120 évvel ezelőtt született Budaker Oszkár

120 évvel ezelőtt született
Budaker Oszkár
evangélikus lelkész

Édesapja Budaker Károly, a kőszegi evangélikus Leánygimnázium igazgatója, édesanyja Hölling Angela. Kőszegi középiskolai tanulmányai után apja kívánságára katonai pályára lépett, bár már akkor a lelkészi pályát érezte hivatásának.. Elvégezte a bécsújhelyi tiszti iskolát, majd katonaként iratkozott be a budapesti egyetem bölcsészeti karára. Itt magyar-német szakos tanári oklevelet szerzett. 1922-23-ban a kőszegi alsó reáliskolában főhadnagyi rangban magyar és német nyelvet tanított, majd a soproni II. Rákóczi Ferenc katonai iskolába ment át tanítani.

10 évi katonai szolgálat után századosi rangban búcsúzott el a katonaságtól. 1921-ben családot alapított, felesége Holéczy Anna volt. Lelki indíttatástól hajtva, mint családapa iratkozott be 1924 őszén a soproni teológiára. Kapi Béla püspök 1927-ben avatta lelkésszé, majd rövid káplánsága után a soproni gyülekezet egyik lelkészi állásába választották, ahol 14 évig szolgált. 1934-ben fél éven át a lipcsei egyetem hittudományi karán hallgatott előadásokat. 1942. július 25-én nevezték ki tanárnak a pécsi egyetem soproni evangélikus teológiai karára, a gyakorlati teológiai tanszékre és ezzel együtt az Evangélikus Teológusok Otthonának igazgatója is lett. 1949. április végén ment nyugdíjba, a Hittudományi Kar megszűnése után. 1950 januárjától a soproni gyülekezet lelkipásztoraként tevékenykedett.

1952. szeptember 8-án hunyt el Sopronban. Szeptember 10-én temették a Balfi úti temetőben. Egyik hű tanítványa – Zoltán László nyugalmazott lelkész – aki Budaker Oszkár Emlékkönyvet állított össze a tiszteletére, így írt annak előszavában:
“Itt van ma is. Itt él közöttünk. Szívünkben és emlékezetünkben. Felejthetetlenül és kitörölhetetlenül. Oszlopként Isten templomában.”

Irodalom:
Sarkady Sándor (szerk.): Aranykönyv 2002. Sopron: Quint, 2002. 138. p.
Zoltán László: Oszlop Isten templomában: Budaker Oszkár 1896-1952. 2000

Internet:
Protestáns Honlap. Hozzáférés módja: http://zope.lutheran.hu/honlapok/protestans/orvidekburgenland/felsolovo/budakeroszkar?detail=1 Letöltés ideje: 2016. 09. 28.

könyv
191015db
cd
4690db
dvd
5964db
diafilm
1517db
kotta
181db
hangoskönyv
1240db

vissza a teljes verzióra

to top