Helytörténeti évfordulók: 110 évvel ezelőtt született Károlyi Zoltán

kz 110 évvel ezelőtt született
Károlyi Zoltán
hidrológus, a Fertő tó kutatója,
a műszaki tudományok kandidátusa

Károlyi Zoltán 1905. május 7-én született Pécsen született, de az ősrégi Thirring-családból származott. Nagyapja, Thirring Károly, az egykori líceum nagyhírű tanára volt, anyja, Thirring Matild, jónevű énekesnő, aki Szombathelyre ment férjhez. Középiskoláit itt végezte, kedves tanítványa volt a soproni származású Csatkai Józsefnek, aki a természetrajzot tanította. Mérnöki oklevelének megszerzése után Karlsruheban Rehbock professzor mellett dolgozott, majd 1938–1942 közt a Kapos szabályozási munkálatain vett részt. Sátoraljaújhelyre került, majd Győrben a vízügyi szolgálat irányítója lett.
Szakmai és kutató munkája mellett különös figyelmet fordított a Fertő vízháztartási kérdéseinek megoldására. Élénk nemzetközi kapcsolatot épített ki ezen a téren, és állandó tudományos érintkezésben állott Varga Lajossal biológiai, Breuer Györggyel főleg madártani és Mika Ferenccel halélettani kérdésekben. Évtizedes tapasztalatait a Vízügyi Szemle 1960-as évfolyamában foglalta össze ezzel a címmel: „A Fertő tó vízszint állandósítása, mint környéki hasznosításának általános követelménye”. A tudós szorgalmával és a mérnök gyakorlati hozzáállásával kutatta a folyómedrek és vízfolyások életének titkait. „A hordalékmozgató erő meghatározása természetes vízfolyásoknál” című művének eredményei alapján a műszaki tudományok kandidátusa lett.
1954 óta – hivatalos munkája közben – elszenvedett balesete után orvosai tanácsára a gyakorlati munkát a kutatómunkával cserélte fel, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetben dolgozott. A Fertővel kapcsolatos kérdések szinte egész életében kutatásai középpontjában álltak. Károlyinak köszönhető, hogy a Fertő tó hidrológiai kutatásának tárgykörét a Vízgazdálkodási Egyesület munkatervébe felvette, és megvalósult a tófenék részletes geodéziai felmérése az osztrák mérések kiegészítése érdekében. A szakirodalmat több mint 40 közleménnyel és dolgozattal gyarapította. Nevét nemcsak osztrák és cseh, de francia szakemberek is jól ismerték. Szerény, szeretetreméltó egyéniség volt. Fáradt szíve ellenére is lelkesen, fiatalokat megszégyenítő lendülettel dolgozott. Az ilyen csupa-lélek kutatók különleges egyéniségek: példaként állnak a hálás utókor előtt. Budapesten hunyt el 1966. február 10-én.

Irodalom:
Garád Róbert: Károlyi Zoltán (1905-1966) Soproni szemle, 1966. (20. évf.) 3. sz. p. 278.
Károlyi Zoltán: A Fertő és Hanság vízügyi kérdéseinek mai állása. In. Soproni szemle, 1957. (11. évf.) 1-2. sz. p. 34-43. old.
Károlyi Zoltán: A Hanság és a Fertő tó rendezési kérdéseinek fejlődése. In: Vízügyi Közlemények, 1955. (37. évf.) 3-4. sz. p. 291-332.
Károlyi Zoltán: A Fertő tó vízszint-állandósítása, mint a környék gazdasági hasznosításának általános követelménye. In: Vízügyi Közlemények, 1960. (42. évf.) 1. sz. p. 21-32.
Károlyi Zoltán: A Kisalföld vizeinek földrajza In: Földrajzi Közélemények, 1962. (86. (10.) köt.) 2. sz. p. 157-174, Teljes szöveg: www.foldrajzitarsasag.hu/kiadvanyok/foldrajzi-kozlemenyek
Vágás István: Dr. Károlyi Zoltán (1905-1966) centenárium In: Hidrológiai közlöny, 2005.
(85. évf.) 4. sz. p. 1-3.
Somogyi Sándor: Emlékezés Dr. Károlyi Zoltánra születésének centenáriumán. A hidrológiai- és földrajztudomány egysége In: Hidrológiai közlöny, 2005. (85. évf.) 4. sz. p. 8.

könyv
191826db
cd
4690db
dvd
5724db
diafilm
1517db
kotta
180db
hangoskönyv
1232db

vissza a teljes verzióra

to top