Helytörténeti évfordulók: 125 évvel ezelőtt született Renner János

rj125 éve született
Renner János
fizikus, geofizikus

Sopronban a Deák tér 37. számú házban nevelkedett, iskoláit a városban végezte. Egyetemi tanulmányokat a budapesti tudományegyetemen folytatott, 1912-ben szerzett tanári oklevelet. 1911-ben bekapcsolódott Eötvös Loránd torziós ingával végzett méréseibe, a terület specialistájává vált. 1914-től a budapesti evangélikus gimnáziumban tanított, majd az intézmény igazgatója volt (1945–48). Tanári működésével párhuzamosan foglalkozott a geofizika elméleti és gyakorlati kérdéseivel. Magyarországon, Indiában és Franciaországban végzett geofizikai méréseket. Kísérleteivel az arányosság kimutatására vonatkozó mérés pontosságát, az Eötvös-féle mérésekhez viszonyítva egy nagyságrenddel sikerült fokoznia. Nagyrészt neki köszönhető a rendszeres terepi használatra is alkalmas Eötvös-ingák kifejlesztése. 1947-ben megbízták a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet vezetésével, amelynek 1950–1954 között az igazgatójaként fontos szerepe volt az ország gravitációs alaphálózati feltérképezésének megszervezésében. Később az intézet tudományos munkatársaként, ill. gravitációs osztályának vezetőjeként dolgozott. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem geofizikai tanszékén is tanított. Számos tanulmányt, középiskola fizika-tankönyvet és kézikönyvet írt. Életművéért 1960-ban Eötvös-emlékéremmel jutalmazták. Budapesten halt meg, 1976. január 30-án.

Irodalom:
Barta György–Vermes Miklós: Renner János, In: Fizikai Szemle, 1976. 3. sz. p. 107-108.
Barta–Kriván–Szabó–Tóth: Renner János, Magyar Geofizika, 1976. 2. sz. p. 107-108.
Dr. Renner János – 80 éves In: Magyar geofizika, 1969. (10. évf.) 2-3-4. sz. p. 41-42.
Renner János (1946-2004) In: Magyar geofizika, 2004. (45. évf.) 1. sz. p. 58.
Internet:
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/renner_janos_szuletesnapja__1889

könyv
185514db
cd
4549db
dvd
5376db
diafilm
1471db
kotta
159db
hangoskönyv
1175db
to top