 1957 és 1960 között látta el az Erdőmérnöki Főiskola igazgatói feladatait, majd rektorhelyettessé választották. 1982-ben nyugdíjba vonult és főleg a tudományos utánpótlás nevelésével foglalkozott.

Egy legendás emlékű erdészgeneráció utolsó tagjainak egyike volt Ő. Egy életen át dolgozott a magyarországi erdőkért, és kutatta az erdők élővilágának titkait. Főleg az erdészeti faterméstani kutatásaival ért el új eredményeket. Kutatásai során kidolgozta a fatermési táblák alapkérdéseit, szerkesztésének metodikáját, feltárta hazai állományalkotó fafajaink valóságos termőhelyi szórásmezejét, új termőhelyi osztályozási módszert vezetett be, rámutatva a faállományok felsőmagasságának célszerű alkalmazására. Kutatásszervező, irányító munkájával kedvezően hatott a hazai erdészeti kutatás eredményességére és a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítására.

2006. január 17-én hunyt el. Halálával a magyar erdészeti gyakorlat, kutatás és felsőoktatás, valamint a Magyar Tudományos Akadémia kiemelkedő alakja távozott el, együtt gyászolta őt a hazai tudományos élet, az erdészek, az erdészeti kutatók és oktatók.

Irodalom:
Magyar Tudomány: a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. 2006/4. sz. 500. p
Gál János: Magyar János (1911-2006) élete és munkássága Sopron: NYME K., 2010 (Erdésznagyjaink arcképcsarnoka, 26.)

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top