Helytörténeti évfordulók: 110 évvel ezelőtt született Smuk Antal

sa110 évvel ezelőtt született
Smuk Antal
hivatalnok, ornitológus

Smuk Antal 1904. február 3-án született Bősárkányban. Smuk Antal Nagylózson körjegyző, majd 1951-től a Megyei Földhivatal műszaki előadója volt. Rendszeresen megfigyelte, tanulmányozta a Hanság és a Fertő tó madarait. Az emlősök, a madarak, a malakológia és a régészet egyaránt érdekelte. Viszonylag későn került kapcsolatba a Madártani Intézettel, ám értékes kutatásainak elismeréseként, mint jó adatszolgáltató, publikáció nélkül is megkapta a „rendes megfigyelő” oklevelet 1942-ben. Magánkutatója, majd külső munkatársa lett az Intézetnek.
„Darvak a Hanyságban” című tanulmányában a darvak hansági költését ismertette. Megállapította, hogy a múlt század végi vízszabályozási és vízlecsapolási munkálatok miatt megváltozott a terület felszíni képe és e miatt a darvak élőhelye is. „Madártani megfigyelések Sopron megyében” c. közleményében többek közt a vetési varjak táplálkozásáról, a kis kócsagok vitnyédi előfordulásáról, a kanalasgémek nagycenki megjelenéséről és az Iván határában megfigyelt kormos varjúról közölt fontos adatokat. A „Nagy kócsag pusztulása 1955 tavaszán” című cikkében alapos leírást olvashatunk Smuk Antaltól: „Nagykócsagjainkat (Egretta alba) az 1955. április közepén uralkodó hideg, viharos időjárás megtizedelte. IV. 19-én Répceszemeréből egy fiatal hím példányt kaptam. A bőr lefejtése után láttam, hogy a test és bőr is teljesen sértetlen, de a test nagyon sovány. Erre elmentem a Fertő menti községekbe, Fertőszéplakra, Sarródra és Hegykőre. A hegykői vadászoktól megtudtam, hogy a nádaratók, akik bejárnak a vízre, fogtak kócsagokat, kitépték dísztollaikat és sorsukra hagyták őket. Találtak elhullott példányokat is. Elmondták a vadászok, hogy még öt darabból álló csapatokkal is találkoztak, amikből egyeseket elfogtak, a többiek nagy nehezen csak 1—2 száz lépéssel repültek odébb. Még IV. 25-én is puskalövésen belül bevárták az embert s nem repültek fel, hanem inkább prédára lestek. Hasonló körülmények közt találkoztam IV. 24-én egy szürkegémmel (Ardea cinerea) is. A kiéhezett madár eleinte sehogyan sem akart elrepülni, csak odébb-odébb szállt, majd mégiscsak elrepült, de egy óra múlva ismét visszajött s mellém telepedett. Itt a vöröshasú unkák akkor voltak teljes nászban és bőség lévén belőlük, a gém terített asztalra talált.”
Smuk Antal nagyobb összefoglaló tanulmányát „A Fertő madárvilága”, címmel Magyar Hidrológiai Társaság soproni ülésén, 1970. március 24-én ismertette. A puhatestűekkel kapcsolatos kutatásait Fertő tó magyarországi részén végezte, csiga- és kagylógyűjtése során eddig nem ismert fajokat talált. (Malakológiai kutatásai kevéssé ismertek.) Erről szól „A Fertő titkaiból” c. tanulmánya, melyben a fentiek mellett a függőcinege fészkelési módjáról írt és a tó élővilágnak kutatására hívta fel a figyelmet. A sokoldalú érdeklődésű Smuk Antal gazdag életművet hagyott hátra, méltó folytatója volt a nagy elődök, Breuer György és Solymosy László munkásságának. Nagylózson hunyt el, 1978. július 12-én.

Irodalom:
Csaba József: Smuk Antal (1904–1978) In: Soproni szemle (33. évf.) 2. sz. (1979.) p. 185-186.
Pintér István: Megemlékezés Smuk Antal-ról (1904-1978) In: Soosiana, 1979. 7. sz. p. 3-4.
URL: http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=11153
Smuk Antal: A Fertő titkaiból In: Búvár (27. évf.) 2. sz. (1972.) p. 96-100.
Im memoriam Smuk Antal In: Aquila, (87. évf) 1980. . p. 147.
URL: http://epa.oszk.hu/01600/01603/00069/pdf/Aquila_EPA-01603_1980_145-148.pdf
Smuk Antal: Nagykócsag pusztulása 1955 tavaszán a Fertőnél In: Aquila, (63/54. évf). 1957. p. 262, p. 329.
URL: http://epa.oszk.hu/01600/01603/00053/pdf/Aquila_EPA-01603_1956-1957_259-275.pdf
Smuk Antal: Fehérgólya reptében kelepel In: Aquila, (63/64. évf). 1957. p. 262, p. 329
URL:http://epa.oszk.hu/01600/01603/00053/pdf/Aquila_EPA-01603_1956-1957_259-275.pdf
Smuk Antal: Madártani megfigyelések Sopron megyében In:Aquila,. (59/62. évf.) 1955 p. 410-411., p. 458-459
URL:http://epa.oszk.hu/01600/01603/00052/pdf/Aquila_EPA-01603_1952-1955_390-430.pdf
Smuk Antal Darvak a Hanyságban In: Aquila. (55/58. évf.) (1951) p. 226-227, p. 269-270.
URL: http://epa.oszk.hu/01600/01603/00051/pdf/Aquila_EPA-01603_1948-1951_225-246.pdf
Smuk Antal: A gólyák életéből In: A Természet (40. évf.). 3. sz. (1944) p. 32-33.
http://epa.oszk.hu/01600/01649/00452/pdf/A_termeszet_EPA01649_1944_03_40_03.pdf
Smuk Antal: A szentjánosbogár In: A Természet (40. évf.). 11. sz. (1944) p. 120-121.
URL: http://www.epa.oszk.hu/01600/01649/00460/pdf/A_termeszet_EPA01649_1944_11_40_11.pdf
Smuk Antal: Csonttollú madarak Nagylózson In. Nimród, (34. évf.) p. 110.

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top