Helytörténeti évfordulók: 130 évvel ezelőtt született Hillebrand Jenő

hj130 évvel ezelőtt született
Hillebrand Jenő
antropológus, régész, címzetes egyetemi tanár

Hillebrand Jenő 1884. június 10-én született Sopronban. Régi soproni családból származott, középiskoláit szülővárosában végezte. Tanítványa volt a másik neves soproni régésznek, a Várhely kelta emlékeit feltáró Bella Lajosnak, kivel később is kapcsolatban maradt. A budapesti egyetemen 1908-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett és itt lett magántanár, a régészeti és antropológiai szakon. Később a Nemzeti Múzeumba került a régészeti osztályra, melynek később 1944-ig igazgatója lett. Kezdetben antropológiával foglalkozott, majd érdeklődése az őskor kutatása felé fordult. A magyarországi és az európai paleolitikus lelőhelyeket tanulmányozta. Hazánkban sok barlangásatás fűződik nevéhez, például: a két bajóti barlang, Balla és Szeleta barlangok kutatása. Figyelme később fiatalabb korszakokra is kiterjedt, így a mezolitikumra, rézkorra, (bodrogkeresztúri és pusztaistvánházi ásatás) bronzkorra és a szkítákra. Ő fedezte fel az első jégkorszaki embermaradványokat Magyarországon. Sopronba pihenni tért vissza, 1945 után sokat betegeskedett, már csak tanított. Cikkei, tanulmányai magyar és külföldi szaklapokban jelentek meg. Főbb művei: Az őskor embere és kultúrája különös tekintettel hazánkra (Bella Lajossal, Bp., 1921); Az őskőkor története (Bp., 1934). 1950. március 6-án hunyt el Budapesten. A Bükk hegységben barlangot neveztek el róla. Halálával nagy veszteség érte a magyar régészetet, munkásságával, a magyarországi őskőkor kutatásának irányát határozta meg.

Irodalom: Nováki Gyula: Hillebrand Jenő (1884-1950) In: Soproni Szemle, 1955. (9. évf.) 1-2. sz. p. 152.
Internet: http://nevpont.hu/view.php?id=10006

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top