Helytörténeti évfordulók: 275 évvel ezelőtt hunyt el Pilgram János Zsigmond

275 évvel ezelőtt hunyt el
Pilgram János Zsigmond
evangélikus lelkész

Pilgram János Zsigmond Buxtehude-ban (Bréma mellett) született 1682. december 10-én. Apja evangélikus lelkész volt. Korán árvaságra jutott, ezért lelkészek nevelték, Mente Ulrich Brémában, majd bátyja, Wismarban. A rostocki egyetemen 1702-től végezte tanulmányait, négy év múlva Mecklenburgba, innét Jüttlandba ment, ahol svéd követségi lelkész lett. A bécsi követség lelkésze volt 1719-től, innen a soproni konvent meghívására – Meissner lelkész halála miatt – a városba költözött és 1723-1739 között itt élt, mint városlelkész.
Pilgram János Zsigmond képzett, felvilágosult lelkipásztor volt, a líceumi rektorral Deccard-dal szoros lelki és szellemi kapcsolatban állt. Hét munkája jelent meg nyomtatásban, ezek közül is kiemelkedett énekeskönyve, a „Neuvermehrtes Oedenburgisches Gesangbuch”, amelyet Sopronban adtak ki, 1726-ban. Az énekeskönyv összesen 366 éneket tartalmazott. A következő évben, 1727-ben egy imakönyvet írt, amely nem csak a soproni gyülekezet, hanem a környező falvak német ajkú lakossága számára is hasznos volt. Ezt az énekes- és imakönyvet a gyülekezetek közel hatvan évig használták. Pilgram írt teológiai kommentárokat, Bécsben a királyi svéd követségen előadást tartott Jézus szenvedéséről és haláláról, János evangéliuma alapján. Sokat tett a gyülekezet hitének erősítéséért a nagyon nehéz időkben.Pilgram János Zsigmond 1739. január 18-án hunyt el, Haynóczy Dániel lelkész írta latin verses síriratát és veje, Serpilius Sámuel Vilmos latin gyászverssel búcsúzott el tőle.

Irodalom:
Szála Erzsébet: Sopron tudomány- és technikatörténetéből. Sopron, 1997. p. 21.
Internet:
http://mek.niif.hu/03600/03630/html/p/p19965.htm

könyv
192950db
cd
4690db
dvd
6036db
diafilm
1527db
kotta
181db
hangoskönyv
1275db

vissza a teljes verzióra

to top