Helytörténeti évfordulók: 190 évvel ezelőtt született Romwalter Károly

rk190 évvel ezelőtt született
Romwalter Károly
nyomdász

Romwalter Károly 1825. május 26-án született Kőszegen. A kőszegi Reichard nyomdában volt tanonc, majd segéd. Bécsben és Pozsonyban szerzett további tapasztalatokat. Sopronba 1846-ban érkezett, az 1734-ben alapított Kulcsár-féle nyomda művezetője lett. A nyomdát Lenck Sámuel vásárolta meg és a tehetséges szakembert üzletvezetővé nevezte ki. Romwalter Károly 1850-ben megvette a nyomdát és hozzákezdett annak modernizálásához. Elsősorban igényes technikákkal nyomott, tudományos könyveivel, térképeivel, minőségi illusztrációival vált ismertté. Hetilapot alapított 1861-ben, Harmónia címmel, amely Oedenburger Localblatt ill. Oedenburger Bote néven folytatódott. A sajtótermék 1882-ben napilappá nőtte ki magát Oedenburger Zeitung címmel és egészen 1944-ig, a megszűnéséig tárgyilagos hírforrás maradt. Magyar nyelvű lapot is adott ki, Soproni Újság néven. A szerkesztőség és a kiadóhivatal a Várkerület 121. sz alatt volt (ma Várkerület 104. sz.)
Mint a város elismert, tehetős polgára, tagja volt a köztörvényhatósági bizottságnak, lelkesen vett részt az 1869-ben alapított Soproni Városszépítő Egyesület munkájában, választmányának is tagja lett. Elkötelezett híve volt az akkoriban egyre népszerűbb turistáskodásnak, természetjárásnak, aminek fejlesztése érdekében 1876-ban fiával közösen, saját pénzükön kilátót, ahogy nevezték “messzelátótomyot” ácsoltattak. Ezt Karlshöhe-nek hívja, a dombot később róla nevezték el Károly-magaslatnak és a kilátót Károly-kilátónak. A faépítmény a 20. század elejére balesetveszélyessé vált, ezért egy kőépülettel váltották fel, de a neve továbbra is Romwalter Károly emlékét őrizte. Az idegenforgalom megindulása érdekében Romwalter Károly 1886-ban kiadta a Sopron-útikalauzt, aminek térképmellékletein először tüntették fel azokat a turistautakat, amiket Muck Endrével építettek ki a hegységben. Idős korára visszavonult villájába, maga termesztette, kedves rózsái közé. Romwalter Károly Sopronban hunyt el 1902. március 20-án. A halálhírét tudtul adó újság nekrológjában írták róla: „A polgári becsületnek és az igyekvő szorgalomnak volt példája.” Életművét méltatják Sopronban szeptember 15-én, a kilátó napján, amikor a város egyik jelképévé vált épület, a Károly-kilátó építésére emlékeznek. A Károly-magaslati útat a századforduló körül Romwalter Károlyról nevezték el.

Irodalom:
Hárs József: Romwalter Károly útikalauzai a múlt század utolsó évtizedeiben. In: Soproni szemle. 1979 (33. évf.) 4. sz. 351–355.
Szabó Jenő: A Soproni Városszépítő Egyesület története : 1869-1984 Sopron : Soproni Szemle, 1984
Hárs József – Akikről utcát neveztek el (soproni névtáblák), Sopron : SO-PRINT Kft, 1992

Internet:
http://sopronanno.hu/bejegyzes/romwalter-karoly
http://www.sopronikirandulas.hu/sopron/karoly-kilato.html

könyv
191951db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1246db

vissza a teljes verzióra

to top